Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK TURİZM PAZARLAMASI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersi Verenler Doç.Dr. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sağlık turizmi ile ilgili kavramların bilinmesi, sağlık turizminin gelişiminin incelenmesi, sağlık turizmi sektörünün incelenmesi ve Türkiye ve dünyadaki sağlık turizminin analiz edilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Turizm kavramı ve tanımı,Sağlık Turizmi Pazarı,Sağlık Turizmi Endüstrisi,Tedavi Süreci,Sağlık Turizminde Müşteri Beklentileri,Sağlık Turizminde Kalite, Güvenlik ve Risk,Sağlık Turizminde Yasal ve Etik Konular,Ekonomik, Sosyal ve Kurumsal Açıdan Sağlık Turizmi,Türkiye'de Sağlık Turizmi- öğrenci sunumları,Dünyada Sağlık Turizmi- öğrenci sunumları,Dünyada Sağlık Turizmi: Pazarlama stratejileri- öğrenci sunumları,Dünyada Sağlık Turizmi: Pazarlama Stratejileri- öğrenci sunumları,Dünyada Sağlık Turizmi: Pazalama Stratejileri- öğrenci sunumları,Dünyada Sağlık Turizmi: Pazarlama Stratejileri- öğrenci sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sağlık turizminin dünyadaki uygulamalarını öğrenir 1, 3, 4, 8 A
2. Sağlık turizminde pazarlama stratejileri ile ilgili bilgi sahibi olur 1, 12, 3 A, C
3. Sağlık turizmi kapsamında hasta beklentisi ve hizmet sunumu hakkında bilgi sahibi olur 1, 3, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Turizm kavramı ve tanımı
2 Sağlık Turizmi Pazarı
3 Sağlık Turizmi Endüstrisi
4 Tedavi Süreci
5 Sağlık Turizminde Müşteri Beklentileri
6 Sağlık Turizminde Kalite, Güvenlik ve Risk
7 Sağlık Turizminde Yasal ve Etik Konular
8 Ekonomik, Sosyal ve Kurumsal Açıdan Sağlık Turizmi
9 Türkiye'de Sağlık Turizmi- öğrenci sunumları
10 Dünyada Sağlık Turizmi- öğrenci sunumları
11 Dünyada Sağlık Turizmi: Pazarlama stratejileri- öğrenci sunumları
12 Dünyada Sağlık Turizmi: Pazarlama Stratejileri- öğrenci sunumları
13 Dünyada Sağlık Turizmi: Pazalama Stratejileri- öğrenci sunumları
14 Dünyada Sağlık Turizmi: Pazarlama Stratejileri- öğrenci sunumları
Kaynaklar
1.Türkiye Sağlık Vakfı ve Sağlık Turizm Derneği, Dünya’ da ve Türkiye’ de Sağlık Turizmi-2010 Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri 2.Hall, M. Medical Tourism: The Ethics, Regulation, and Marketing of Health Mobility. Taylor & Francis, Inc. 2012. 3.Hodges, J.R., et al. Risks and Challenges in Medical Tourism: Understanding the Dynamics of the Global Market for Health Services. Greenwood Publishing Group, Incorporated. 2012. 4.Lunt, N., et al. Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: A Scoping Review. OECD. http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/48723982.pdf

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 6 8 48
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu