Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SANAT KURAMLARI VE UYGULAMALARI PR2273520Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ayşen AKYÜZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Neşe MESUTOĞLU KIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıModern Sanat akımlarını hazırlayan sebepleri irdelemek, dönemlere ait sanatçı ve sanat yapıtlarını belli teorik yaklaşımlar bağlamında görsel örnekler üzerinden değerlendirmektir. Bu bağlamda öğrencinin farklı dünya kültür ve uygarlıklarına yönelik çıkarımlar yapabilmesini sağlamak ve sanatsal bir vizyon ile kazanımlarını sanat ürünlerine dönüştürmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin işleyişi ve kaynaklar hakkında bilgi verilmesi,19.yy. Sanatı: Empresyonizm, Post-Empresyonizm, Sembolizm, Art Nouveau,
Gerçekçilik.,20.yy.Sanatı: Nabiler, Fauvizm, Expresyonizm, Kübizm.,Metafizik Resim, Pürizm, Orfizm, Fütürizm.,Dadaizm, Sürrealizm, De Stijl, Konstrüktivizm.,Süprematizm, Soyut Expresyonizm, Kinetic Art.,Pop Art, Op Art, Minimalizm, Kavramsal Sanat.,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sanat yapıtlarını ve sanatçısını dönemin kendi koşullarına göre değerlendirebilir.16, 9A, E, H
Sanat Tarihi alanındaki kazanımları ürüne dönüştürebilir.10, 16, 20, 6, 9A, D, E, F, H
Mesleki etiğin bilincinde sanat eseri üretebilir10, 16, 20, 9A, D, E, F, H
Dönemlerin temel özelliklerini tanımlayabilir ve ürüne dönüştürebilir10, 16, 9A, D, E, H
Modern ve Post Modern süreçler arasında bağlantılar kurabilir.10, 16, 9A, D, E, H
Dönemlerin sanat yapıtlarını teorik bilgiler ışığında analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.10, 16, 19, 2, 9A, D, E
Çağ ve dönem üsluplarını kıyaslayabilir ve farklılık ve benzerliklerini tanımlayabilir10, 16, 6A, D
Sanat yöntem ve tekniklerini doğru uygulayabilir14, 20, 6, 8A, D, E, F
Kuramsal bilgiler ışığında sanat, sanatçı ve izleyen arasındaki iletişimi doğru kurabilir10, 16, 19, 20, 6, 8, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin işleyişi ve kaynaklar hakkında bilgi verilmesi
219.yy. Sanatı: Empresyonizm, Post-Empresyonizm, Sembolizm, Art Nouveau,
Gerçekçilik.
Önerilen okumayı yapmak
320.yy.Sanatı: Nabiler, Fauvizm, Expresyonizm, Kübizm.Önerilen okumayı yapmak
4Metafizik Resim, Pürizm, Orfizm, Fütürizm.Önerilen okumayı yapmak
5Dadaizm, Sürrealizm, De Stijl, Konstrüktivizm.Önerilen okumayı yapmak
6Süprematizm, Soyut Expresyonizm, Kinetic Art.Önerilen okumayı yapmak
7Pop Art, Op Art, Minimalizm, Kavramsal Sanat.Önerilen okumayı yapmak
8Uygulama
9Uygulama
10Uygulama
11Uygulama
12Uygulama
13Uygulama
14Uygulama
Kaynak
1. Ways of seeing, John Berger, Penguin Books 2. Art Fundementals: Theory and Practice, Otto Ocvirk, Robert Stinson ,Philip Wigg, Robert Bone, David Cayton: McGraw Hill.
Powepoint sunumlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alır, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
İngilizce dilini kullanarak en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
13
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanabilir. .
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi18080
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)152
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(152/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SANAT KURAMLARI VE UYGULAMALARI PR2273520Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ayşen AKYÜZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Neşe MESUTOĞLU KIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıModern Sanat akımlarını hazırlayan sebepleri irdelemek, dönemlere ait sanatçı ve sanat yapıtlarını belli teorik yaklaşımlar bağlamında görsel örnekler üzerinden değerlendirmektir. Bu bağlamda öğrencinin farklı dünya kültür ve uygarlıklarına yönelik çıkarımlar yapabilmesini sağlamak ve sanatsal bir vizyon ile kazanımlarını sanat ürünlerine dönüştürmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin işleyişi ve kaynaklar hakkında bilgi verilmesi,19.yy. Sanatı: Empresyonizm, Post-Empresyonizm, Sembolizm, Art Nouveau,
Gerçekçilik.,20.yy.Sanatı: Nabiler, Fauvizm, Expresyonizm, Kübizm.,Metafizik Resim, Pürizm, Orfizm, Fütürizm.,Dadaizm, Sürrealizm, De Stijl, Konstrüktivizm.,Süprematizm, Soyut Expresyonizm, Kinetic Art.,Pop Art, Op Art, Minimalizm, Kavramsal Sanat.,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sanat yapıtlarını ve sanatçısını dönemin kendi koşullarına göre değerlendirebilir.16, 9A, E, H
Sanat Tarihi alanındaki kazanımları ürüne dönüştürebilir.10, 16, 20, 6, 9A, D, E, F, H
Mesleki etiğin bilincinde sanat eseri üretebilir10, 16, 20, 9A, D, E, F, H
Dönemlerin temel özelliklerini tanımlayabilir ve ürüne dönüştürebilir10, 16, 9A, D, E, H
Modern ve Post Modern süreçler arasında bağlantılar kurabilir.10, 16, 9A, D, E, H
Dönemlerin sanat yapıtlarını teorik bilgiler ışığında analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.10, 16, 19, 2, 9A, D, E
Çağ ve dönem üsluplarını kıyaslayabilir ve farklılık ve benzerliklerini tanımlayabilir10, 16, 6A, D
Sanat yöntem ve tekniklerini doğru uygulayabilir14, 20, 6, 8A, D, E, F
Kuramsal bilgiler ışığında sanat, sanatçı ve izleyen arasındaki iletişimi doğru kurabilir10, 16, 19, 20, 6, 8, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin işleyişi ve kaynaklar hakkında bilgi verilmesi
219.yy. Sanatı: Empresyonizm, Post-Empresyonizm, Sembolizm, Art Nouveau,
Gerçekçilik.
Önerilen okumayı yapmak
320.yy.Sanatı: Nabiler, Fauvizm, Expresyonizm, Kübizm.Önerilen okumayı yapmak
4Metafizik Resim, Pürizm, Orfizm, Fütürizm.Önerilen okumayı yapmak
5Dadaizm, Sürrealizm, De Stijl, Konstrüktivizm.Önerilen okumayı yapmak
6Süprematizm, Soyut Expresyonizm, Kinetic Art.Önerilen okumayı yapmak
7Pop Art, Op Art, Minimalizm, Kavramsal Sanat.Önerilen okumayı yapmak
8Uygulama
9Uygulama
10Uygulama
11Uygulama
12Uygulama
13Uygulama
14Uygulama
Kaynak
1. Ways of seeing, John Berger, Penguin Books 2. Art Fundementals: Theory and Practice, Otto Ocvirk, Robert Stinson ,Philip Wigg, Robert Bone, David Cayton: McGraw Hill.
Powepoint sunumlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alır, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
İngilizce dilini kullanarak en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
13
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanabilir. .
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:59Son Güncelleme Tarihi: 07/12/2023 - 13:57