Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mehmet Saim AŞCI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mehmet Saim AŞCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çalışanların ve işverenlerin İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan doğan hak ve yükümlülükleri, geçmişten günümüze konunun gelişimi ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Türk çalışma hayatına getirdiği yenilikler hakkında yeterli fikir ve bilginin edinilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; İş ve Sosyal Hukuku kavramları ve önemi,İş Hukukunun özellikleri ve temel kavramları,İş Kanununun kapsamı ve iş sözleşmeleri,İş sözleşmesinde tarafların borçları, çalışma ve dinlenme süreleri,İş sözleşmesinin sona ermesi,İş Sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları,İş Güvencesi kavramı ve önemi,İş Güvencesi ile sağlanan haklar ve işverenin yükümlülükleri,Kıdem Tazminatı kavramı ve önemi,Kıdem Tazminatının miktarı ve hesaplanması,Toplu İş Hukuku,Sosyal güvenlik kavramı, gelişimi ve kapsamı,Primler ve prim belgeleri,Sigorta kolları ve sağlanan haklar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 2, 3 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İş ve Sosyal Hukuku kavramları ve önemi
2 İş Hukukunun özellikleri ve temel kavramları
3 İş Kanununun kapsamı ve iş sözleşmeleri
4 İş sözleşmesinde tarafların borçları, çalışma ve dinlenme süreleri
5 İş sözleşmesinin sona ermesi
6 İş Sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları
7 İş Güvencesi kavramı ve önemi
8 İş Güvencesi ile sağlanan haklar ve işverenin yükümlülükleri
9 Kıdem Tazminatı kavramı ve önemi
10 Kıdem Tazminatının miktarı ve hesaplanması
11 Toplu İş Hukuku
12 Sosyal güvenlik kavramı, gelişimi ve kapsamı
13 Primler ve prim belgeleri
14 Sigorta kolları ve sağlanan haklar
Kaynaklar
Prof. Dr. Müjdat Şakar İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 3 10 30
Rehberli Problem Çözme 3 9 27
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 8 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 5 25
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu