Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Arzu DİLAVEROĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Alaaddin EGEMENOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Esra ALAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hukuk sisteminin temel esaslarını öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Toplumsal düzen kuralları ,Hukuk tanımı, amacı, fonksiyonları ve özellikleri,Hukuk sistemleri ve Hukukun kaynakları ,Hukukun Kaynakları,Hukukun Kaynakları ,Özel hukuk ve Kamu hukuku ayrımı ,Özel hukuk dalları,Kamu hukuku dalları,Kamu hukuku dalları ,Hak kavramı ve türleri,Kişillik, hak ehliyeti ve fiil ehliyeti ,Hukuki olay ve eylemler,Hukuki işlemler ,Yargı sistemi ve dava türleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hukuk alanlarını ve temel kodları tanımak, hukuki kavramları doğru kullanabilme yeteneği kazanabilecektir. 1, 14, 15, 2 A, C
2. Bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünü içinde hukuk kurallarının oluşumunu ve işlevini değerlendirebilecektir. 1, 12, 14, 18, 2 A, C
2.1. Toplumsal düzeni sağlayan kurallar arasında hukuk kurallarının özelliğini, öngörülebilen yaptırımları tanımlar. 1, 14, 2 A, C
2.2. Pozitif hukukun kaynaklarını açıklar. 1, 12, 14, 2 A, C
2.3. Farklı toplumsal/siyasal oluşumlardaki yasalaştırma hareketlerini yorumlar. 1, 14, 2 A, C
3. Somut bir olayda bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuk alanında değerlendirebilecektir. 1, 14, 2 A
3.1. Bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuksal kavramlarla tanımlar. 1 A
3.2. Somut ilişki biçimlerine ve davranışlara uygulanan hukuk kurallarının niteliklerini, bu kuralları uygulama yöntemini saptar. 1, 14 A
3.3. Hukuk kurallarının uygulamasında yargının yerini ve işlevini yorumlar. 1, 14 A
4. Somut bir olayda karşılaştığı uyuşmazlığın çözümünü tartışabilecektir. 1, 14 A
4.1. Hak kavramını ve türlerini, hakkın konusunu ve hak sahibini tanımlar 1, 14 A
4.2. Hakkın kazanılmasının, kaybedilmesinin koşullarını saptar. 1, 14 A
4.3. Hakkın korunmasının yollarını yorumlar. 1, 14 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Toplumsal düzen kuralları
2 Hukuk tanımı, amacı, fonksiyonları ve özellikleri
3 Hukuk sistemleri ve Hukukun kaynakları
4 Hukukun Kaynakları
5 Hukukun Kaynakları
6 Özel hukuk ve Kamu hukuku ayrımı
7 Özel hukuk dalları
8 Kamu hukuku dalları
9 Kamu hukuku dalları
10 Hak kavramı ve türleri
11 Kişillik, hak ehliyeti ve fiil ehliyeti
12 Hukuki olay ve eylemler
13 Hukuki işlemler
14 Yargı sistemi ve dava türleri
Kaynaklar
Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER, Hukuka Giriş ( Kavramlar ve Kurumlar), Seçkin Yayınları, 2017
Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, 12. Baskı, Bursa 2015. Kemal GÖZLER, Genel Hukuk Bilgisi, 15. Baskı, Bursa 2015. Abdullah DİNÇKOL, Hukuka Giriş, 10. Baskı, İstanbul 2014. Turhan ESENER, Hukuka Giriş, 11. Baskı, İstanbul 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 5 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 110
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu