Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Yurdagül MERAL
Dersi Verenler Doç.Dr. Yurdagül MERAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere gümrük işlemlerinde yönetimsel ve operasyonel seviyede kullanmak zorunda oldukları temel kavramları öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Gümrük Uygulamaları ve Gümrük Mevzuatı ,Gümrük Tarife Uygulamaları,Gümrük Menşe Uygulamaları,Gümrük Kıymeti Uygulamaları ,Gümrük Uygulamalarında Kullanılan Belgeler,Gümrük Rejimleri-Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi,Gümrük Rejimleri-Ekonomik Etkisi Olan Gümrük Rejimleri,Gümrük Rejimleri- Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi,Gümrük Rejimleri-Serbest Bölge ve Transit Rejimi ,Gümrük Kanunu Ceza Hükümleri (Gümrük Suçları, Cezai Hükümleri, Kaçakçılık ve Kaçakçılık ile Mücadele),İhracat ve İthalatta Gümrük Uyuşmazlıkları, Gümrük Cezaları,Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması ve Yetkilendirilmiş Yükümlü İşlemleri,Diğer Gümrük İşlemleri Türkiye’ye gelen, Türkiye’den çıkan yolcular ve Yolculara Tanınan Muafiyetler, Hızlı kargo ve posta Kolileri anlatır.),Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
5.Gümrük uygulamalarında kullanılan gümrük belgelerini açıklayabilecektir. 1, 8 A, E
1. Gümrük Uygulamaları ve Gümrük Mevzuatını tanımlayabilecektir. 1, 8
2. Gümrük Tarife Uygulamalarını tanımlayabilecektir. 1, 8 A
3. Gümrük Menşei (Tercihli ve Tercihsiz) Uygulamalarını tanımlayabilecektir. 1, 8
4. Gümrük Kıymet Uygulamalarını tanımlayabilecektir. 1, 8
6. Gümrük rejimlerini sıralayabilecektir. 1, 8 A
7. Gümrük kanunu ceza hükümleri, gümrük suçları ve cezai hükümlerini genel hatlarıyla anlatabilecektir. 1, 8 A, C
7.1 Gümrük Kanunu Kaçakçılık ve Kaçakçılık ile Mücadeleyi açıklar.
8. Trade Map uygulamalarını açıklayabilecektir. 1, 8
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Gümrük Uygulamaları ve Gümrük Mevzuatı
2 Gümrük Tarife Uygulamaları
3 Gümrük Menşe Uygulamaları
4 Gümrük Kıymeti Uygulamaları
5 Gümrük Uygulamalarında Kullanılan Belgeler
6 Gümrük Rejimleri-Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
7 Gümrük Rejimleri-Ekonomik Etkisi Olan Gümrük Rejimleri
8 Gümrük Rejimleri- Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi
9 Gümrük Rejimleri-Serbest Bölge ve Transit Rejimi
10 Gümrük Kanunu Ceza Hükümleri (Gümrük Suçları, Cezai Hükümleri, Kaçakçılık ve Kaçakçılık ile Mücadele)
11 İhracat ve İthalatta Gümrük Uyuşmazlıkları, Gümrük Cezaları
12 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması ve Yetkilendirilmiş Yükümlü İşlemleri
13 Diğer Gümrük İşlemleri Türkiye’ye gelen, Türkiye’den çıkan yolcular ve Yolculara Tanınan Muafiyetler, Hızlı kargo ve posta Kolileri anlatır.)
14 Genel Tekrar
Kaynaklar
[1] http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacak olan ilgili bağlantılar
[2]Gümrük İşlemleri, Ali Dölek, Umut Kitap Yayınla

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 1 5 5
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu