Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
REKLAM MODEL VE STRATEJİLERİPR2173290Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Cuma 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersin YardımcılarıDoç. Dr. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersin AmacıReklâm stratejileri ve modellerini özümsetmek; alana dair farkındalık kazandırmak reklam kavramlarını belletmek
Dersin İçeriğiBu ders; Reklam nedir, reklamın amaçları kısa tarihçesi, toplum ve ekonomideki yeri,Reklamın önemi reklamın hayatımızdaki yeri reklam mecraları; reklam modelleri ,Reklam modelleri ; AIDA
• DAGMAR or ‘Hierarchy of Effects’
• DRIP
• VIPS
• DMP
• PLC
• Maslow
• MECCA or Means-End Chain,Reklam örneReklam modelleri ; AIDA
• DAGMAR or ‘Hierarchy of Effects’
• DRIP
• VIPS
• DMP
• PLC
• Maslow
• MECCA or Means-End Chainkleriyle model analizi,Reklam modelleri ; AIDA
• DAGMAR or ‘Hierarchy of Effects’
• DRIP
• VIPS
• DMP
• PLC
• Maslow
• MECCA or Means-End Chain,Reklam modelleri ; AIDA
• DAGMAR or ‘Hierarchy of Effects’
• DRIP
• VIPS
• DMP
• PLC
• Maslow
• MECCA or Means-End Chain,Reklam stratejilerine giriş,Reklam stratejileri- öğrenci sunumları,Reklam stratejileri; öğrenci sunumları,Reklam stratejilerine dünya reklamlarından örnekler: Stratejileri inceleme ve tahminde bulunma- öğrenci sunumları,Reklam incelemeleri; yazılı, hareketli, bilboard, sosyal medya, mobile - öğrenci sunumları,Reklam stretejisini veya modelini bulmak için gruplu reklam incelemeleri- öğrenci sunumları,Reklam incelemeleri ve tekrarlar- öğrenci sunumları,Reklam inceleme- Genel değerlendirme- öğrenci sununmları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bir reklamı oluşturan öğeleri açıklar10, 13, 19, 20, 37, 9A
Bir reklamın tasarlanmasındaki etkenleri listeler16, 9A, E
Reklam model ve stratejilerini açıklar2, 6, 9A, C
Reklam model ve stratejilerini tanımlar16, 9A, E
Reklam model ve stratejilerini değerlendirir6A, E, F
Reklam modellerini tanımlar16, 9A, E, F
Reklam stratejilerini tanımlar16, 9A, D, E, F
Reklam oluşturma yöntemlerini örnekler16, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Reklam nedir, reklamın amaçları kısa tarihçesi, toplum ve ekonomideki yeriİlgili okuma
2Reklamın önemi reklamın hayatımızdaki yeri reklam mecraları; reklam modelleri İlgili okuma
3Reklam modelleri ; AIDA
• DAGMAR or ‘Hierarchy of Effects’
• DRIP
• VIPS
• DMP
• PLC
• Maslow
• MECCA or Means-End Chain
İlgili okuma
4Reklam örneReklam modelleri ; AIDA
• DAGMAR or ‘Hierarchy of Effects’
• DRIP
• VIPS
• DMP
• PLC
• Maslow
• MECCA or Means-End Chainkleriyle model analizi
İlgili okuma
5Reklam modelleri ; AIDA
• DAGMAR or ‘Hierarchy of Effects’
• DRIP
• VIPS
• DMP
• PLC
• Maslow
• MECCA or Means-End Chain
İlgili okuma
6Reklam modelleri ; AIDA
• DAGMAR or ‘Hierarchy of Effects’
• DRIP
• VIPS
• DMP
• PLC
• Maslow
• MECCA or Means-End Chain
İlgili okuma
7Reklam stratejilerine girişİlgili okuma
8Reklam stratejileri- öğrenci sunumlarıİlgili okuma
9Reklam stratejileri; öğrenci sunumlarıİlgili okuma
10Reklam stratejilerine dünya reklamlarından örnekler: Stratejileri inceleme ve tahminde bulunma- öğrenci sunumlarıİlgili okuma
11Reklam incelemeleri; yazılı, hareketli, bilboard, sosyal medya, mobile - öğrenci sunumlarıİlgili okuma
12Reklam stretejisini veya modelini bulmak için gruplu reklam incelemeleri- öğrenci sunumlarıİlgili okuma
13Reklam incelemeleri ve tekrarlar- öğrenci sunumlarıİlgili okuma
14Reklam inceleme- Genel değerlendirme- öğrenci sununmlarıİlgili okuma
Kaynak
Advertising & Integrated Brand Promotion 7th edition, GENGACE LEARNING Pub.2015 Ders notları-pp Dyer, Gillian, Advertising as Communication, Routledge Barthes, Roland, Mythologies,
Reklam modelleri ve yöntemleri ile ilgili tüm kaynaklar, pazarlama ve satışla ilgili olanlar Reklam terminolojisi /sözlüğü Yeni Medya ve reklâmcılık REKLAM vAKFI YAYINLARI VE WEB sayfası

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alır, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
9
İngilizce dilini kullanarak en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanabilir. .
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3618
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer21020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı21020
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
REKLAM MODEL VE STRATEJİLERİPR2173290Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Cuma 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersin YardımcılarıDoç. Dr. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersin AmacıReklâm stratejileri ve modellerini özümsetmek; alana dair farkındalık kazandırmak reklam kavramlarını belletmek
Dersin İçeriğiBu ders; Reklam nedir, reklamın amaçları kısa tarihçesi, toplum ve ekonomideki yeri,Reklamın önemi reklamın hayatımızdaki yeri reklam mecraları; reklam modelleri ,Reklam modelleri ; AIDA
• DAGMAR or ‘Hierarchy of Effects’
• DRIP
• VIPS
• DMP
• PLC
• Maslow
• MECCA or Means-End Chain,Reklam örneReklam modelleri ; AIDA
• DAGMAR or ‘Hierarchy of Effects’
• DRIP
• VIPS
• DMP
• PLC
• Maslow
• MECCA or Means-End Chainkleriyle model analizi,Reklam modelleri ; AIDA
• DAGMAR or ‘Hierarchy of Effects’
• DRIP
• VIPS
• DMP
• PLC
• Maslow
• MECCA or Means-End Chain,Reklam modelleri ; AIDA
• DAGMAR or ‘Hierarchy of Effects’
• DRIP
• VIPS
• DMP
• PLC
• Maslow
• MECCA or Means-End Chain,Reklam stratejilerine giriş,Reklam stratejileri- öğrenci sunumları,Reklam stratejileri; öğrenci sunumları,Reklam stratejilerine dünya reklamlarından örnekler: Stratejileri inceleme ve tahminde bulunma- öğrenci sunumları,Reklam incelemeleri; yazılı, hareketli, bilboard, sosyal medya, mobile - öğrenci sunumları,Reklam stretejisini veya modelini bulmak için gruplu reklam incelemeleri- öğrenci sunumları,Reklam incelemeleri ve tekrarlar- öğrenci sunumları,Reklam inceleme- Genel değerlendirme- öğrenci sununmları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bir reklamı oluşturan öğeleri açıklar10, 13, 19, 20, 37, 9A
Bir reklamın tasarlanmasındaki etkenleri listeler16, 9A, E
Reklam model ve stratejilerini açıklar2, 6, 9A, C
Reklam model ve stratejilerini tanımlar16, 9A, E
Reklam model ve stratejilerini değerlendirir6A, E, F
Reklam modellerini tanımlar16, 9A, E, F
Reklam stratejilerini tanımlar16, 9A, D, E, F
Reklam oluşturma yöntemlerini örnekler16, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Reklam nedir, reklamın amaçları kısa tarihçesi, toplum ve ekonomideki yeriİlgili okuma
2Reklamın önemi reklamın hayatımızdaki yeri reklam mecraları; reklam modelleri İlgili okuma
3Reklam modelleri ; AIDA
• DAGMAR or ‘Hierarchy of Effects’
• DRIP
• VIPS
• DMP
• PLC
• Maslow
• MECCA or Means-End Chain
İlgili okuma
4Reklam örneReklam modelleri ; AIDA
• DAGMAR or ‘Hierarchy of Effects’
• DRIP
• VIPS
• DMP
• PLC
• Maslow
• MECCA or Means-End Chainkleriyle model analizi
İlgili okuma
5Reklam modelleri ; AIDA
• DAGMAR or ‘Hierarchy of Effects’
• DRIP
• VIPS
• DMP
• PLC
• Maslow
• MECCA or Means-End Chain
İlgili okuma
6Reklam modelleri ; AIDA
• DAGMAR or ‘Hierarchy of Effects’
• DRIP
• VIPS
• DMP
• PLC
• Maslow
• MECCA or Means-End Chain
İlgili okuma
7Reklam stratejilerine girişİlgili okuma
8Reklam stratejileri- öğrenci sunumlarıİlgili okuma
9Reklam stratejileri; öğrenci sunumlarıİlgili okuma
10Reklam stratejilerine dünya reklamlarından örnekler: Stratejileri inceleme ve tahminde bulunma- öğrenci sunumlarıİlgili okuma
11Reklam incelemeleri; yazılı, hareketli, bilboard, sosyal medya, mobile - öğrenci sunumlarıİlgili okuma
12Reklam stretejisini veya modelini bulmak için gruplu reklam incelemeleri- öğrenci sunumlarıİlgili okuma
13Reklam incelemeleri ve tekrarlar- öğrenci sunumlarıİlgili okuma
14Reklam inceleme- Genel değerlendirme- öğrenci sununmlarıİlgili okuma
Kaynak
Advertising & Integrated Brand Promotion 7th edition, GENGACE LEARNING Pub.2015 Ders notları-pp Dyer, Gillian, Advertising as Communication, Routledge Barthes, Roland, Mythologies,
Reklam modelleri ve yöntemleri ile ilgili tüm kaynaklar, pazarlama ve satışla ilgili olanlar Reklam terminolojisi /sözlüğü Yeni Medya ve reklâmcılık REKLAM vAKFI YAYINLARI VE WEB sayfası

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alır, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
9
İngilizce dilini kullanarak en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanabilir. .
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:59Son Güncelleme Tarihi: 07/12/2023 - 13:57