Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
LOJİSTİKTE RİSK VE SİGORTA YÖNETİMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ali Osman Serdar ÇITAK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ali Osman Serdar ÇITAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin lojistik sektörü ve bu sektörün içerdiği risk faktörlerinin yönetimi için gerekli niteliklere ve alt yapıya sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tedarik Zinciri üzerindeki lojistik faaliyetleri ve malzeme hareketleri,Lojistik sektörü ve reel sektör ile olan ilişkileri,Lojistik sektöründe risk tanımlaması ve etkileri,Risk sınıflandırılması ve analizi,Risk Yönetimi ve Sigortacılıkta Riziko kavramları,Risk yönetiminde kullanılan teknikler ve süreçler,Bireysel ve Kurumsal Risk Yönetimi,Lojistik sektöründe risk yönetimine yönelik sigorta uygulamaları,Lojistik sektöründe Nakliye Sigortaları ve uygulamaları,Nakliye sigortaları ve uluslararası uygulamaları,Lojistik sektöründe mühendislik sigortaları,Mühendislik sigortaları ve uluslararası uygulamaları,Lojistik sektöründe can sigortaları ve uygulamaları,Lojistik sektöründe sosyal sigorta ve emeklilik planları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2- Risk yönetiminin işleyiş mekanizmasını tanıyabilecektir. 1, 2, 3 A, C
1- Lojistik sektöründe risk yönetimi ile ilgili temel parametreleri tanımlayabilecektir. 1, 2, 3 A, C
3- Sigorta ve risk yönetimi piyasalarını tanıyabilecektir. 1, 2, 3 A, C
4- Lojistik sektörü ve sigorta sektöründeki temel parametreleri tanımlayabilecektir. 1, 2, 3 A, C
5- Sigorta sektörü yolu ile risk yönetiminin mekanizmalarını ve kavramlarını tanımlayabilecektir. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tedarik Zinciri üzerindeki lojistik faaliyetleri ve malzeme hareketleri
2 Lojistik sektörü ve reel sektör ile olan ilişkileri
3 Lojistik sektöründe risk tanımlaması ve etkileri
4 Risk sınıflandırılması ve analizi
5 Risk Yönetimi ve Sigortacılıkta Riziko kavramları
6 Risk yönetiminde kullanılan teknikler ve süreçler
7 Bireysel ve Kurumsal Risk Yönetimi
8 Lojistik sektöründe risk yönetimine yönelik sigorta uygulamaları
9 Lojistik sektöründe Nakliye Sigortaları ve uygulamaları
10 Nakliye sigortaları ve uluslararası uygulamaları
11 Lojistik sektöründe mühendislik sigortaları
12 Mühendislik sigortaları ve uluslararası uygulamaları
13 Lojistik sektöründe can sigortaları ve uygulamaları
14 Lojistik sektöründe sosyal sigorta ve emeklilik planları
Kaynaklar
1- Risk Yönetimi ve sigortacılık İlkeleri, Prof. Dr. Erişah Arıcan - George E. Rejda - Michael J. McNamara, Nobel Akademik Yayıncılık, Aralık 2015, ISBN: 978-605-320-311-7.
Ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu