Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
REKLAM MODEL VE STRATEJİLERİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Reklam çözümlemeleri, Göstergebilim Medya ve Dil grafik tasarım, 3D, ILLUSTRASYON, Reklâm fotografçılığı, Kamera ve Işık sistemleri
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersi Verenler Doç.Dr. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Reklâm stratejileri ve modellerini özümsetmek; alana dair farkındalık kazandırmak reklam kavramlarını belletmek
Dersin İçeriği Bu ders; Reklam nedir, reklamın amaçları kısa tarihçesi, toplum ve ekonomideki yeri,Reklamın önemi reklamın hayatımızdaki yeri reklam mecraları; reklam modelleri ,Reklam modelleri ; AIDA • DAGMAR or ‘Hierarchy of Effects’ • DRIP • VIPS • DMP • PLC • Maslow • MECCA or Means-End Chain,Reklam örnekleriyle model analizi,Reklam mecraları ; radyo tv açıkhava basılı, dergi; sosyal medya reklamcılığı,Mağaza içi tanıtım uygulamaları- şahitli ikna,Reklam stratejilerine giriş,Reklam stratejileri,Reklam stratejileri; ,Reklam stratejilerine dünya reklamlarından örnekler: Stratejileri inceleme ve tahminde bulunma,Reklam incelemeleri; yazılı, hareketli, bilboard, sosyal medya, mobile ,Reklam stretejisini veya modelini bulmak için gruplu reklam incelemeleri,Reklam incelemeleri ve tekrarlar,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 10, 12, 17, 21, 3 A
Öğrenci ders dönemi tamamlandığında satan bir reklam ortaya koyabilmek için gerekli olan şartları bilir ve uygular: Bir reklamı oluşturan öğeleri bilir ve yaratır; Bir reklamın tasarlanmasındaki etkenleri bilir ve sayar Reklamın hedef kitleye ulaşma yollarını bilir ve uygular. Gördüğü okuduğu,önüne açılan reklam sayfalarını amacını yaklaşımını bilir ve irdeler. Hedef kitleye satın aldırmanın yollarını bilir ve uygular. 1, 11, 12, 14, 2, 21, 3 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
-1 Reklam nedir, reklamın amaçları kısa tarihçesi, toplum ve ekonomideki yeri
2 Reklamın önemi reklamın hayatımızdaki yeri reklam mecraları; reklam modelleri
3 Reklam modelleri ; AIDA • DAGMAR or ‘Hierarchy of Effects’ • DRIP • VIPS • DMP • PLC • Maslow • MECCA or Means-End Chain
4 Reklam örnekleriyle model analizi
5 Reklam mecraları ; radyo tv açıkhava basılı, dergi; sosyal medya reklamcılığı
6 Mağaza içi tanıtım uygulamaları- şahitli ikna
7 Reklam stratejilerine giriş
8 Reklam stratejileri
9 Reklam stratejileri;
10 Reklam stratejilerine dünya reklamlarından örnekler: Stratejileri inceleme ve tahminde bulunma
11 Reklam incelemeleri; yazılı, hareketli, bilboard, sosyal medya, mobile
12 Reklam stretejisini veya modelini bulmak için gruplu reklam incelemeleri
13 Reklam incelemeleri ve tekrarlar
14 Genel değerlendirme
Kaynaklar
Advertising & Integrated Brand Promotion 7th edition, GENGACE LEARNING Pub.2015 Ders notları-pp Dyer, Gillian, Advertising as Communication, Routledge Barthes, Roland, Mythologies,
Reklam modelleri ve yöntemleri ile ilgili tüm kaynaklar, pazarlama ve satışla ilgili olanlar Reklam terminolojisi /sözlüğü Yeni Medya ve reklâmcılık REKLAM vAKFI YAYINLARI VE WEB sayfası

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
yazılı sınav %40  
Yazılı Sınav %60  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 6 18
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 10 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 10 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu