Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EKONOMİYE GİRİŞPR2273410Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Fatih Baha AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilere Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili genel bir anlayış kazandırmaktır
Dersin İçeriğiBu ders; İktisadi Düşüncenin Evrimi,1950’den Günümüze Küresel Ekonomik Sistemin Dönüşümü,Fayda/Maliyet Analizi, Fırsat Maliyeti, Talep-Arz,Arz-Talep Dengesi, Tavan-Taban Fiyat ve Esneklik,Piyasa Türleri ve Özellikleri I: Tam Rekabet ve Monopol,Piyasa Türleri ve Özellikleri II: Monopolcü Rekabet ve Oligopol ,ARA SINAV + Ders (Milli Gelir) ,Para, Enflasyon ve Merkez Bankacılığı,Para Politikası ve Maliye Politikası,İstihdam ve İşsizlik,Dış Ticaret, Ödemeler Dengesi ve Döviz Kuru ,Dünya Ekonomisi,Türkiye Ekonomisi ,GENEL SINAV; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Piyasaları karşılaştırır.10, 16, 9A
Piyasa fiyatlarının oluşumunu analiz eder. 10, 16, 9A
Piyasa türlerini tanımlar. 10, 16, 9A
Piyasaları değerlendirebilecektir10, 16, 9A
Üretim maliyetleri ve karı hesaplar.10, 16, 9A
Bütçe kısıtların etkisini çözümler.10, 16, 9A
Fayda kavramını çözümler.10, 16, 9A
Tüketici ve firma davranışlarını çözümler.10, 16, 9A
Kamu politikaların etkilerini değerlendirir.10, 16, 9A
Fiyat ve miktarı etkileyen faktörleri çözümler.10, 16, 9A
Ekonomide fiyat ve miktar oluşumunu açıklar.10, 16, 9A
Bu kavramları gerçek hayatla ilişkilendirir.10, 16, 9A
Temel kavramları tanımlar.10, 16, 9A
İktisat biliminin dayandığı temel ilkeleri anlatabilir.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İktisadi Düşüncenin Evrimi(Neo)Klasik İktisat ve Keynesçi İktisat (Şenses, ss. 57-104)
21950’den Günümüze Küresel Ekonomik Sistemin Dönüşümü
3Fayda/Maliyet Analizi, Fırsat Maliyeti, Talep-Arz(Şenses, ss. 433-445)
4Arz-Talep Dengesi, Tavan-Taban Fiyat ve Esneklik(Şenses, ss. 445-466)
5Piyasa Türleri ve Özellikleri I: Tam Rekabet ve Monopol(Şenses, ss. 480-513)
6Piyasa Türleri ve Özellikleri II: Monopolcü Rekabet ve Oligopol (Şenses, ss. 480-513)
7ARA SINAV + Ders (Milli Gelir) (Şenses, ss. 513-528)
8Para, Enflasyon ve Merkez Bankacılığı(Şenses, ss. 537-548)
9Para Politikası ve Maliye Politikası(Şenses, ss. 548-567)
10İstihdam ve İşsizlik(Şenses, ss. 567-578)
11Dış Ticaret, Ödemeler Dengesi ve Döviz Kuru (Şenses, ss. 578-595)
12Dünya Ekonomisi(Şenses, ss. 137-148 ve 157-176)
13Türkiye Ekonomisi (Şenses, ss. 236-290)
14GENEL SINAV
Kaynak
- Ha-Joon Chang, Ekonomi Rehberi, Say Yayınları, 2016. - Ha-Joon Chang, Kapitalizm Hakkında Size Söylenmeyen 23 Şey, Say Yayınları, 2015. - Ha-Joon Chang, Sanayileşmenin Gizli Tarihi, Efil Yayınevi, 2015. Fikret Şenses, İktisada (Farklı Bir) Giriş, İletişim Yayınları, 2017.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alır, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
İngilizce dilini kullanarak en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanabilir. .
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme21020
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi21020
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı11010
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(142/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EKONOMİYE GİRİŞPR2273410Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Fatih Baha AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilere Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili genel bir anlayış kazandırmaktır
Dersin İçeriğiBu ders; İktisadi Düşüncenin Evrimi,1950’den Günümüze Küresel Ekonomik Sistemin Dönüşümü,Fayda/Maliyet Analizi, Fırsat Maliyeti, Talep-Arz,Arz-Talep Dengesi, Tavan-Taban Fiyat ve Esneklik,Piyasa Türleri ve Özellikleri I: Tam Rekabet ve Monopol,Piyasa Türleri ve Özellikleri II: Monopolcü Rekabet ve Oligopol ,ARA SINAV + Ders (Milli Gelir) ,Para, Enflasyon ve Merkez Bankacılığı,Para Politikası ve Maliye Politikası,İstihdam ve İşsizlik,Dış Ticaret, Ödemeler Dengesi ve Döviz Kuru ,Dünya Ekonomisi,Türkiye Ekonomisi ,GENEL SINAV; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Piyasaları karşılaştırır.10, 16, 9A
Piyasa fiyatlarının oluşumunu analiz eder. 10, 16, 9A
Piyasa türlerini tanımlar. 10, 16, 9A
Piyasaları değerlendirebilecektir10, 16, 9A
Üretim maliyetleri ve karı hesaplar.10, 16, 9A
Bütçe kısıtların etkisini çözümler.10, 16, 9A
Fayda kavramını çözümler.10, 16, 9A
Tüketici ve firma davranışlarını çözümler.10, 16, 9A
Kamu politikaların etkilerini değerlendirir.10, 16, 9A
Fiyat ve miktarı etkileyen faktörleri çözümler.10, 16, 9A
Ekonomide fiyat ve miktar oluşumunu açıklar.10, 16, 9A
Bu kavramları gerçek hayatla ilişkilendirir.10, 16, 9A
Temel kavramları tanımlar.10, 16, 9A
İktisat biliminin dayandığı temel ilkeleri anlatabilir.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İktisadi Düşüncenin Evrimi(Neo)Klasik İktisat ve Keynesçi İktisat (Şenses, ss. 57-104)
21950’den Günümüze Küresel Ekonomik Sistemin Dönüşümü
3Fayda/Maliyet Analizi, Fırsat Maliyeti, Talep-Arz(Şenses, ss. 433-445)
4Arz-Talep Dengesi, Tavan-Taban Fiyat ve Esneklik(Şenses, ss. 445-466)
5Piyasa Türleri ve Özellikleri I: Tam Rekabet ve Monopol(Şenses, ss. 480-513)
6Piyasa Türleri ve Özellikleri II: Monopolcü Rekabet ve Oligopol (Şenses, ss. 480-513)
7ARA SINAV + Ders (Milli Gelir) (Şenses, ss. 513-528)
8Para, Enflasyon ve Merkez Bankacılığı(Şenses, ss. 537-548)
9Para Politikası ve Maliye Politikası(Şenses, ss. 548-567)
10İstihdam ve İşsizlik(Şenses, ss. 567-578)
11Dış Ticaret, Ödemeler Dengesi ve Döviz Kuru (Şenses, ss. 578-595)
12Dünya Ekonomisi(Şenses, ss. 137-148 ve 157-176)
13Türkiye Ekonomisi (Şenses, ss. 236-290)
14GENEL SINAV
Kaynak
- Ha-Joon Chang, Ekonomi Rehberi, Say Yayınları, 2016. - Ha-Joon Chang, Kapitalizm Hakkında Size Söylenmeyen 23 Şey, Say Yayınları, 2015. - Ha-Joon Chang, Sanayileşmenin Gizli Tarihi, Efil Yayınevi, 2015. Fikret Şenses, İktisada (Farklı Bir) Giriş, İletişim Yayınları, 2017.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alır, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
İngilizce dilini kullanarak en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanabilir. .
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:59Son Güncelleme Tarihi: 07/12/2023 - 13:57