Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI 2+1 2,5 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Selçuk Uğur ÇOBANOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fotoğrafın bulunma sürecinden bugüne, reklam fotoğrafçılığının geçirdiği tüm süreçleri öğrencinin öğrenmesini sağlamak; öğrencinin edindiği temel fotoğraf teknik ve teorik bilgilenmelerini bir iletişim nesnesi olan fotoğraf düzlemine taşıyarak çalışmalar yapması hedeflenir. Reklam Fotoğrafı tarafında ise fotoğrafın insan bilim, toplum bilim, psikanaliz ve biçem bilim ile bağını kurar ve bu doğrultudaki düşünceler temelinde fotoğrafın "mesaj/üst dil" boyutunu sorgulaması sağlanır. Derste Öğrenciler bir dönemde 3 ayrı konudan oluşan proje hazırlarlar.
Dersin İçeriği Bu ders; Fotoğrafın yapısal öğelerinin 12 başlık halinde örnek fotoğraflar ile tanımlanması. ,Fotoğrafta Kompozisyon; Altın Kural ve Çizgiler’in örnek fotoğraflar ile açıklanması. ,Fotoğrafta Işık konusunun stüdyo’da / açık ortamda pratikler ile anlatılması. Işığın yönleri ve Aydınlatma türleri. Stüdyo’da reklam / görsel iletişim fikirleri ile kurumsal PORTRE fotoğrafı çekimi. , Stüdyo’da reklam / görsel iletişim fikirleri ile Fashion fotoğrafı çekimi , Stüdyo’da reklam / görsel iletişim fikirleri ile Fashion fotoğrafı çekimi , Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi. Adobe Lightroom programı anlatımı., Ürün fotoğrafı çekimi., Ürün fotoğrafı çekimi., Portre + Ürün fotoğrafı çekimi , Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi. ,Açık mekan çekimi. ,Kapalı mekan çekimi (derslik dışında),Kurumsal portre + mekan çekimi (derslik dışında),Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi. ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Adobe Lightroom fotoğraf düzeltme/işleme programı uygulamalarını uygulamalarını kullanabilecektir. 14, 4, 6 B, D
2. Fotoğraf ile yaratıcı süreçleri değerlendirir. 16, 4, 6, 9
Öğretim Yöntemleri: 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Fotoğrafın yapısal öğelerinin 12 başlık halinde örnek fotoğraflar ile tanımlanması.
2 Fotoğrafta Kompozisyon; Altın Kural ve Çizgiler’in örnek fotoğraflar ile açıklanması.
3 Fotoğrafta Işık konusunun stüdyo’da / açık ortamda pratikler ile anlatılması. Işığın yönleri ve Aydınlatma türleri. Stüdyo’da reklam / görsel iletişim fikirleri ile kurumsal PORTRE fotoğrafı çekimi.
4 Stüdyo’da reklam / görsel iletişim fikirleri ile Fashion fotoğrafı çekimi
5 Stüdyo’da reklam / görsel iletişim fikirleri ile Fashion fotoğrafı çekimi
6 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi. Adobe Lightroom programı anlatımı.
7 Ürün fotoğrafı çekimi.
8 Ürün fotoğrafı çekimi.
9 Portre + Ürün fotoğrafı çekimi
10 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi.
11 Açık mekan çekimi.
12 Kapalı mekan çekimi (derslik dışında)
13 Kurumsal portre + mekan çekimi (derslik dışında)
14 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi.
Kaynaklar
1. Victor Burgin - Fotoğrafı Düşünmek; Espas Kuram Sanat Yayınları 2. Steven Heller - Fotoğrafçının Eğitimi; Espas Kuram Sanat Yayınları 3. David Bate - Fotoğraf Anahtar Kavramlar; De Ki Yayınları 4. Walter Benjamin - Fotoğrafın Kısa Tarihçesi, YGS Yayınları 5. Maria Short - Yaratıcı Fotoğrafçılıkta Bağlam ve Anlatı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
0
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
0
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 6 8 48
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 10 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 4 5 20
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu