Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TAŞIMACILIK YÖNETİMİ II 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Intermodal, multimodal ve kombine taşımacılık konusunda uluslararası mevzuatları ve operasyonları yürütebilme becerisi edinmek. Gıda ve proje lojistiği ile bunların uygulanmasında dikkat edilecek unsurlar.
Dersin İçeriği Bu ders; Gıda Lojistiği,Denizyolu kargo taşımacılığında göndericinin ve alıcının hak ve sorumlukları,Denizyolu taşımacılığında uluslararası örgütler,Denizyolu eşya taşımacılığında kullanılan yazılımlar,Uluslararası demiryolu taşımacılığı ,Demiryolu kargo taşımacılığında göndericinin ve alıcının hak ve sorumlukları,Demiryolu taşımacılığında uluslararası örgütler,Afet Lojistiği,Lojistik Köyler,Kombine taşımacılığın kavramları,Kombine taşımacılığında göndericinin ve alıcının hak ve sorumlukları,Kombine taşımacılığında uluslararası örgütler,Kombine taşımacılığına ait operasyon evrakları,Kombine eşya taşımacılığında kullanılan yazılımlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.1.Denizyolu taşımacılığı ile ilgili temel kavramları tanımlar. 1, 2 A, C
1. Uluslararası denizyolu taşımacılığı ile ilgili teorik bilgilerini gerçek süreçlerle ilişkilendirebileceklerdir. 1, 2 A, C
1.2. Denizyolu kargo taşımacılığında göndericinin ve alıcının hak ve sorumluklarını tartışır. 1, 2 A, C
1.3. Denizyolu taşımacılığında uluslararası örgütleri sıralar. 1, 2 A, C
1.4. Denizyolu taşımacılığına ait operasyon evraklarını hazırlar. 1, 2 A, C
1.5. Denizyolu eşya taşımacılığında kullanılan yazılımları sıralar ve karşılaştırır. 1, 2 A, C
2. Lojistik Köyler 1, 2, 21 A, C
2.4. Demiryolu taşımacılığına ait operasyon evraklarını hazırlar. 1, 2 A, C
2.5. Demiryolu eşya taşımacılığında kullanılan yazılımlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 1, 2 A, C
3. Gıda Lojistiğinin özellikleri 1, 2 A, C
4. Afet Lojistiği 1, 2 A, C
5. Kombine taşımacılık 1, 2 A, C
5.1. Kombine taşımacılığında uluslararası örgütleri bilir. 1, 2 A, C
5.2. Kombine taşımacılığına ait operasyon evraklarını hazırlar. 1, 2 A, C
5.3. Kombine eşya taşımacılığında kullanılan yazılımlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 1, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Gıda Lojistiği
2 Denizyolu kargo taşımacılığında göndericinin ve alıcının hak ve sorumlukları
3 Denizyolu taşımacılığında uluslararası örgütler
4 Denizyolu eşya taşımacılığında kullanılan yazılımlar
5 Uluslararası demiryolu taşımacılığı
6 Demiryolu kargo taşımacılığında göndericinin ve alıcının hak ve sorumlukları
7 Demiryolu taşımacılığında uluslararası örgütler
8 Afet Lojistiği
9 Lojistik Köyler
10 Kombine taşımacılığın kavramları
11 Kombine taşımacılığında göndericinin ve alıcının hak ve sorumlukları
12 Kombine taşımacılığında uluslararası örgütler
13 Kombine taşımacılığına ait operasyon evrakları
14 Kombine eşya taşımacılığında kullanılan yazılımlar
Kaynaklar
MURAT, ERDAL; ÇANCI, Metin. Taşımacılık Yönetimi, UTIKAD Yayınları. 2003.
1. Öğretim Üyesi ders notu, 2. Şeref Demir, Uluslararası Taşımacılık / Lojistik, Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 20 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu