Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Tuba KALÇIK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Arda AKÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders Siyaset Bilimi disiplinine bir giriştir. Derste, alanın temel konuları, problemleri, fikir, kavram, aktör ve kurumları işlenmekte ve siyasetin doğasını anlamak için bir ısınma yapılmaktadır. Öğrencilerin, siyasetin toplumsal, ekonomik ve siyasi hayattaki rolünü ve siyaset biliminin toplumu, ekonomiyi ve siyaseti nasıl açıkladığını öğrenmeleri beklenmektedir. Ayrıca, çalıştıkları alanda siyaset biliminin kavram, kurum, fikir, model ve teorilerini karşılaştırmalı bir şekilde analizlerine uygulamaları öngörülmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse giriş ve dersin tanıtımı,Siyaset nedir?,Siyasal Düşünceler ve İdeolojiler I,Siyasal Düşünceler ve İdeolojiler II,Politika ve Devlet,Demokrasi ve Meşruiyet,Milletler ve Milliyetçilik,Politlka, Toplum ve Kimlik,Siyasi Kültür ve Medya,Temsil, Seçimler ve Oy kullanma,Partiler ve Parti Sistemleri,Hükümet, Sistemler ve Rejimler,Küreselleşme,Genel Tekrar ve Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler, siyaset biliminin temel teorilerini ve kavramlarını tarihsel kapsamı kaybetmeden tartışabilir 1, 10, 12, 14, 19, 2, 3 A
Öğrenciler devletin temek fonksiyonlarını ve devlet kurumları arasındaki ilişkileri açıklayabilir ve tartışabilir. 1, 10, 12, 14, 19, 2, 3 A
Öğrenciler seçimleri, siyasi partileri, devlet-vatandaş ilişkisini ve farklı siyasal rejimleri açıklayabilir ve tartışabilir 1, 10, 14, 19, 2, 3 A
Öğrenciler modern Siyaseti anlamak için analitik düşünce ve analiz yeteneklerini geliştirebilir. 1, 10, 12, 14, 19, 2, 3 A
Öğrenciler modern siyaseti siyaset biliminin temel kavram ve kuramlarını kullanarak açıklayabilir ve tartışabilir düzeye ulaşır. 1, 10, 12, 14, 19, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve dersin tanıtımı Derse katılım
2 Siyaset nedir? Haftalık okumaları yapmak
3 Siyasal Düşünceler ve İdeolojiler I Haftalık okumaları yapmak
4 Siyasal Düşünceler ve İdeolojiler II Haftalık okumaları yapmak
5 Politika ve Devlet Haftalık okumaları yapmak
6 Demokrasi ve Meşruiyet Haftalık okumaları yapmak
7 Milletler ve Milliyetçilik Haftalık okumaları yapmak
8 Politlka, Toplum ve Kimlik Haftalık okumaları yapmak
9 Siyasi Kültür ve Medya Haftalık okumaları yapmak
10 Temsil, Seçimler ve Oy kullanma Haftalık okumaları yapmak
11 Partiler ve Parti Sistemleri Haftalık okumaları yapmak
12 Hükümet, Sistemler ve Rejimler Haftalık okumaları yapmak
13 Küreselleşme Haftalık okumaları yapmak
14 Genel Tekrar ve Tartışma Derse katılım
Kaynaklar
Yayla, Atilla (2018). Political Science, Adres Publications: Ankara
Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Medeiros, Walter S. Jones, Political Science An Introduction (13. baskı) global edition), Pearson, UK, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 13 3 39
Rehberli Problem Çözme 13 3 39
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 42 42
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 144
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu