Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ULUSLARARASI EKONOMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi Verenler Doç.Dr. Burcu YAVUZ TİFTİKÇİGİL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Genel olarak uluslararsı ekonomiye, özellikle de uluslararası ticarete dair fenomenlerin incelenmesinde iktisat teorisinin araçlarını kullanma becerisi geliştirmek. Bilhassa ticaretin refaha olan etkilerini anlama konusunda temel mikroekonomi bilgisini kullandırmak. Dersin temelleri modern uluslararası ticaret teorisinin tarihi arka planına, daha spesifik olaraksa mukayeseli üstünlükler teorisine dayandığı için temel teorik bilgileri edinmek. Ticaretin kaynaklarını, büyümeye ve kalkınmaya etkilerini farklı ülke grupları için anlamak. Dış ticaret politikalarının sanayileşme ile eş zamanlı ilişkisini tanımlamak ve ticaretin önündeki engellerin politika sonuçlarını kavramak. Uluslararası yatırımlar ve döviz politikalarına dair kısa bir tartışmayı gerçekleştirmek. Son olarak, ulusların düşüşü ve nasıl başardıklarını eleştirel düşünceye tabi tutarak tartışmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticaretine Giriş,Dış ticaret teorisinin temelleri: Tarihsel Gelişim ve Mukayeseli Üstünlüklerin Mikro Analizi,Mukayeseli Üstünlükler Teorisi ve Dış Ticaretin Meşru Kaynakları,Mukayeseli Üstünlüklerin Kaynakları: Faktör Donatıları, Teknoloji, Sanayi ve Ticaret Politikası,Tarifeler ve Mukayeseli Refah Etkisi Analizi,Tarife Dışı Ticaret Engelleri: İşleyiş ve Düzenlemeler,Ticaret Savaşları, Makro Politikalar ve Uluslararası Ekonomik Düzen,Dış Ticaret Düzenlemeleri, Politikalar ve Sınai Kalkınma,Gelişmekte olan Ülkelerin Dış Ticaret Politikaları,Uluslararası Ticarette Çok Taraflılık ve Bölgesel Ticaret Anlaşmaları,Ülkeler arası (İkili) ve Çok Uluslu Yatırımlar,Ödemeler Dengesi Analizine Giriş,Döviz Kuru Rejimleri, Kur Politikaları ve Krizler: Hızlandırılmış Bir Giriş,"Ulusların Düşüşü" ve "Uluslar Nasıl Başarır" Üzerine Bir Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Uluslararası iktisadın işleyişini kavramak için beceriler edinebilecektir. 1, 2, 3, 4 A, D, E
Dış ticaret teorisinin kökenleri ve kaynakları konusunda bilgi sahibi olacaktır. 1, 2, 3, 4 A, D, E
Dış ticaret politikaları, büyümeye etkileri, dış ticaretin önündeki engeller ve ticaret savaşları konularını tartışabilir. 1, 2, 3, 4 A, D, E
Uluslararası finansın işleyişi ve dış ticaretle ilişkisine dair temel kavrayışı kazanacaktır. 1, 2, 3, 4 A, D, E
Döviz piyasaları, kurların oluşumu, kur politikaları ve krizleri konularını yorumlama becerisi edinecektir. 1, 2, 3, 4 A, D, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticaretine Giriş
2 Dış ticaret teorisinin temelleri: Tarihsel Gelişim ve Mukayeseli Üstünlüklerin Mikro Analizi
3 Mukayeseli Üstünlükler Teorisi ve Dış Ticaretin Meşru Kaynakları
4 Mukayeseli Üstünlüklerin Kaynakları: Faktör Donatıları, Teknoloji, Sanayi ve Ticaret Politikası
5 Tarifeler ve Mukayeseli Refah Etkisi Analizi
6 Tarife Dışı Ticaret Engelleri: İşleyiş ve Düzenlemeler
7 Ticaret Savaşları, Makro Politikalar ve Uluslararası Ekonomik Düzen
8 Dış Ticaret Düzenlemeleri, Politikalar ve Sınai Kalkınma
8 Gelişmekte olan Ülkelerin Dış Ticaret Politikaları
9 Uluslararası Ticarette Çok Taraflılık ve Bölgesel Ticaret Anlaşmaları
10 Ülkeler arası (İkili) ve Çok Uluslu Yatırımlar
11 Ödemeler Dengesi Analizine Giriş
12 Döviz Kuru Rejimleri, Kur Politikaları ve Krizler: Hızlandırılmış Bir Giriş
13 "Ulusların Düşüşü" ve "Uluslar Nasıl Başarır" Üzerine Bir Tartışma
Kaynaklar
Robert Carbaugh, International Economics, 16th Edition, Cengage, 2018. Krugman et al, International Economics, Pearson 11th Global Edition, 2018. (Yan kaynak)
Jeffry A. Frieden, Currency Politics, Princeton University Press, 2015. Daron Acemoglu, Why Nations Fail, Crown Publishing, 2013. Murat A. Yülek, How Nations Succeed, Springer, 2018.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Dönem Sonu Projesi 20  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 30 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 147
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu