Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ATİPİK SÖZLEŞMELERÖHKY1215057Bahar Dönemi3+038
Ders Programı

Salı 19:30-20:15

Salı 20:30-21:15

Salı 21:30-22:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Harun DEMİRBAŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Harun DEMİRBAŞ
Dersin YardımcılarıAr. Gör. Buğra Kaan Çakıroğlu
Dersin AmacıBu dersin amacı atipik sözleşmeleri tüm yönüyle incelemek ve bu yapıdaki sözleşmelere uygulanacak hükümlere ait görüşlerin tespit edilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; TBK kapsamında düzenlenen sözleşmeler,TBK'da düzenlenmeyen sözleşmeler,Sözleşme özgürlüğü prensibi,Birleşik sözleşmeler,karma sözleşmeler,Karma sözleşmelerin çeşitleri - çifte tipli karma sözleşmeler ve uygulamada bu sözleşmeye ilişkin örnekler,Karma sözleşmelerin çeşitleri - kombine sözleşmeler ve uygulamada bu sözleşmeye ilişkin örnekler,Karma sözleşmelerin çeşitleri - çeşitli tiplere ait unsurların birbirine karıştığı sözleşmeler ve uygulamada bu sözleşmeye ilişkin örnekler,Karma sözleşmelerin çeşitleri - tipik bir sözleşmeye ikinci derecede başka edim eklenmesi şeklindeki sözleşmeler ve uygulamada bu sözleşmeye ilişkin örnekler,kendisine özgü yapısı olan sözleşmeler,tek satıcılık sözleşmesi ,Sulh sözleşmesi ,Atipik sözleşmelere uygulanacak hükümler ve buna ilişkin görüşler-I,Atipik sözleşmelere uygulanacak hükümler ve buna ilişkin görüşler-II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
karma yapıdaki sözleşmeleri ve türlerini detaylıca açıklar.10, 18, 9A, E
TBK'da yer almayan sözleşmeleri inceler.10, 18, 9A, E
Atipik sözleşmeleri tanımlar ve tasnif eder. 10, 18, 9A, E
birleşik sözleşmeleri tanımlar.10, 18, 9A, E
Karma sözleşmeleri tanımlar.10, 18, 9A, E
Kendine özgü yapısı olan sözleşmeleri tanımlar.10, 18, 9A, E
atipik sözleşmelere uygulanacak hükümleri ifade eder. 10, 18, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 18: Mikro Öğretim Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1TBK kapsamında düzenlenen sözleşmelerbulunmamaktadır.
2TBK'da düzenlenmeyen sözleşmelerbulunmamaktadır.
3Sözleşme özgürlüğü prensibibulunmamaktadır
4Birleşik sözleşmelerbulunmamaktadır.
5karma sözleşmelerbulunmamaktadır.
6Karma sözleşmelerin çeşitleri - çifte tipli karma sözleşmeler ve uygulamada bu sözleşmeye ilişkin örneklerbulunmamaktadır
7Karma sözleşmelerin çeşitleri - kombine sözleşmeler ve uygulamada bu sözleşmeye ilişkin örneklerbulunmamaktadır
8Karma sözleşmelerin çeşitleri - çeşitli tiplere ait unsurların birbirine karıştığı sözleşmeler ve uygulamada bu sözleşmeye ilişkin örneklerbulunmamaktadır.
9Karma sözleşmelerin çeşitleri - tipik bir sözleşmeye ikinci derecede başka edim eklenmesi şeklindeki sözleşmeler ve uygulamada bu sözleşmeye ilişkin örneklerbulunmamaktadır.
10kendisine özgü yapısı olan sözleşmelerbulunmamaktadır.
11tek satıcılık sözleşmesi bulunmamaktır.
12Sulh sözleşmesi bulunmamaktadır.
13Atipik sözleşmelere uygulanacak hükümler ve buna ilişkin görüşler-IBulunmamaktadır.
14Atipik sözleşmelere uygulanacak hükümler ve buna ilişkin görüşler-IIbulunmamaktadır.
Kaynak
Fikret EREN- Borçlar Hukuku Özel Hükümler/ Cevdet Yavuz - Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler
Sibel ÖZEL, Hatice PÜRSELİM ARNİNG - Atipik Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14228
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer14342
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı15050
Genel Sınav ve Hazırlığı18080
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)242
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(242/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ATİPİK SÖZLEŞMELERÖHKY1215057Bahar Dönemi3+038
Ders Programı

Salı 19:30-20:15

Salı 20:30-21:15

Salı 21:30-22:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Harun DEMİRBAŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Harun DEMİRBAŞ
Dersin YardımcılarıAr. Gör. Buğra Kaan Çakıroğlu
Dersin AmacıBu dersin amacı atipik sözleşmeleri tüm yönüyle incelemek ve bu yapıdaki sözleşmelere uygulanacak hükümlere ait görüşlerin tespit edilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; TBK kapsamında düzenlenen sözleşmeler,TBK'da düzenlenmeyen sözleşmeler,Sözleşme özgürlüğü prensibi,Birleşik sözleşmeler,karma sözleşmeler,Karma sözleşmelerin çeşitleri - çifte tipli karma sözleşmeler ve uygulamada bu sözleşmeye ilişkin örnekler,Karma sözleşmelerin çeşitleri - kombine sözleşmeler ve uygulamada bu sözleşmeye ilişkin örnekler,Karma sözleşmelerin çeşitleri - çeşitli tiplere ait unsurların birbirine karıştığı sözleşmeler ve uygulamada bu sözleşmeye ilişkin örnekler,Karma sözleşmelerin çeşitleri - tipik bir sözleşmeye ikinci derecede başka edim eklenmesi şeklindeki sözleşmeler ve uygulamada bu sözleşmeye ilişkin örnekler,kendisine özgü yapısı olan sözleşmeler,tek satıcılık sözleşmesi ,Sulh sözleşmesi ,Atipik sözleşmelere uygulanacak hükümler ve buna ilişkin görüşler-I,Atipik sözleşmelere uygulanacak hükümler ve buna ilişkin görüşler-II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
karma yapıdaki sözleşmeleri ve türlerini detaylıca açıklar.10, 18, 9A, E
TBK'da yer almayan sözleşmeleri inceler.10, 18, 9A, E
Atipik sözleşmeleri tanımlar ve tasnif eder. 10, 18, 9A, E
birleşik sözleşmeleri tanımlar.10, 18, 9A, E
Karma sözleşmeleri tanımlar.10, 18, 9A, E
Kendine özgü yapısı olan sözleşmeleri tanımlar.10, 18, 9A, E
atipik sözleşmelere uygulanacak hükümleri ifade eder. 10, 18, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 18: Mikro Öğretim Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1TBK kapsamında düzenlenen sözleşmelerbulunmamaktadır.
2TBK'da düzenlenmeyen sözleşmelerbulunmamaktadır.
3Sözleşme özgürlüğü prensibibulunmamaktadır
4Birleşik sözleşmelerbulunmamaktadır.
5karma sözleşmelerbulunmamaktadır.
6Karma sözleşmelerin çeşitleri - çifte tipli karma sözleşmeler ve uygulamada bu sözleşmeye ilişkin örneklerbulunmamaktadır
7Karma sözleşmelerin çeşitleri - kombine sözleşmeler ve uygulamada bu sözleşmeye ilişkin örneklerbulunmamaktadır
8Karma sözleşmelerin çeşitleri - çeşitli tiplere ait unsurların birbirine karıştığı sözleşmeler ve uygulamada bu sözleşmeye ilişkin örneklerbulunmamaktadır.
9Karma sözleşmelerin çeşitleri - tipik bir sözleşmeye ikinci derecede başka edim eklenmesi şeklindeki sözleşmeler ve uygulamada bu sözleşmeye ilişkin örneklerbulunmamaktadır.
10kendisine özgü yapısı olan sözleşmelerbulunmamaktadır.
11tek satıcılık sözleşmesi bulunmamaktır.
12Sulh sözleşmesi bulunmamaktadır.
13Atipik sözleşmelere uygulanacak hükümler ve buna ilişkin görüşler-IBulunmamaktadır.
14Atipik sözleşmelere uygulanacak hükümler ve buna ilişkin görüşler-IIbulunmamaktadır.
Kaynak
Fikret EREN- Borçlar Hukuku Özel Hükümler/ Cevdet Yavuz - Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler
Sibel ÖZEL, Hatice PÜRSELİM ARNİNG - Atipik Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:30Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:31