Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AKADEMİK İNGİLİZCE IPR1190130Güz Dönemi4+044
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Müge SARI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Hakan YILDIZ
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. BARIŞ GÜNAY
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin alanlarıyla alakalı orta düzey terminoloji bilgisine hakim olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse giriş, dersin amacının, ölçme yönteminin açıklanması,Mesleki Ortamda Kendini Tanıtma,Mesleki Telefon Görüşmeleri / Formal ve İnformal E-posta Yazımı / Dijital İletişim,Sosyal Medyanın Mesleki Amaçlı Kullanımı / Dijital Pazarlama / Profesyonel
İletişim,Etkin Sunum Yapma Becerileri ,Sunum Taslağı Oluşturma / Sunum Kısımlarının Düzenlenmesi / Beden Dilinin
İletişimdeki Önemi,Beden Dilindeki Cinsiyet ve Kültürler Arası Farklılıklar / Beden Dili Gözlemleme,Mesleki Toplantılar,Zaman Yönetimi / Stres Yönetimi / Çatışma Yönetimi / İş Ortamında Karşılaşılan
Problemler ve Başa Çıkma Yöntemleri,Sunum Becerileri / Topluluk Karşısında Konuşma Stratejileri ,Sunum Becerileri,Sunum Beceriler,İletişim Tarihçesi ,Genel Tekrar ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Mesleki bağlamda İngilizce olarak kendisini ifade edebilecektir10, 16, 6, 9A
İngilizce dilini sözlü ve yazılı olarak kullanır.10, 16, 6, 9A
Yazılı ve sözlü girdilere karşılık İngilizce olarak yorum yapar.10, 16, 6, 9A
Mesleki İletişim Becerileri alanında İngilizce literatür taraması yapar.10, 16, 6, 9A
Mesleki İletişim alanında yazılmış İngilizce eserleri yorumlar.10, 16, 6, 9A
İngilizce dilinde mesleki sunumlar yapar. 10, 16, 6, 9A
Kurumsal organizasyonların işleyiş biçimlerini tanımlayabilecektir.10, 16, 6, 9A
Kurumsal organizasyonlardaki görev tanımları ve dağılımlarıyla ilgili çıkarım yapar.10, 16, 6, 9A
Kurumsal organizasyonlarda ihtiyaç duyulan iletişim araçlarını etkin bir biçimde kullanır.10, 16, 6, 9A
Kurumsal organizayonlarda formal ve informal iletişim yöntemlerini etkin bir şekilde kullanır.10, 16, 6, 9A
İletişim tarihçesiyle ilgili fikir sunabilecektir.10, 16, 6, 9A
Farklı iletişim türlerini birbirinden ayırabilir ve uygun şekilde harmanlayarak çok yönlü iletişim becerileri sergiler.10, 16, 6, 9A
Bulunduğu ortama ve yere göre kullanılması gereken doğru iletişim yöntemlerini ayırt eder.10, 16, 6, 9A
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilecektir.10, 16, 6, 9A
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.10, 16, 6, 9A
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.10, 16, 6, 9A
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.10, 16, 6, 9A
Dili bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanabilecektir.10, 16, 6, 9A
İletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanabilir.10, 16, 6, 9A
Hem sözel olarak hem de beden diliyle etkili sunumlar yapar.10, 16, 6, 9A
Proje sunum sürecini etkin şekilde yönetir.10, 16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş, dersin amacının, ölçme yönteminin açıklanması
2Mesleki Ortamda Kendini TanıtmaKitaptaki İlgili kısmın çalışılması
3Mesleki Telefon Görüşmeleri / Formal ve İnformal E-posta Yazımı / Dijital İletişimKitaptaki İlgili kısmın çalışılması
4Sosyal Medyanın Mesleki Amaçlı Kullanımı / Dijital Pazarlama / Profesyonel
İletişim
Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
5Etkin Sunum Yapma Becerileri Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
6Sunum Taslağı Oluşturma / Sunum Kısımlarının Düzenlenmesi / Beden Dilinin
İletişimdeki Önemi
Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
7Beden Dilindeki Cinsiyet ve Kültürler Arası Farklılıklar / Beden Dili GözlemlemeKitaptaki İlgili kısmın çalışılması
8Mesleki ToplantılarKitaptaki İlgili kısmın çalışılması
9Zaman Yönetimi / Stres Yönetimi / Çatışma Yönetimi / İş Ortamında Karşılaşılan
Problemler ve Başa Çıkma Yöntemleri
Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
10Sunum Becerileri / Topluluk Karşısında Konuşma Stratejileri Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
11Sunum BecerileriKitaptaki İlgili kısmın çalışılması
12Sunum BecerilerKitaptaki İlgili kısmın çalışılması
13İletişim Tarihçesi Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
14Genel Tekrar Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
Kaynak
Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları, Career Paths Banking A1,A2 ,Vocational English Book,Express Publishing,2011,ISBN 978-1-78098-355-4

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alır, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
9
İngilizce dilini kullanarak en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanabilir. .
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı12121
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(126/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AKADEMİK İNGİLİZCE IPR1190130Güz Dönemi4+044
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Müge SARI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Hakan YILDIZ
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. BARIŞ GÜNAY
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin alanlarıyla alakalı orta düzey terminoloji bilgisine hakim olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse giriş, dersin amacının, ölçme yönteminin açıklanması,Mesleki Ortamda Kendini Tanıtma,Mesleki Telefon Görüşmeleri / Formal ve İnformal E-posta Yazımı / Dijital İletişim,Sosyal Medyanın Mesleki Amaçlı Kullanımı / Dijital Pazarlama / Profesyonel
İletişim,Etkin Sunum Yapma Becerileri ,Sunum Taslağı Oluşturma / Sunum Kısımlarının Düzenlenmesi / Beden Dilinin
İletişimdeki Önemi,Beden Dilindeki Cinsiyet ve Kültürler Arası Farklılıklar / Beden Dili Gözlemleme,Mesleki Toplantılar,Zaman Yönetimi / Stres Yönetimi / Çatışma Yönetimi / İş Ortamında Karşılaşılan
Problemler ve Başa Çıkma Yöntemleri,Sunum Becerileri / Topluluk Karşısında Konuşma Stratejileri ,Sunum Becerileri,Sunum Beceriler,İletişim Tarihçesi ,Genel Tekrar ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Mesleki bağlamda İngilizce olarak kendisini ifade edebilecektir10, 16, 6, 9A
İngilizce dilini sözlü ve yazılı olarak kullanır.10, 16, 6, 9A
Yazılı ve sözlü girdilere karşılık İngilizce olarak yorum yapar.10, 16, 6, 9A
Mesleki İletişim Becerileri alanında İngilizce literatür taraması yapar.10, 16, 6, 9A
Mesleki İletişim alanında yazılmış İngilizce eserleri yorumlar.10, 16, 6, 9A
İngilizce dilinde mesleki sunumlar yapar. 10, 16, 6, 9A
Kurumsal organizasyonların işleyiş biçimlerini tanımlayabilecektir.10, 16, 6, 9A
Kurumsal organizasyonlardaki görev tanımları ve dağılımlarıyla ilgili çıkarım yapar.10, 16, 6, 9A
Kurumsal organizasyonlarda ihtiyaç duyulan iletişim araçlarını etkin bir biçimde kullanır.10, 16, 6, 9A
Kurumsal organizayonlarda formal ve informal iletişim yöntemlerini etkin bir şekilde kullanır.10, 16, 6, 9A
İletişim tarihçesiyle ilgili fikir sunabilecektir.10, 16, 6, 9A
Farklı iletişim türlerini birbirinden ayırabilir ve uygun şekilde harmanlayarak çok yönlü iletişim becerileri sergiler.10, 16, 6, 9A
Bulunduğu ortama ve yere göre kullanılması gereken doğru iletişim yöntemlerini ayırt eder.10, 16, 6, 9A
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilecektir.10, 16, 6, 9A
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.10, 16, 6, 9A
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.10, 16, 6, 9A
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.10, 16, 6, 9A
Dili bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanabilecektir.10, 16, 6, 9A
İletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanabilir.10, 16, 6, 9A
Hem sözel olarak hem de beden diliyle etkili sunumlar yapar.10, 16, 6, 9A
Proje sunum sürecini etkin şekilde yönetir.10, 16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş, dersin amacının, ölçme yönteminin açıklanması
2Mesleki Ortamda Kendini TanıtmaKitaptaki İlgili kısmın çalışılması
3Mesleki Telefon Görüşmeleri / Formal ve İnformal E-posta Yazımı / Dijital İletişimKitaptaki İlgili kısmın çalışılması
4Sosyal Medyanın Mesleki Amaçlı Kullanımı / Dijital Pazarlama / Profesyonel
İletişim
Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
5Etkin Sunum Yapma Becerileri Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
6Sunum Taslağı Oluşturma / Sunum Kısımlarının Düzenlenmesi / Beden Dilinin
İletişimdeki Önemi
Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
7Beden Dilindeki Cinsiyet ve Kültürler Arası Farklılıklar / Beden Dili GözlemlemeKitaptaki İlgili kısmın çalışılması
8Mesleki ToplantılarKitaptaki İlgili kısmın çalışılması
9Zaman Yönetimi / Stres Yönetimi / Çatışma Yönetimi / İş Ortamında Karşılaşılan
Problemler ve Başa Çıkma Yöntemleri
Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
10Sunum Becerileri / Topluluk Karşısında Konuşma Stratejileri Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
11Sunum BecerileriKitaptaki İlgili kısmın çalışılması
12Sunum BecerilerKitaptaki İlgili kısmın çalışılması
13İletişim Tarihçesi Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
14Genel Tekrar Kitaptaki İlgili kısmın çalışılması
Kaynak
Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları, Career Paths Banking A1,A2 ,Vocational English Book,Express Publishing,2011,ISBN 978-1-78098-355-4

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alır, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
9
İngilizce dilini kullanarak en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanabilir. .
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:59Son Güncelleme Tarihi: 07/12/2023 - 13:57