Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ULUSLARARASI TİCARETTE GÜNCEL SORUNLAR 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi Verenler Doç.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası ticaretin, ulusal ve küresel temelde ele alınıp sektörel , bölgesel ve yerel düzeyde nasıl yapılacağı ve dış ticaret yönetimi gibi konularının akademik ve pratik noktalarının farkındalığının vurgulanmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Küreselleşme kavramı ve ekonomik entegrasyon,Küreselleşme süreci ve ekonominin öğeleri,Küreselleşmenin gelişimi ve getirilen eleştiriler,Küresel ekonomide bölgesel konular,Uluslararası Kurumlar, özellikleri ve küresel ekonomiye olan katkıları,Uluslararası Ticaret, gelir dağılımı ve ilgili teorileri,Uluslararası Ticarette karşılaştırmalı üstünlükleri belirleyen unsurlar,Uluslararası Ticarette tarifeler, kotalar ve korumacılık lehinde argümanlar,Dış ticaret politikaları ve ülkelerin sanayilerini koruma nedenleri,Dış ticaret ve ödemeler dengesi,Döviz kurları ve döviz sistemleri,Dünya ekonomisinde BRIC ülkelerinin demografik ve ekonomik özellikleri,Sanayi politikaları ve mallarının ihracattaki rolü,Nüfus, gelir, ekonomik istikrarsızlık veya ekonomik büyüme,Avrupa birliği ve pazarının genişliği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Küreselleşme kavramı ve süreçlerini tanımlayabilecek 1, 18, 2, 3 A
2- Uluslararası kurumların özelliklerini ve önemini tartışabilecek 1, 2, 3 A
3- Uluslararası Ticaret konularını ve uygulamalarını açıklayabilecek 1, 18, 2, 3 A
4- Uluslararası ticarette riskleri öğrenme ve Uluslararası ticaret sistematiğini ve mevzuatını anlama 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Küreselleşme kavramı ve ekonomik entegrasyon
2 Küreselleşme süreci ve ekonominin öğeleri
3 Küreselleşmenin gelişimi ve getirilen eleştiriler
4 Küresel ekonomide bölgesel konular
5 Uluslararası Kurumlar, özellikleri ve küresel ekonomiye olan katkıları
6 Uluslararası Ticaret, gelir dağılımı ve ilgili teorileri
7 Uluslararası Ticarette karşılaştırmalı üstünlükleri belirleyen unsurlar
8 Uluslararası Ticarette tarifeler, kotalar ve korumacılık lehinde argümanlar
9 Dış ticaret politikaları ve ülkelerin sanayilerini koruma nedenleri
10 Dış ticaret ve ödemeler dengesi
11 Döviz kurları ve döviz sistemleri
12 Dünya ekonomisinde BRIC ülkelerinin demografik ve ekonomik özellikleri
13 Sanayi politikaları ve mallarının ihracattaki rolü
13 Nüfus, gelir, ekonomik istikrarsızlık veya ekonomik büyüme
14 Avrupa birliği ve pazarının genişliği
Kaynaklar
Uluslararası İktisat, James Gerber, Editor: Nihal Tuncer Terregrossa, Nobel Akademik Yayıncılık, 6. Baskı, Tercüme, ISBN 978-605-320-208-0.
Uluslararası İktisat & Teori Politika ve Uygulama, Güzem Can Yayınları, 21. Baskı, Ocak 2107, ISBN 975-751-610-0.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 15 30
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 137
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu