Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ULUSLARARASI TİCARET FİNANSMANI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Yurdagül MERAL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dış Ticaret ile ilgili temel kavramları açıklayarak, dış ticaret işlemlerinin gerçek hayatta uygulanma şekline ilişkin örnek olaylara yer vererek, dış ticaret meslek eğitiminin temelini oluşturacak dış ticaret kavramları, teknikleri ve mevzuatı hakkında bilgi sahibi etmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Uluslararası Ticaret ve Önemi,Uluslararası Ticaret İşlemlerinde Yer Alan Kuruluşlar ,Uluslararası Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler- II ,Uluslararası Ticarette Kullanılan Finansman Belgeleri (Poliçe, Aval, İskonto) ve Sigorta. ,Uluslararası Ticarette Kullanılan Taşıma Belgeleri (Charter Party konişmento dahil) .,Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri-II (Akreditif),Akreditifli Ödeme-Teyitli ve Teyitsiz Akreditif. ,Akreditifli Ödeme-Rotatif Akreditif, Devredilebilir ve Karşılıklı Akreditif,Garanti Mektupları/Teminat Akreditifleri (Kontrgaranti ve Teyitli Standby Akreditif dahil). ,Uluslararası Ticaret Mevzuatı-Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Kuralları. ,Uluslararası Ticaret Mevzuatı-İhracat ve Ülke Kredileri (Exim dahil).,Uluslararası Ticaret Mevzuatı-İthalat,Uluslararası Ticaret Mevzuatı-Görünmeyen Kalemler ve Sermaye Hareketleri,Genel Tekrar ve Riskler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
4.Uluslararası Ticaret Mevzuatı-Görünmeyen Kalemler ve Sermaye Hareketleri kurallarına tanımlayabilecektir. 1, 8 A
1. Uluslararası Ticaretin finansmanını açıklayabilecektir. 1, 8 A
2. Uluslararası Ticaret Mevzuatı-İhracat ve Ülke Kredileri (Exim dahil) tanımlayabilecektir. 1, 8 A
3. Uluslararası Ticaret Mevzuatı-İthalat tanımlayabilecektir. 1, 8 A
5. Mali belgelerin iskonto işlemlerini tanımlayabilecektir.
6. Vadeli/kabullü akreditifli iskontosunu tanımlayabilecektir. 1, 8 A
6.1 Rotatif Akreditif, Devredilebilir ve Karşılıklı Akreditif türlerini açıklar.
7. Garanti Mektupları/Teminat Akreditiflerini tanımlayabilecektir. 1, 8 A
8. Factoring, Forfaiting, Leasing farklarını açıklayabilecektir. 1, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Ticaret ve Önemi
2 Uluslararası Ticaret İşlemlerinde Yer Alan Kuruluşlar
3 Uluslararası Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler- II
4 Uluslararası Ticarette Kullanılan Finansman Belgeleri (Poliçe, Aval, İskonto) ve Sigorta.
5 Uluslararası Ticarette Kullanılan Taşıma Belgeleri (Charter Party konişmento dahil) .
6 Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri-II (Akreditif)
7 Akreditifli Ödeme-Teyitli ve Teyitsiz Akreditif.
8 Akreditifli Ödeme-Rotatif Akreditif, Devredilebilir ve Karşılıklı Akreditif
9 Garanti Mektupları/Teminat Akreditifleri (Kontrgaranti ve Teyitli Standby Akreditif dahil).
10 Uluslararası Ticaret Mevzuatı-Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Kuralları.
11 Uluslararası Ticaret Mevzuatı-İhracat ve Ülke Kredileri (Exim dahil).
12 Uluslararası Ticaret Mevzuatı-İthalat
13 Uluslararası Ticaret Mevzuatı-Görünmeyen Kalemler ve Sermaye Hareketleri
14 Genel Tekrar ve Riskler
Kaynaklar
1. http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacak olan ilgili bağlantılar. 2. Ferudun Kaya, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2015

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu