Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLETİŞİM SOSYOLOJİSİPR3110518Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ayşen AKYÜZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Ertan BEŞE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere medya ve iletişim çalışmaları bağlamında sosyolojik bir bakış açısı kazandırmak; bu bağlamda teorik ve pratik bilgi ve becerilerini geliştirmek ve güncel olaylara sosyolojik perspektifle bakmalarını sağlamak.. Günümüz çağdaş toplumsal yaşamında kitlesel medyanın fonksiyonları, birey ve toplum üzerindeki etkileri, bunların karşılıklı etkileşimi konularında sosyolojik ve eleştirel bir bakışın gerektirdiği teorik bir alt-yapı oluşturmak; iletişim uygulamalarının karşılıklı etkileşim içerisinde olduğu toplumsal hayatın farklı segment ve alanlarına ilişkin temel sosyolojik konularda bilgi birikimi ve bakış açısı kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş: Sosyoloji ve İletişim,İletişiminin Anlamı ve Bileşenleri,Kitle İletişim Araçları ve İşlevleri
,Kitle İletişim Kuramları I,Kitle İletişim Kuramları II,Medya Kuramlarının İletişim Pratiğiyle İlgisi,Sosyoloji, Medya Çalışmalarına Ne Sağlıyor?,7. Haftanın Devamı ,Siyasal İletişim Çalışmalarında Sosyolojinin Yeri,Afet İletişiminde Sosyal Medya (Seminer & Beyin Fırtınası)
,Devlet ve Piyasa Arasında Kamusal Alan: Rasyonel Tartışmadan Bilgi ve İletişim Toplumuna,Kişisel Kimlik, Kamusal Müzakere ve Davranışsal Kamu Politikası,Tercihli Seçim, Mantıksal Eylem ve İletişim Etiği
,Luhmann'ın İletişim Sosyolojisinde 'Etkileşim' ve 'Eylem' ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenciler, iletişim ve iletişim süreçleri konusunda sosyolojik bakış açısı kazanarak eleştirel sorular ve analitik yorumlar üretirler.13, 18, 19, 9A, E
İletişim sosyolojisi, iletişim teknolojileri ve medya alanlarındaki gelişmelerin çağdaş sosyal eğilimler, toplumsal değişim ve dönüşüm üzerindeki etkileri; medyanın fonksiyonları ve iletişim ve medya konularını anlamada sosyolojik bakış açısından yararlanılması hususlarına odaklanır. Bu bağlamda sosyolojik analizler; medya ve iletişim süreçlerinin bireyler, sosyal gruplar ve toplum üzerindeki etki ve etkileşimini yerel ve global ölçekte, güncel deneyimler çerçevesinde nesnel ve sembolik boyutlarıyla irdelerler. İletişim sosyolojisi, bu amaçla bir taraftan iletişim sürecinin temel aktörleri olarak medya platformları, medya teknolojileri, medya kurumları, medya içeriği ve medya kullanıcılarına odaklanırken; diğer taraftan da iletişim süreçlerinin yaşandığı farklı sosyal koşulları ve toplumsal güçleri ele alır. Bu çerçevede birey ve toplumun inşası, düzenin inşası, kültür, kimliğin inşası, sosyalizasyon, benliğin sergilenişi, toplumsal ilişkilerin inşası, demografik dinamikler gibi konuları da içerir.13, 18, 19, 9A, E
Öğrenciler, kitlesel medyanın ve iletişimin çağdaş toplumlardaki rolüne ilişkin eleştirel düşünme becerisi ve analitik bakış açısı kazanırlar. 13, 18, 19, 9A, E
İletişim sosyolojisi dersi sayesinde öğrenciler, bu alanda gerekli teorik ve entelektüel birikim elde ederek, gelecekte mesleki ve akademik kariyerlerinde kendilerine faydalı olacak orijinal araştırma konuları keşfetme yeteneği kazanırlar. 13, 18, 19, 9A, E
Bu dersi alan öğrenciler, toplumsal olaylara ve gelişmelere analitik bir bakış açısıyla bakma becerilerini geliştirecektir.13, 18, 19, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Sosyoloji ve İletişimÖğrencilerden dersle ilgili ön-beklentileri oluşturmaları istenir.
2İletişiminin Anlamı ve BileşenleriThe Blackwell Encyclopedia of Sociology, Edited by George Ritzer and Chris Rojek, John Wiley & Sons, Ltd., 2019 (Open Source)
3Kitle İletişim Araçları ve İşlevleri
Denis McQuail, Sociology of Mass Communication, Annual Review of Sociology, Vol. 11 (1985), pp. 93-111 (Open Source)
4Kitle İletişim Kuramları IOluwasola,Omolola, The Normative Theories of the Press in the Digital Age: A Need for Revision Article in SSRN Electronic Journal, January 2020 (Open Source)
5Kitle İletişim Kuramları IIOluwasola,Omolola, The Normative Theories of the Press in the Digital Age: A Need for Revision Article in SSRN Electronic Journal, January 2020 (Open Source)
6Medya Kuramlarının İletişim Pratiğiyle İlgisiBonney, Emmanuel, Media Theories And Their Relevance to Communicatıon Pract,ce, Ghana Institute of Journalism – 2013 (Open Source)
7Sosyoloji, Medya Çalışmalarına Ne Sağlıyor?Waisbord, Silvio, The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, Klaus Bruhn Jensen and Robert T. Craig (Editors-in-Chief), Jefferson D. Pooley and EricW. Rothenbuhler (Associate Editors), John Wiley & Sons, Inc., 2016 (Open Source)
87. Haftanın Devamı Waisbord, Silvio, The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, Klaus Bruhn Jensen and Robert T. Craig (Editors-in-Chief), Jefferson D. Pooley and EricW. Rothenbuhler (Associate Editors), John Wiley & Sons, Inc., 2016 (Open Source)
9Siyasal İletişim Çalışmalarında Sosyolojinin YeriMICHAEL SCHUDSON (2004) The Place of Sociology in the Study of Political Communication, Political Communication, 21:3, pp. 271-273 (Open Source)
10Afet İletişiminde Sosyal Medya (Seminer & Beyin Fırtınası)
Leysia Palen and Amanda L. Hughes, Social Media in Disaster Communication H. Rodríguez et al. (eds.),, Handbook of Disaster Research, Handbooks of Sociology and Social Research, Springer International Publishing AG, 2018 (Open Source)
11Devlet ve Piyasa Arasında Kamusal Alan: Rasyonel Tartışmadan Bilgi ve İletişim ToplumunaEconomic Reason and Political Reason: Deliberation and the Construction of Public Space in the Society of Communication, Coordinated by Jean Mercier Ythier, ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc., 2022, London, pp. 35 – 85 (CHAPTER 2) (Open Source)
12Kişisel Kimlik, Kamusal Müzakere ve Davranışsal Kamu PolitikasıEconomic Reason and Political Reason: Deliberation and the Construction of Public Space in the Society of Communication, Coordinated by Jean Mercier Ythier, ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc., 2022, London, pp. 133 –158 (CHAPTER 5) (Open Source)
13Tercihli Seçim, Mantıksal Eylem ve İletişim Etiği
Economic Reason and Political Reason: Deliberation and the Construction of Public Space in the Society of Communication, Coordinated by Jean Mercier Ythier, ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc., 2022, London, pp. 158 – 206 (CHAPTER 6) (Open Source)
14Luhmann'ın İletişim Sosyolojisinde 'Etkileşim' ve 'Eylem' Leydesdorff, Loet, ‘Interaction’ versus ‘action’ in Luhmann’s sociology of communication, Colin B. Grant (Ed.), Rethinking Interactive Communication: New Interdisciplinary Horizons (Open Source)
Kaynak
Economic Reason and Political Reason: Deliberation and the Construction of Public Space in the Society of Communication, Coordinated by Jean Mercier Ythier, ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc., 2022, London Newman, David M., Sociology: Exploring the Architecture of Everyday Life, Twelfth Edition, SAGE Publications Ltd., 2019, London CERECİ, Sedat, İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ, IKSAD Publishing House, 2023, Ankara
Sociological Communication, Veronica Van Ry, Pressbooks.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alır, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
9
İngilizce dilini kullanarak en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
13
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanabilir. .
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi51050
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer133
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı155
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLETİŞİM SOSYOLOJİSİPR3110518Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ayşen AKYÜZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Ertan BEŞE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere medya ve iletişim çalışmaları bağlamında sosyolojik bir bakış açısı kazandırmak; bu bağlamda teorik ve pratik bilgi ve becerilerini geliştirmek ve güncel olaylara sosyolojik perspektifle bakmalarını sağlamak.. Günümüz çağdaş toplumsal yaşamında kitlesel medyanın fonksiyonları, birey ve toplum üzerindeki etkileri, bunların karşılıklı etkileşimi konularında sosyolojik ve eleştirel bir bakışın gerektirdiği teorik bir alt-yapı oluşturmak; iletişim uygulamalarının karşılıklı etkileşim içerisinde olduğu toplumsal hayatın farklı segment ve alanlarına ilişkin temel sosyolojik konularda bilgi birikimi ve bakış açısı kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş: Sosyoloji ve İletişim,İletişiminin Anlamı ve Bileşenleri,Kitle İletişim Araçları ve İşlevleri
,Kitle İletişim Kuramları I,Kitle İletişim Kuramları II,Medya Kuramlarının İletişim Pratiğiyle İlgisi,Sosyoloji, Medya Çalışmalarına Ne Sağlıyor?,7. Haftanın Devamı ,Siyasal İletişim Çalışmalarında Sosyolojinin Yeri,Afet İletişiminde Sosyal Medya (Seminer & Beyin Fırtınası)
,Devlet ve Piyasa Arasında Kamusal Alan: Rasyonel Tartışmadan Bilgi ve İletişim Toplumuna,Kişisel Kimlik, Kamusal Müzakere ve Davranışsal Kamu Politikası,Tercihli Seçim, Mantıksal Eylem ve İletişim Etiği
,Luhmann'ın İletişim Sosyolojisinde 'Etkileşim' ve 'Eylem' ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenciler, iletişim ve iletişim süreçleri konusunda sosyolojik bakış açısı kazanarak eleştirel sorular ve analitik yorumlar üretirler.13, 18, 19, 9A, E
İletişim sosyolojisi, iletişim teknolojileri ve medya alanlarındaki gelişmelerin çağdaş sosyal eğilimler, toplumsal değişim ve dönüşüm üzerindeki etkileri; medyanın fonksiyonları ve iletişim ve medya konularını anlamada sosyolojik bakış açısından yararlanılması hususlarına odaklanır. Bu bağlamda sosyolojik analizler; medya ve iletişim süreçlerinin bireyler, sosyal gruplar ve toplum üzerindeki etki ve etkileşimini yerel ve global ölçekte, güncel deneyimler çerçevesinde nesnel ve sembolik boyutlarıyla irdelerler. İletişim sosyolojisi, bu amaçla bir taraftan iletişim sürecinin temel aktörleri olarak medya platformları, medya teknolojileri, medya kurumları, medya içeriği ve medya kullanıcılarına odaklanırken; diğer taraftan da iletişim süreçlerinin yaşandığı farklı sosyal koşulları ve toplumsal güçleri ele alır. Bu çerçevede birey ve toplumun inşası, düzenin inşası, kültür, kimliğin inşası, sosyalizasyon, benliğin sergilenişi, toplumsal ilişkilerin inşası, demografik dinamikler gibi konuları da içerir.13, 18, 19, 9A, E
Öğrenciler, kitlesel medyanın ve iletişimin çağdaş toplumlardaki rolüne ilişkin eleştirel düşünme becerisi ve analitik bakış açısı kazanırlar. 13, 18, 19, 9A, E
İletişim sosyolojisi dersi sayesinde öğrenciler, bu alanda gerekli teorik ve entelektüel birikim elde ederek, gelecekte mesleki ve akademik kariyerlerinde kendilerine faydalı olacak orijinal araştırma konuları keşfetme yeteneği kazanırlar. 13, 18, 19, 9A, E
Bu dersi alan öğrenciler, toplumsal olaylara ve gelişmelere analitik bir bakış açısıyla bakma becerilerini geliştirecektir.13, 18, 19, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Sosyoloji ve İletişimÖğrencilerden dersle ilgili ön-beklentileri oluşturmaları istenir.
2İletişiminin Anlamı ve BileşenleriThe Blackwell Encyclopedia of Sociology, Edited by George Ritzer and Chris Rojek, John Wiley & Sons, Ltd., 2019 (Open Source)
3Kitle İletişim Araçları ve İşlevleri
Denis McQuail, Sociology of Mass Communication, Annual Review of Sociology, Vol. 11 (1985), pp. 93-111 (Open Source)
4Kitle İletişim Kuramları IOluwasola,Omolola, The Normative Theories of the Press in the Digital Age: A Need for Revision Article in SSRN Electronic Journal, January 2020 (Open Source)
5Kitle İletişim Kuramları IIOluwasola,Omolola, The Normative Theories of the Press in the Digital Age: A Need for Revision Article in SSRN Electronic Journal, January 2020 (Open Source)
6Medya Kuramlarının İletişim Pratiğiyle İlgisiBonney, Emmanuel, Media Theories And Their Relevance to Communicatıon Pract,ce, Ghana Institute of Journalism – 2013 (Open Source)
7Sosyoloji, Medya Çalışmalarına Ne Sağlıyor?Waisbord, Silvio, The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, Klaus Bruhn Jensen and Robert T. Craig (Editors-in-Chief), Jefferson D. Pooley and EricW. Rothenbuhler (Associate Editors), John Wiley & Sons, Inc., 2016 (Open Source)
87. Haftanın Devamı Waisbord, Silvio, The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, Klaus Bruhn Jensen and Robert T. Craig (Editors-in-Chief), Jefferson D. Pooley and EricW. Rothenbuhler (Associate Editors), John Wiley & Sons, Inc., 2016 (Open Source)
9Siyasal İletişim Çalışmalarında Sosyolojinin YeriMICHAEL SCHUDSON (2004) The Place of Sociology in the Study of Political Communication, Political Communication, 21:3, pp. 271-273 (Open Source)
10Afet İletişiminde Sosyal Medya (Seminer & Beyin Fırtınası)
Leysia Palen and Amanda L. Hughes, Social Media in Disaster Communication H. Rodríguez et al. (eds.),, Handbook of Disaster Research, Handbooks of Sociology and Social Research, Springer International Publishing AG, 2018 (Open Source)
11Devlet ve Piyasa Arasında Kamusal Alan: Rasyonel Tartışmadan Bilgi ve İletişim ToplumunaEconomic Reason and Political Reason: Deliberation and the Construction of Public Space in the Society of Communication, Coordinated by Jean Mercier Ythier, ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc., 2022, London, pp. 35 – 85 (CHAPTER 2) (Open Source)
12Kişisel Kimlik, Kamusal Müzakere ve Davranışsal Kamu PolitikasıEconomic Reason and Political Reason: Deliberation and the Construction of Public Space in the Society of Communication, Coordinated by Jean Mercier Ythier, ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc., 2022, London, pp. 133 –158 (CHAPTER 5) (Open Source)
13Tercihli Seçim, Mantıksal Eylem ve İletişim Etiği
Economic Reason and Political Reason: Deliberation and the Construction of Public Space in the Society of Communication, Coordinated by Jean Mercier Ythier, ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc., 2022, London, pp. 158 – 206 (CHAPTER 6) (Open Source)
14Luhmann'ın İletişim Sosyolojisinde 'Etkileşim' ve 'Eylem' Leydesdorff, Loet, ‘Interaction’ versus ‘action’ in Luhmann’s sociology of communication, Colin B. Grant (Ed.), Rethinking Interactive Communication: New Interdisciplinary Horizons (Open Source)
Kaynak
Economic Reason and Political Reason: Deliberation and the Construction of Public Space in the Society of Communication, Coordinated by Jean Mercier Ythier, ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc., 2022, London Newman, David M., Sociology: Exploring the Architecture of Everyday Life, Twelfth Edition, SAGE Publications Ltd., 2019, London CERECİ, Sedat, İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ, IKSAD Publishing House, 2023, Ankara
Sociological Communication, Veronica Van Ry, Pressbooks.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alır, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
9
İngilizce dilini kullanarak en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
13
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanabilir. .
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:59Son Güncelleme Tarihi: 07/12/2023 - 13:57