Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yasemin KARAKOÇ
Dersi Verenler Doç.Dr. Ömer Erdem KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin bilimsel araştırma becerilerinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; Korelasyon Analizleri,Bilimsel Araştırma Tasarımı,Teori, Model, Kavram ve Değişken,Değişken Türleri ve Ölçüm Teorisi,Anket Tasarımı,Faktör Analizleri,Güvenirlik Analizleri,Regresyon Analizleri,Veri Toplama Süreci,Veri toplama süreci 2,Ödev yazımı ve Analiz 1,Ödev yazımı ve analiz 2,Ödev yazımı ve analiz 3,Ödev yazımı ve analiz 4; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Araştırma amacına uygun yöntem belirleyebilecektir. 1.1. Araştırma sorusu ve hipotez oluşturur. 1.2. Nitel araştırma yöntemlerini yapar. 1.3. Nicel araştırma yöntemlerini yapar. 2. Bilimsel kaynakları kullanabilecektir. 2.1. Bilimsel yayın veritabanlarını kullanır. 2.2. Bilimsel dergi, makale, kitap vb. kaynakları bulur. 2.3. Literatür taraması yapar. 3. Bilimsel araştırma tasarımı yapabilecektir. 3.1. Deney tasarlar. 3.2. Saha araştırması tasarlar. 3.3. Farklı yöntemleri karşılaştırır. 4. Bilimsel yazı hazırlayabilecektir. 4.1. APA stiline uygun taslak hazırlar. 4.2. Giriş bölümü yazar. 4.3. Kavramsal çerçeve yazar. 4.4. Bulguları tartışır.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 Korelasyon Analizleri
1 Bilimsel Araştırma Tasarımı
2 Teori, Model, Kavram ve Değişken
3 Değişken Türleri ve Ölçüm Teorisi
4 Anket Tasarımı
5 Faktör Analizleri
6 Güvenirlik Analizleri
7 Regresyon Analizleri
8 Veri Toplama Süreci
9 Veri toplama süreci 2
10 Ödev yazımı ve Analiz 1
11 Ödev yazımı ve analiz 2
13 Ödev yazımı ve analiz 3
14 Ödev yazımı ve analiz 4
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 4 56
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 14 1 14
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 156
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu