Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SATINALMA VE TEDARİK PLANLAMA 3+0 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Lojistik Yönetimi
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Murat DÜZGÜN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Murat DÜZGÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Satın alma ile Tedarik Zinciri ilişkisini, Satın alma kavramının gelişimi ve günümüzdeki rolünü, firma fonksiyonları içindeki önemi konusunda bilgi kazandırmak, Depo ve Stok Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik Bilgi Sistemleri ve Üretim ve Operasyon Yönetimi derslerine temel olacak çıktıları kavratmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş, Tanışma, Ders İzlencesinin Tanıtılması,Satın alma ile Tedarik Zincirinin ilişkisi ve Temel Kavramları,Merkezi Satın alma ve Genel Tedarik Planlama,Satın alma kararları ve İşletme Stratejileri,Bütünleşik Satın alma modeli ve Stratejik Kaynak Planlama,Malzeme Yönetimi ve Kapasite Planlama,Yalın (Tam Zamanlı) Satın alma ,Satın alma Prosedürleri ve e-satın alma,Sözleşme Yönetimi ve Hukuksal Anlaşmazlıklar,Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme,Toplam Kalite Yönetimi (TQM) ve Satın alma ile ilişkisi,Müzakere Teknikleri ve Fiyat belirleme Politikaları,Sağlık Kurumları Satın almaları ve Malzeme Tedarik Planlaması,Dış Kaynak Kullanımı ve Hizmet Satın alma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Satın almanın, Tedarik Zinciri ile ilişkisini ve kavramlarını açıklar 1, 2 A
1.1. Satın almanın temel kavramlarını tanımlar. 1, 2 A
1.2. Tedarik Zincirini açıklar. 1, 2 A
2. Merkezi Satın alma ve Genel Tedarik Planlamayı açıklar. 1, 2 A
2.1. Satın alma dan Merkezi Satın almaya geçişi ve önemini anlatır. 1, 2 A
2.2. Merkezi Satın almanın işletme fonksiyonlarındaki yerini açıklar. 1, 2 A
2.3. Tedarik Planlamanın Önemini açıklar. 1, 2 A
3. Malzeme Yönetimi ve Kapasite Planlamanın temel unsurlarını açıklar. 1, 2, 4 A, C
3.1. Tedarik Zinciri üzerinde Malzeme Yönetiminin önemini açıklar. 1, 2 A
3.2. Malzeme Yönetimi ile Satın almanın ilişkisini açıklar. 1, 2 A
3.3. Satın almadaki iş akış süreçlerini ayrıntılı olarak tanımlar. 1, 2 A
3.4. Kapasite Planlamanın temel unsurlarını sıralar. 1, 2 A
3.5. Kapasite Planlamadaki Malzeme Yönetiminin önemini vurgular. 1, 2 A
4. Satın alma Prosedürleri ve süreçlerini açıklar. 1, 10, 2 A
4.1. Satın alma sipariş döngüsünü açıklar. 1, 2 A
4.2. Tedarikçi belirleme ve Malzeme Temini kavramlarını açıklar. 1, 2 A
4.3. Miktar ve Maliyet arasındaki ilişkiyi ve doğru fiyatı açıklar. 1, 2 A
4.4. İlgili dökümanları açıklar ve ödeme işlemlerini anlatır. 1, 2 A
5. Sözleşme Yönetimi detaylarını açıklar ve Hukuksal anlaşmazlıkların çözümünü tanımlar. 1, 2, 3 A
5.1. Sözleşme şekilleri ve hazırlanmasındaki detayları açıklar. 1, 2 A
5.2. Sözleşmedeki gereken unsurları ve geçerli olma koşullarını tanımlar. 1, 2 A
5.3. Sözleşmenin sona erme durumu ve anlaşmazlıkları tanımlar. 1, 2 A
5.4. Sözleşmelerdeki Sulh ilkeleri ve cezai şartları açıklar. 1, 2 A
6. Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme süreçlerini açıklar. 1, 18, 2 A
6.1. İyi bir tedarikçinin niteliklerini tanımlar ve sınıflandırır. 1, 2 A
6.2. Tedarikçi seçmedeki en önemli kriterleri belirler ve açıklar. 1, 2 A
6.3. Tedarikçi İlişkileri Yönetimindeki Stratejileri açıklar. 1, 2 A
7. Müzakere Teknikleri ve Fiyat belirleme Politikalarını anlatır. 1, 2 A, C
7.1. Müzakere tekniklerinin ana unsurlarını açıklar. 1, 2 A
7.2. Fiyatta uzlaşma ve birleşme kriter ve unsurlarını tanımlar. 1, 2 A
7.3. Pazarlıkta etkileşimin Psikolojik faktörlerini belirler ve açıklar. 1, 2 A
8. Dış Kaynak kullanımı ve Hizmet Satın alma konusunu açıklar. 1, 12, 2 A
8.1. Dış Kaynak kullanımının nedenlerini ve aktivitelerini açıklar. 1, 2 A
8.2. Kamu ve özel sektörlerdeki dış kaynak kullanımı şekillerini betimler. 1, 2 A
8.3. Fiyatların belirlendiği profesyonel hizmet sözleşmelerini açıklar. 1, 2 A
8.4. Dış kaynak kullanılarak yürütülen projelerin temel unsurlarını sıralar ve betimler. 1, 2 A
8.5. Dış kaynak firmaların plan, müfredat ve kontrol yöntemlerini açıklar. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Tanışma, Ders İzlencesinin Tanıtılması Dökümanların temini
2 Satın alma ile Tedarik Zincirinin ilişkisi ve Temel Kavramları
3 Merkezi Satın alma ve Genel Tedarik Planlama
4 Satın alma kararları ve İşletme Stratejileri
5 Bütünleşik Satın alma modeli ve Stratejik Kaynak Planlama
6 Malzeme Yönetimi ve Kapasite Planlama
7 Yalın (Tam Zamanlı) Satın alma
8 Satın alma Prosedürleri ve e-satın alma
9 Sözleşme Yönetimi ve Hukuksal Anlaşmazlıklar
10 Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme
11 Toplam Kalite Yönetimi (TQM) ve Satın alma ile ilişkisi
12 Müzakere Teknikleri ve Fiyat belirleme Politikaları
13 Sağlık Kurumları Satın almaları ve Malzeme Tedarik Planlaması
14 Dış Kaynak Kullanımı ve Hizmet Satın alma
Kaynaklar
DERS NOTU: 1) “Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi” Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Savaş – Dr. Öğr. Üyesi Murat Düzgün, Ankara, 2018, ISBN: 978 605 133 912 2. 2) “Tedarik Zinciri Yönetimi-En İyi Uygulamalar” Prof. Dr. Mehmet Tanyaş – Dr. Öğr. Üyesi Murat Düzgün, Sayfa 43 – 65 arası Vakalar. ISBN: 978 605 133 913 9. 3) “Satınalma Yönetimi/Süreçler ve Uygulamalar” Yrd. Doç. Dr. Halim Yurdakul, Nobel Yayınları Ankara, 2015, ISBN: 978 605 3201 58 8.
ÖNERİLEN KAYNAKLAR: 1) Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi” Prof. Dr. Murat Erdal, 3. Baskı, Beta Yayınları 2014, ISBN: 978 605 3331 94 0. 2) “Tedarik Zinciri/Satınalma Yönetimi” Prof. Dr. M. Oktay Alnıak, Papatya Bilim Yayınları, 2011, ISBN: 978 605 422 0403.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 2 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 2 6
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 3 15
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 89
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu