Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KÜLTÜR, İLETİŞİM VE TOPLUM PR4273310Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin YardımcılarıBu ders; Kültürel süreçler ve kültürel olguların hareketliliği ,Kültürel değişme ve kitle iletişimi,Kitle kültürü,Popüler külttür,Alt kültürlerkarşıt kültür,Kültürel değişme ve kültürel kimlik,Kültürel değişme ve cinsiyet,Uluslar arası iletişim ve kültürel değişme,İnternet kültürü,Yeni medya ve kültürel değişme,İletişimin kültürel boyutları ile toplumsal yapıdaki yeri ve önemi,Küreselleşme ve kültür,Kültür ve yeni iletişim teknolojileri,Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal olaylara etkisi örnekler üzerinden ; konularını içermektedir
Dersin AmacıGeleneksel ve yeni medya araçlarını tanımlayarak bu araçlar vasıtası ile iletilen sözlü, görsel, yazılı mesajların kültüre olan etkisini açıklayarak küresel ve yerel kültür değişiminin sebeplerini ve sonuçlarını açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kültürel süreçler ve kültürel olguların hareketliliği,Kültürel değişme ve kitle iletişimi,Kitle kültürü
,Popüler külttür
,Alt kültürler-karşıt kültür
,Kültürel değişme ve kültürel kimlik,Ara Sınav,Kültürel değişme ve cinsiyet,Uluslar arası iletişim ve kültürel değişme,İnternet kültürü
,Yeni medya ve kültürel değişme,İletişimin kültürel boyutları ile toplumsal yapıdaki yeri ve önemi,Küreselleşme ve kültür,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kültürü tanımlar.9A, D
İletişim teknolojilerinin toplumsal etkilerini açıklar.9A, D
Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal olaylara etkisini açıklar.9A, D
Kültür değişiminin sebeplerini açıklar.9A, D
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kültürel süreçler ve kültürel olguların hareketliliği
2Kültürel değişme ve kitle iletişimi
3Kitle kültürü
4Popüler külttür
5Alt kültürler-karşıt kültür
6Kültürel değişme ve kültürel kimlik
7Ara Sınav
8Kültürel değişme ve cinsiyet
9Uluslar arası iletişim ve kültürel değişme
10İnternet kültürü
11Yeni medya ve kültürel değişme
12İletişimin kültürel boyutları ile toplumsal yapıdaki yeri ve önemi
13Küreselleşme ve kültür
14Genel Sınav
Kaynak
Nazife Güngör, I?letis?ime Giris?. Ankara, Siyasal Kitabevi, 2015 Dennis McQuail – Sven Windahl, Kitle İletişim Modelleri, Çev. Konca Yumlu, Ankara, İmge Kitabevi John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Ankara, Pharmakon, Oya Tokgöz, İletişim Kuramlarına Anlam Vermek Başlangıcından Günümüze Anglo Amerikan İletişim Kuramı, İmge Kitabevi, Ankara, 2015 Oya Morva, Chicago Sosyoloji Okulu ve Sosyal Teoride İletişimin Keşfi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2011

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alır, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
9
İngilizce dilini kullanarak en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanabilir. .
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14228
Okul Dışı Diğer Faaliyetler11010
Proje Sunumu / Seminer144
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı122
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı12121
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(142/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KÜLTÜR, İLETİŞİM VE TOPLUM PR4273310Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin YardımcılarıBu ders; Kültürel süreçler ve kültürel olguların hareketliliği ,Kültürel değişme ve kitle iletişimi,Kitle kültürü,Popüler külttür,Alt kültürlerkarşıt kültür,Kültürel değişme ve kültürel kimlik,Kültürel değişme ve cinsiyet,Uluslar arası iletişim ve kültürel değişme,İnternet kültürü,Yeni medya ve kültürel değişme,İletişimin kültürel boyutları ile toplumsal yapıdaki yeri ve önemi,Küreselleşme ve kültür,Kültür ve yeni iletişim teknolojileri,Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal olaylara etkisi örnekler üzerinden ; konularını içermektedir
Dersin AmacıGeleneksel ve yeni medya araçlarını tanımlayarak bu araçlar vasıtası ile iletilen sözlü, görsel, yazılı mesajların kültüre olan etkisini açıklayarak küresel ve yerel kültür değişiminin sebeplerini ve sonuçlarını açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kültürel süreçler ve kültürel olguların hareketliliği,Kültürel değişme ve kitle iletişimi,Kitle kültürü
,Popüler külttür
,Alt kültürler-karşıt kültür
,Kültürel değişme ve kültürel kimlik,Ara Sınav,Kültürel değişme ve cinsiyet,Uluslar arası iletişim ve kültürel değişme,İnternet kültürü
,Yeni medya ve kültürel değişme,İletişimin kültürel boyutları ile toplumsal yapıdaki yeri ve önemi,Küreselleşme ve kültür,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kültürü tanımlar.9A, D
İletişim teknolojilerinin toplumsal etkilerini açıklar.9A, D
Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal olaylara etkisini açıklar.9A, D
Kültür değişiminin sebeplerini açıklar.9A, D
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kültürel süreçler ve kültürel olguların hareketliliği
2Kültürel değişme ve kitle iletişimi
3Kitle kültürü
4Popüler külttür
5Alt kültürler-karşıt kültür
6Kültürel değişme ve kültürel kimlik
7Ara Sınav
8Kültürel değişme ve cinsiyet
9Uluslar arası iletişim ve kültürel değişme
10İnternet kültürü
11Yeni medya ve kültürel değişme
12İletişimin kültürel boyutları ile toplumsal yapıdaki yeri ve önemi
13Küreselleşme ve kültür
14Genel Sınav
Kaynak
Nazife Güngör, I?letis?ime Giris?. Ankara, Siyasal Kitabevi, 2015 Dennis McQuail – Sven Windahl, Kitle İletişim Modelleri, Çev. Konca Yumlu, Ankara, İmge Kitabevi John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Ankara, Pharmakon, Oya Tokgöz, İletişim Kuramlarına Anlam Vermek Başlangıcından Günümüze Anglo Amerikan İletişim Kuramı, İmge Kitabevi, Ankara, 2015 Oya Morva, Chicago Sosyoloji Okulu ve Sosyal Teoride İletişimin Keşfi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2011

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alır, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
9
İngilizce dilini kullanarak en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanabilir. .
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:59Son Güncelleme Tarihi: 07/12/2023 - 13:57