Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞ VE MESLEK AHLAKI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hakan KALKAVAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Hakan KALKAVAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı iş, çalışma ve meslek ahlakına ilişkin temel kavramları, tarihsel kökenleri ve felsefesini açıklamak, iş yaşamında yaygın bir şekilde iş ahlakı ve sosyal sorumluluk bağlamında yaşanan sorunlar ve önemi konusunda öğrencilerin farkındalığını artırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders İzlencesinin Tanıtılması ve Giriş ,Ahlak Kavramı, Önemi ve Diğer Sosyal Bilimlerle Etkileşimi ,Ahlak felsefesi ,Ahlak teorileri: Teleolojik ve Deontolojik ,İş Ahlakının Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’de İş Ahlakının gelişimi ,Yönetsel Ahlak ve İşletmelerde Ahlaki yönetim ,Ahlaki İklim, Ahlaki Karar verme ve Ahlaki ikilemler, İş Ahlakının Kurumsallaşması ,Çalışma Ahlakı ,Meslek Ahlakı ,Ahilik ve Meslek Ahlakı , İşletmelerde Ahlaki Anlayışın Geliştirilmesi ve Ahlak Eğitimi ,İş Ahlakı Açısından İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ,Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bu dersin sonunda öğrenci; İş ve meslek ahlakına ilişkin temel kavramları açıklayabilecektir. 1, 12, 3 A
1.1. İş ahlakı nedir ve neden gereklidir açıklar. 1, 10, 2 A
1.2. Batı ve Doğu felsefesinde ahlak konusunda bilgi sahibi olur. 1, 10, 2 A
1.3. Ahlaki karar verme süreçlerini öğrenir. 1, 10, 2 A
1.4. İş ahlakının tarihi hakkında bilgi edinir. 1, 10, 2 A
1.5. Sosyal sorumluluk nedir ve etkileşenleri nelerdir öğrenir. 1, 10, 2 A
2. Meslek ahlakının çalışma hayatına etkisi açıklayabilecektir. 1, 10, 2 A
2.1. Çalışma ahlakı, yaratıcılık ve girişimcilik kavramlarını öğrenir. 1, 10, 2 A
2.2. Çalışma ahlakı ve güven ilişkisini anlar. 1, 10, 2, 3 A
2.3. Meslek ahlakının ilkelerini öğrenir. 1, 10, 2, 3 A
2.4. Kurumsal ahlaki yapılandırma hakkında bilgi alır. 1, 10, 18, 2 A
3. Meslek Ahlakı ve Max Weber'in protestan ahlakı kavramları karşılaştırır. 1, 10, 18 A
3.1. Max weber'in protestan ahlakı tezini öğrenir. 1, 10, 2 A
3.2. Weber'in etik anlayışının tarihi temellerini anlar. 1, 10, 2 A
3.3. Weber'in etik anlayışını temel bazı dinlerle karşılaştırır. 1, 10, 2 A
3.4. Uhrevi Çilecilik kavramını öğrenir. 1, 10, 2 A
3.5. Oryantal despotizm kavramını öğrenir. 1, 10, 2 A
3.6. Max Weber'in Protestan ahlakı anlayışını açıklayabilir, iş etiği ile kıyaslayabilecektir. 1, 10, 2 A
4. İslami bakış açısıyla iş ahlakını değerlendirebilecektir. 1, 10, 2 A
4.1. İslam ve iş ahlakı ilişkisini inceler. 1, 10, 2 A
4.2. Ahilik müessesesi hakkında bilgi edinir. 1, 10, 2 A
4.3. İslamda çalışma prensipleri konusunda farkındalık kazanır. 1, 10, 2 A
4.4. İslam'da bireycilik, para ve zamana karşı tutumları inceler. 1, 10, 2 A
5. Uzak doğru kültürü ve Türk Kültürü arasındaki etik farklılıkları açıklayabilecektir. 1, 10, 2 A
5.1. Çin yönetim kültürünü ve Türk yönetim kültürü ile kıyaslar. 1, 10, 2 A
5.2. Uzak doğu yönetim kültürü ve batı yönetim kültürü arasındaki farkları açıklar. 1, 10, 2 A
5.3 Kolektivizm ve Türk yönetim kültürünü anlar. 1, 10, 2 A
6. İş ahlakı ve organizasyonel paydaşlar arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir. 1, 10, 2 A
6.1. İnsan kaynakları politikaları ve iş ahlakı ilişkisini açıklar. 1, 10, 2 A
6.2. Örgüt kültürü ve iş ahlakı arasındaki ilişkiyi inceler. 1, 10, 2 A
6.3. İş ahlakının tüketiciler ile olan ilişkiye etkisini inceler. 1, 10, 2 A
6.4. İşletmenin ortaklarına karşı sorumluluklarını öğrenir. 1, 10, 2 A
6.5. İşletmenin doğal çevreye karşı sorumluluklarını öğrenir. 1, 10, 2 A
6.6. İş ahlakı ve kapitalizm ilişkisini anlar. 1, 10, 2 A
7. Farklı kültürlerde çalışma ahlakının yansımalarını açıklayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
7.1. Alman iş kültürü ve meslek ahlakı ilişkisini açıklar. 1, 10, 2, 3 A
7.2. Japon iş kültürü ve yolsuzluk anlayışını açıklar. 1, 10, 2, 3
7.3. Osmanlı dönemi iş kültürü ve meslek ahlakı ilişkisini açıklar 1, 12, 3 A
7.4. Çağdaş Türk kültürü ve meslek ahlakı ilişkisini açıklar 1, 12, 3 A
7.5. Çağdaş Türk yönetiminde iş ahlakını anlar 1, 12, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders İzlencesinin Tanıtılması ve Giriş
2 Ahlak Kavramı, Önemi ve Diğer Sosyal Bilimlerle Etkileşimi
3 Ahlak felsefesi
4 Ahlak teorileri: Teleolojik ve Deontolojik
5 İş Ahlakının Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’de İş Ahlakının gelişimi
6 Yönetsel Ahlak ve İşletmelerde Ahlaki yönetim
7 Ahlaki İklim, Ahlaki Karar verme ve Ahlaki ikilemler
8 İş Ahlakının Kurumsallaşması
9 Çalışma Ahlakı
10 Meslek Ahlakı
11 Ahilik ve Meslek Ahlakı
12 İşletmelerde Ahlaki Anlayışın Geliştirilmesi ve Ahlak Eğitimi
13 İş Ahlakı Açısından İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları
14 Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı
Kaynaklar
Ders sunum dosyalar ve okuma metinleri
1) İş ve Meslek Ahlakı: Türkiye ve Dünya’dan örnekler, Mahmut Arslan 2) İş Ahlakının Temelleri, Şevki Özgener

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 3 3
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 5 5
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 65
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu