Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Selman DURAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Selman DURAN, Öğr.Gör. İpek YAYLALI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşletmelerin finansal raporlama sistemlerinin ve temel mali tablolarının tanınması; bunların hazırlanması, sunulması ve yorumlanmasına ilişkin temel muhasebe bilgi ve becerilerinin kazanılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; İşletme ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve prensipler,Muhasebe türleri, çift kayıtlı muhasebe sistemi, muhasebe denkliği, tekdüzen hesap planı,Mali tablolar, işlevleri, kullanıcıları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları,İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar muhasebe süreçleri, muhasebe bilgi sistemleri, belge ve kayıt düzeni, defterler,Varlık ve yükümlülük hesapları, ticari mallar, satışlar ve muhasebe kayıtları,Stok hareketlerini izleme yöntemleri,Finansal varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar,Amortisman, hesaplama ve itfa yöntemleri,Gelir ve gider hesapları, personel ücretlerinin ve diğer işletme giderlerinin kayıtları,Gelir ve gider tahakkukları,Dönem sonu işlemleri, kapanış kayıtları,Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (gelir tablosu),Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (bilanço),Sermaye, özkaynak, nakit akışı, kâr ve temettü kavramları ile işletme dönem performansının değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Muhasebenin temel ilkelerini ve varsayımlarını yorumlayabilecektir. 1, 2 A, C
1.1. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini tanır. 1, 2 A
1.2. Tekdüzen hesap planını kullanır. 1, 2 A
1.3. İşletmelerin finansal raporlarını ve mali tablolarını açıklar. 1, 2 A, C
1.4. Muhasebenin türlerini anlatır. 1, 2 A, C
1.5. Mali tablo kullanıcılarını açıklar. 1, 2 A
1.6. Uluslararası (Türkiye) Finansal Raporlama Standartlarının nasıl ve ne amaçla kullanıldığını ifade eder. 1, 12, 2 A
2. İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar olan muhasebe süreçlerini ve döngülerini gösterebilecektir. 1, 2, 4 A, C
2.1. Muhasebe bilgi sistemlerini tanımlar. 1, 2 A, C
2.2. Muhasebe belgelerini ve defterlerini kullanır. 1, 2, 4 A, C
2.3. Dönem içi ve dönem sonu muhasebe işlemlerini uygular. 1, 2, 4 A
2.4. Hesaplara yapılan kayıtları yorumlar. 1, 2, 4 A
3. İşletme mali tablolarındaki sonuçlardan yola çıkarak, işletmenin performansını tartışabilecektir. 1, 14, 2, 4 A, C
3.1. Bilanço ve gelir tablosu gibi temel mali tabloları örneklendirir. 12, 15 C
3.2. İşletmenin dönem kâr / zararını hesaplar. 14, 2, 4 A, C
3.3. İşletme varlık ve yükümlülüklerini niteliklerine göre sınıflandırır. 1, 2, 4 A
3.4. İşletmede gerçekleşen finansal olaylarla mali tablolarda sunulan sonuçları ilişkilendirir. 1, 14, 2, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşletme ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve prensipler İşletme ve muhasebe kavramlarını okuyup hazırlanma
2 Muhasebe türleri, çift kayıtlı muhasebe sistemi, muhasebe denkliği, tekdüzen hesap planı
3 Mali tablolar, işlevleri, kullanıcıları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Ders notlarını okunması
4 İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar muhasebe süreçleri, muhasebe bilgi sistemleri, belge ve kayıt düzeni, defterler
5 Varlık ve yükümlülük hesapları, ticari mallar, satışlar ve muhasebe kayıtları
6 Stok hareketlerini izleme yöntemleri
7 Finansal varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
8 Amortisman, hesaplama ve itfa yöntemleri
9 Gelir ve gider hesapları, personel ücretlerinin ve diğer işletme giderlerinin kayıtları
10 Gelir ve gider tahakkukları
11 Dönem sonu işlemleri, kapanış kayıtları
12 Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (gelir tablosu)
13 Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (bilanço)
14 Sermaye, özkaynak, nakit akışı, kâr ve temettü kavramları ile işletme dönem performansının değerlendirilmesi
Kaynaklar
Genel Muhasebe: İlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları, Gürbüz Gökçen, Beta Yayınları Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Kitabevi Genel Muhasebe, Gülnihal Toramanlı, Detay Yayınevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu