Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GÖSTERGEBİLİM PR2173330Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGöstergebilim dersinin amacı medya ve iletişim çerçevesinde göstergebilimin temel kavramlarını ele alarak göstergebilim-iletişim ilişkisini, gösterge türlerini irdelemek, alanın Avrupa ve Amerika daki uluları ve teorileri ile alana katmış oldukları kavramlar ve terimleri televizyon gazete dizi internetve sosyal medya, reklam ve filmler üzerinden öğrencinin göstergeleri içinde bulundukları ortamlar -kia çerçevesinde açımlayarak verilmek istenen anlamı doğru algılamalarını sağlayabilmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Göstergebilim disiplini tanıtımi giriş ve kapsamladığı alanlar ; dersin gereklilikleri, sınav yöntemleri, ödev ve sunumlar hakkında bilgi verilmesi,Dilin yapısı dili oluşturan öğeler; görme ve algılama süreçleri; dil ve anlama süreci; ilintili disiplinler; dilbilim, edebiyat ve sinema; fonetik, anlama süreçleri; yazma ve anlam oluşturma iletişim süreci,Göstergebilim kurucusu olarak Ferdinand de Saussure ilkeler kavramlar ve terimler ,Saussure kavramlar ve gösterge döngüsü; özellikler ve dildeki yeri,Amerika'da göstergebilim : C.S. Peirce,Alanla ilgili doküman paylaşımı,Amerika da göstergebilim: C.S.Peirce ,20 yy da Göstergebilim: Fransa ,Roland Barthes ve ilkeleri kavramlar ve terimler,21.yy da göstergebilim: Umberto Eco,Metin çözümlemeleri örnek göstergebilim çözümlemeleri; görsel ve metinsel,Metin ve görsel çözümlemeler: tv de göstergebilimsel yaklaşımlar: kamera açıları,haber fotoğrafçılığı ve göstergebilim ,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2-Göstergelerin özelliklerini ve alanda kullanılan temel kavramları, terimleri açıklar.
3-Göstergebilimin tarihçesini, ulularını ve alana yapmış oldukları katkıları kavramları ifade eder.
5- Metinlerde dilsel çözümleme yapar.
6-Reklam metninde göstergeleri fark eder.
7- Göstergebilimde anlamlandırma sürecini bilir, kodlar, kod türlerini açıklar.
1. Göstergebilimi ve bu konuda çalışan kuramcıları tanımlar, isimlendirir. 10, 16, 19, 20, 3, 37, 9A
4. Göstergebilimin dilsel öğelerini tanımlar.
8. Tv dizi, görsel sanat ürünlerine yönelik bilimsel çözümleme yöntemlerini uygular.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Göstergebilim disiplini tanıtımi giriş ve kapsamladığı alanlar ; dersin gereklilikleri, sınav yöntemleri, ödev ve sunumlar hakkında bilgi verilmesi
2Dilin yapısı dili oluşturan öğeler; görme ve algılama süreçleri; dil ve anlama süreci; ilintili disiplinler; dilbilim, edebiyat ve sinema; fonetik
3 anlama süreçleri; yazma ve anlam oluşturma iletişim süreci
4Göstergebilim kurucusu olarak Ferdinand de Saussure ilkeler kavramlar ve terimler
5Saussure kavramlar ve gösterge döngüsü; özellikler ve dildeki yeri
6Amerika'da göstergebilim : C.S. Peirce
7Alanla ilgili doküman paylaşımı
8Amerika da göstergebilim: C.S.Peirce
920 yy da Göstergebilim: Fransa
10Roland Barthes ve ilkeleri kavramlar ve terimler
1121.yy da göstergebilim: Umberto EcoEco hakkında bilgi edinilebilir ; eserlerinden biri okunabilir; Gülün adı izlenebilir
12Metin çözümlemeleri örnek göstergebilim çözümlemeleri; görsel ve metinsel
13Metin ve görsel çözümlemeler: tv de göstergebilimsel yaklaşımlar: kamera açıları,haber fotoğrafçılığı ve göstergebilim
14Genel Değerlendirme
Kaynak
Rifat, Mehmet, 20. yy da Göstergebilim cilt 1-2 - Saussure, Ferdnand de. Genel Dilbilim Dersleri, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 1998. - Barthes, Roland. Göstergebilimsel Serüven, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009. - Barthes, Roland. Çağdaş Söylenler, İstanbul: Metis Yayınları, 2003. - Akerson, Fatma Erkman. Göstergebilime Giriş, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 2005.
Saussure, Ferdinand de Barthes, Ronald Peirce, C.S. Eco, Umberto Göstergebilim'in uluları ve çalışmalarını kapsayan her türlü makale, kitap ve youtube görselleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alır, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
İngilizce dilini kullanarak en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanabilir. .
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3618
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer21020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı21020
Ara Sınav ve Hazırlığı21020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GÖSTERGEBİLİM PR2173330Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGöstergebilim dersinin amacı medya ve iletişim çerçevesinde göstergebilimin temel kavramlarını ele alarak göstergebilim-iletişim ilişkisini, gösterge türlerini irdelemek, alanın Avrupa ve Amerika daki uluları ve teorileri ile alana katmış oldukları kavramlar ve terimleri televizyon gazete dizi internetve sosyal medya, reklam ve filmler üzerinden öğrencinin göstergeleri içinde bulundukları ortamlar -kia çerçevesinde açımlayarak verilmek istenen anlamı doğru algılamalarını sağlayabilmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Göstergebilim disiplini tanıtımi giriş ve kapsamladığı alanlar ; dersin gereklilikleri, sınav yöntemleri, ödev ve sunumlar hakkında bilgi verilmesi,Dilin yapısı dili oluşturan öğeler; görme ve algılama süreçleri; dil ve anlama süreci; ilintili disiplinler; dilbilim, edebiyat ve sinema; fonetik, anlama süreçleri; yazma ve anlam oluşturma iletişim süreci,Göstergebilim kurucusu olarak Ferdinand de Saussure ilkeler kavramlar ve terimler ,Saussure kavramlar ve gösterge döngüsü; özellikler ve dildeki yeri,Amerika'da göstergebilim : C.S. Peirce,Alanla ilgili doküman paylaşımı,Amerika da göstergebilim: C.S.Peirce ,20 yy da Göstergebilim: Fransa ,Roland Barthes ve ilkeleri kavramlar ve terimler,21.yy da göstergebilim: Umberto Eco,Metin çözümlemeleri örnek göstergebilim çözümlemeleri; görsel ve metinsel,Metin ve görsel çözümlemeler: tv de göstergebilimsel yaklaşımlar: kamera açıları,haber fotoğrafçılığı ve göstergebilim ,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2-Göstergelerin özelliklerini ve alanda kullanılan temel kavramları, terimleri açıklar.
3-Göstergebilimin tarihçesini, ulularını ve alana yapmış oldukları katkıları kavramları ifade eder.
5- Metinlerde dilsel çözümleme yapar.
6-Reklam metninde göstergeleri fark eder.
7- Göstergebilimde anlamlandırma sürecini bilir, kodlar, kod türlerini açıklar.
1. Göstergebilimi ve bu konuda çalışan kuramcıları tanımlar, isimlendirir. 10, 16, 19, 20, 3, 37, 9A
4. Göstergebilimin dilsel öğelerini tanımlar.
8. Tv dizi, görsel sanat ürünlerine yönelik bilimsel çözümleme yöntemlerini uygular.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Göstergebilim disiplini tanıtımi giriş ve kapsamladığı alanlar ; dersin gereklilikleri, sınav yöntemleri, ödev ve sunumlar hakkında bilgi verilmesi
2Dilin yapısı dili oluşturan öğeler; görme ve algılama süreçleri; dil ve anlama süreci; ilintili disiplinler; dilbilim, edebiyat ve sinema; fonetik
3 anlama süreçleri; yazma ve anlam oluşturma iletişim süreci
4Göstergebilim kurucusu olarak Ferdinand de Saussure ilkeler kavramlar ve terimler
5Saussure kavramlar ve gösterge döngüsü; özellikler ve dildeki yeri
6Amerika'da göstergebilim : C.S. Peirce
7Alanla ilgili doküman paylaşımı
8Amerika da göstergebilim: C.S.Peirce
920 yy da Göstergebilim: Fransa
10Roland Barthes ve ilkeleri kavramlar ve terimler
1121.yy da göstergebilim: Umberto EcoEco hakkında bilgi edinilebilir ; eserlerinden biri okunabilir; Gülün adı izlenebilir
12Metin çözümlemeleri örnek göstergebilim çözümlemeleri; görsel ve metinsel
13Metin ve görsel çözümlemeler: tv de göstergebilimsel yaklaşımlar: kamera açıları,haber fotoğrafçılığı ve göstergebilim
14Genel Değerlendirme
Kaynak
Rifat, Mehmet, 20. yy da Göstergebilim cilt 1-2 - Saussure, Ferdnand de. Genel Dilbilim Dersleri, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 1998. - Barthes, Roland. Göstergebilimsel Serüven, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009. - Barthes, Roland. Çağdaş Söylenler, İstanbul: Metis Yayınları, 2003. - Akerson, Fatma Erkman. Göstergebilime Giriş, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 2005.
Saussure, Ferdinand de Barthes, Ronald Peirce, C.S. Eco, Umberto Göstergebilim'in uluları ve çalışmalarını kapsayan her türlü makale, kitap ve youtube görselleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alır, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
İngilizce dilini kullanarak en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanabilir. .
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:59Son Güncelleme Tarihi: 07/12/2023 - 13:57