Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞIPR4112022Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Neşe MESUTOĞLU KIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders Medya Okuryazarlığı çerçevesinde Yeni medya ortamı, yeni medya kavramları Dijital medya ve dijital medyanın toplum, birey üzerindeki etkileri 21.yüzyıl ve dijitalleşme toplum üzerindeki etkilerin kavranması ve E yapılanmalar üzerine öğrenciye yetkinlik kazandırılasını hedeflemektedir. (E DEVLET E Hukuk E eğitim E gazetecilik e film ve tv platformları arama motorları ve bilgiye erişim, Reklamcılık ve teknoloji AR) .
Dersin İçeriğiBu ders; Medya Okuryazarlığı'na genel bakış ve iletişim süreci, kitle iletişim süreci,Medya yapılarında "ideoloji",Medya kurumları ve yapıları,Medya iletilerinin yapısı: kodlama ve kod açma,Dijital Çağ ve teknolojik gelişimler,Alanla ilgili doküman paylaşımı,21.yüzyılda toplum ve teknoloji: dijital yerliler ve dijital göçmenler,Dijital Okuryazarlık Alanları,Dijital ortamlar ve kurallar,En kapsamlı arama motoru olarak "Google" ; bilinen ve bilinmeyenler,İnternette en geniş kaynak : "Wikipedia" incelemesi,İnternet gazeteciliği ve aldatan yanıltan habercilik ; kurgu hileleri ,Alana ilişkin dokümanların paylaşımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1- Öğrenci Okuryazarlık ve Dijitallik kavramlarını anlar ve yorumlayabilir. 16, 9A
2-- Geleneksel ve dijital kavramları ayırır.
3- E yapılanmaları keşfeder ve uygular.
4- Dijital medya ve dijital medyanın toplum, birey üzerindeki etkileri ile 21.yüzyıl ve dijitalleşmenin toplum üzerindeki etkilerini açıklar.
5-Medya Okuryazarlığı çerçevesinde yeni medya ortamı, yeni medya kavramlarını tanımlar
6-Dijital ortamları ve arama motorlarını, dijital ortam araçlarını keşfeder.
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Medya Okuryazarlığı'na genel bakış ve iletişim süreci
2 kitle iletişim süreci
3Medya yapılarında "ideoloji"
4Medya kurumları ve yapıları
5Medya iletilerinin yapısı: kodlama ve kod açma
6Dijital Çağ ve teknolojik gelişimler
7Alanla ilgili doküman paylaşımı
821.yüzyılda toplum ve teknoloji: dijital yerliler ve dijital göçmenler
9Dijital Okuryazarlık Alanları
10Dijital ortamlar ve kurallar
11En kapsamlı arama motoru olarak "Google" ; bilinen ve bilinmeyenler
12İnternette en geniş kaynak : "Wikipedia" incelemesi
13İnternet gazeteciliği ve aldatan yanıltan habercilik ; kurgu hileleri
14Alana ilişkin dokümanların paylaşımı
Kaynak
Medya Okuryazarlığına Giriş MN Taşkıran, Umuttepe Yayınları 2010 IGI Global Publishing "Multidisciplinary Approaches to Literacy" makaleler
Digital Literacy links online https://www.commonsensemedia.org/news-and-media-literacy/what-is-digital-literacy medialit.org MEJ

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alır, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
İngilizce dilini kullanarak en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
13
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanabilir. .
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞIPR4112022Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Neşe MESUTOĞLU KIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders Medya Okuryazarlığı çerçevesinde Yeni medya ortamı, yeni medya kavramları Dijital medya ve dijital medyanın toplum, birey üzerindeki etkileri 21.yüzyıl ve dijitalleşme toplum üzerindeki etkilerin kavranması ve E yapılanmalar üzerine öğrenciye yetkinlik kazandırılasını hedeflemektedir. (E DEVLET E Hukuk E eğitim E gazetecilik e film ve tv platformları arama motorları ve bilgiye erişim, Reklamcılık ve teknoloji AR) .
Dersin İçeriğiBu ders; Medya Okuryazarlığı'na genel bakış ve iletişim süreci, kitle iletişim süreci,Medya yapılarında "ideoloji",Medya kurumları ve yapıları,Medya iletilerinin yapısı: kodlama ve kod açma,Dijital Çağ ve teknolojik gelişimler,Alanla ilgili doküman paylaşımı,21.yüzyılda toplum ve teknoloji: dijital yerliler ve dijital göçmenler,Dijital Okuryazarlık Alanları,Dijital ortamlar ve kurallar,En kapsamlı arama motoru olarak "Google" ; bilinen ve bilinmeyenler,İnternette en geniş kaynak : "Wikipedia" incelemesi,İnternet gazeteciliği ve aldatan yanıltan habercilik ; kurgu hileleri ,Alana ilişkin dokümanların paylaşımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1- Öğrenci Okuryazarlık ve Dijitallik kavramlarını anlar ve yorumlayabilir. 16, 9A
2-- Geleneksel ve dijital kavramları ayırır.
3- E yapılanmaları keşfeder ve uygular.
4- Dijital medya ve dijital medyanın toplum, birey üzerindeki etkileri ile 21.yüzyıl ve dijitalleşmenin toplum üzerindeki etkilerini açıklar.
5-Medya Okuryazarlığı çerçevesinde yeni medya ortamı, yeni medya kavramlarını tanımlar
6-Dijital ortamları ve arama motorlarını, dijital ortam araçlarını keşfeder.
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Medya Okuryazarlığı'na genel bakış ve iletişim süreci
2 kitle iletişim süreci
3Medya yapılarında "ideoloji"
4Medya kurumları ve yapıları
5Medya iletilerinin yapısı: kodlama ve kod açma
6Dijital Çağ ve teknolojik gelişimler
7Alanla ilgili doküman paylaşımı
821.yüzyılda toplum ve teknoloji: dijital yerliler ve dijital göçmenler
9Dijital Okuryazarlık Alanları
10Dijital ortamlar ve kurallar
11En kapsamlı arama motoru olarak "Google" ; bilinen ve bilinmeyenler
12İnternette en geniş kaynak : "Wikipedia" incelemesi
13İnternet gazeteciliği ve aldatan yanıltan habercilik ; kurgu hileleri
14Alana ilişkin dokümanların paylaşımı
Kaynak
Medya Okuryazarlığına Giriş MN Taşkıran, Umuttepe Yayınları 2010 IGI Global Publishing "Multidisciplinary Approaches to Literacy" makaleler
Digital Literacy links online https://www.commonsensemedia.org/news-and-media-literacy/what-is-digital-literacy medialit.org MEJ

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alır, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
İngilizce dilini kullanarak en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
13
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanabilir. .
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:59Son Güncelleme Tarihi: 07/12/2023 - 13:57