Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZİKSEL DAĞITIM KANALLARI VE PLANLAMA 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Murat DÜZGÜN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere etkin bir dağıtım yönetimi sistemi kurmak, hammadde, yarı mamul ve bitmiş ürünlerin (mamullerin) uygun zamanlarda, uygun yerlerde, uygun miktarlarda ve kullanılabilir biçimlerde en düşük maliyet ve en hızlı yöntemlerle alıcıya teslimi için gerekli olan lojistik sistemini kurmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.İşletmenin Fonksiyonları, İşletmenin Fonksiyonları ve Lojistik İlişkisi,2.İşletmenin Fonksiyonlarından Pazarlama, Pazarlama Karması Unsurları, Dağıtım Kavramı,3.Dağıtım ve Lojistik İlişkisi, Dağıtım Yönetimi, Modern Dağıtım Yönetimi Süreci Faaliyetleri,Hassas Dağıtım Yönetimini,4.Dağıtım Yönetiminin Amaçları,Dağıtım Yönetimi ve Lojistik İlişkisi,5.Dağıtım Kanalı, Dağıtım Kanalı Çeşitleri, Direk Dağıtım,Direk Dağıtımın Gerçekleşmesi İçin Gerekli Unsurlar,6.Direk Dağıtımın Avantajları, Endirek Dağıtım, Direkt Dağıtım ve Endirek Dağıtım Arasındaki Farklar,7.Dağıtım Stratejisi, Dağıtım Stratejinin Belirlenme Süreci,8.Dağıtım Kanalında Aracılar,Dağıtım Kanalındaki Aracılardan Toptancı,9.Dağıtım Kanalındaki Aracılardan Perakendeci,10.Dağıtım Kanalındaki Aracılardan Satış Temsilcileri, Dağıtım Kanalındaki Aracılardan Komisyoncu,11.Dağıtım Kanalı Aracıları Arasındaki Farklar,12.Dağıtım Kanalı Katmanları,13.Dağıtımda Yoğunluk Dereceleri,Yoğun Dağıtım, Seçici Dağıtım,Özel Dağıtım,14.Dağıtım Kanalı Seçiminde Göz Önünde Tutulacak Ölçütler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.1.İşletmenin fonksiyonlarını tanımlar. 1, 10, 2
1.2.Lojistik ve İşletme Fonksiyonları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1, 10, 2
2.Pazarlama ve Dağıtım ilişkisini açıklayabilecektir. 1, 10, 2 A, E
2.1.Pazarlama kavramını tanımlar. 1, 19, 2
2.2.Pazarlama Karması Unsurlarını listeler ve Dağıtımı yorumlar. 1, 19, 2
2.3.Pazarlama ve Dağıtım ilişkisini değerlendirir. 1, 10, 2
3.1.Dağıtım Yönetimi kavramını tanımlar. 1, 2
3.2.Modern Dağıtım Yönetimi süreci faaliyetlerini listeler. 1, 2
3.3.Hassas Dağıtım Yönetimini açıklar. 1, 10, 12
4.Dağıtım Yönetiminin Amaçlarını listeleyebilecektir. 1, 10, 2 A, E
4.1.Dağıtım Yönetiminin Amaçlarını listeler. 1, 10, 2
4.2.Dağıtım Yönetimi ve Lojistik ilişkisini açıklar. 1, 10, 2
5.1.Dağıtım Kanalı kavramını tanımlar. 1, 10, 2
5.2.Dağıtım Kanalı çeşitlerini listeler. 1, 10, 2
5.3.Direk Dağıtım kavramını açıklar. 1, 10
5.4.Direk dağıtımın gerçekleşmesi için gerekli olan unsurları saptar. 1, 10, 2
6.Dağıtım Stratejisi belirleyebilecektir. 10, 15, 2 A, E
1. İşletmenin Fonksiyonlarını listeleyebilecektir. 1, 10, 2 A, E
3. Dağıtım Yönetimi kavramlarını açıklayabilecektir. 1, 19, 2 A, E
5. Dağıtım Kanalı kavramını ve Dağıtım Kanalı Çeşitlerini açıklayabilecektir. 1, 10, 2 A, E
5.5. Direk dağıtımın avantajlarını listeler. 1, 10, 2
5.6. Endirek dağıtım kavramını açıklar. 1, 10, 2
5.7. Direkt dağıtım ve endirek dağıtım arasındaki farkları listeler. 1, 10, 2, 3
6.1. Dağıtım Stratejinin belirlenme sürecini açıklar. 10, 15
6.2. Dağıtım stratejilerini listeler. 10, 2
7. Dağıtım Kanalında Aracıları ve Dağıtım Kanalı Katmanlarını listeleyebilecektir. 1, 10, 2 A, E
7.1. Dağıtım Kanalında aracıları listeler. 1, 10, 2
7.2. Dağıtım Kanalındaki aracılardan Toptancı kavramını açıklar. 1, 10, 2
7.3. Dağıtım Kanalındaki aracılardan Perakendeci kavramını açıklar. 1, 10, 12
7.4. Dağıtım Kanalındaki aracılardan Satış Temsilcileri kavramını açıklar. 1, 10, 2
7.5. Dağıtım Kanalındaki aracılardan Komisyoncu kavramını açıklar. 1, 10, 2
7.6. Dağıtım Kanalı aracıları arasındaki farkları belirler. 1, 10, 2
7.7. Dağıtım Kanalı katmanlarını belirler. 1, 10, 2
8. Dağıtımda Yoğunluk Derecelerini açıklayabilecektir. 1, 10, 2 A, E
8.1. Dağıtımda Yoğunluk Dereceleri ifade eder. 1, 10, 2
8.2. Yoğun Dağıtım kavramını açıklar. 1, 10, 2
8.3. Seçici Dağıtım kavramını açıklar. 1, 10, 2
8.4. Özel Dağıtım kavramını açıklar. 1, 10, 2
8.5. Dağıtım Kanalı Seçiminde Göz önünde tutulacak ölçütleri açıklar. 1, 10, 2
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.İşletmenin Fonksiyonları, İşletmenin Fonksiyonları ve Lojistik İlişkisi
2 2.İşletmenin Fonksiyonlarından Pazarlama, Pazarlama Karması Unsurları, Dağıtım Kavramı
3 3.Dağıtım ve Lojistik İlişkisi, Dağıtım Yönetimi, Modern Dağıtım Yönetimi Süreci Faaliyetleri,Hassas Dağıtım Yönetimini
4 4.Dağıtım Yönetiminin Amaçları,Dağıtım Yönetimi ve Lojistik İlişkisi
5 5.Dağıtım Kanalı, Dağıtım Kanalı Çeşitleri, Direk Dağıtım,Direk Dağıtımın Gerçekleşmesi İçin Gerekli Unsurlar
6 6.Direk Dağıtımın Avantajları, Endirek Dağıtım, Direkt Dağıtım ve Endirek Dağıtım Arasındaki Farklar
7 7.Dağıtım Stratejisi, Dağıtım Stratejinin Belirlenme Süreci
8 8.Dağıtım Kanalında Aracılar,Dağıtım Kanalındaki Aracılardan Toptancı
9 9.Dağıtım Kanalındaki Aracılardan Perakendeci
10 10.Dağıtım Kanalındaki Aracılardan Satış Temsilcileri, Dağıtım Kanalındaki Aracılardan Komisyoncu
11 11.Dağıtım Kanalı Aracıları Arasındaki Farklar
12 12.Dağıtım Kanalı Katmanları
13 13.Dağıtımda Yoğunluk Dereceleri,Yoğun Dağıtım, Seçici Dağıtım,Özel Dağıtım
14 14.Dağıtım Kanalı Seçiminde Göz Önünde Tutulacak Ölçütler
Kaynaklar
http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacak olan ilgili bağlantılar
Ömer Baybars Tek, Pazarlama İlkeleri Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları, 8. Baskı, Beta, İstanbul. Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker, The Handbook of Logistics and Distribution Management, Kogan Page Limited. Ömer Z. Aşıcı- Ömer Baybars Tek, Fiziksel Dağıtım Yönetimi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Proje  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 3 14 42
Rehberli Problem Çözme 3 14 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 144
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu