Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KAT MÜLKİYETİÖHKY1215056Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Davut ARMAĞAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Davut ARMAĞAN
Dersin YardımcılarıDersin yardımcısı bulunmamaktadır.
Dersin AmacıBu derste, kat mülkiyetinin hukuki statüsünün, kat mülkiyetinin kurulması, işleyişi ve sona ermesinin yanı sıra kat mülkiyetine ilişkin yargı kararlarının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kat Mülkiyeti Kavramı ve Kat Mülkiyetinin Hukuki Niteliği,Kat Mülkiyetinin Temel Kavramları,Türk Hukukunda Kat Mülkiyetinin Tarihsel Gelişimi,Karşılaştırmalı Hukukta Kat Mülkiyeti,Kat İrtifakı Kavramı ve Kat İrtifakının Hukuki Niteliği,Kat İrtifakının Kurulması ve Hükümleri,Kat İrtifakının Sona Ermesi,Kat Mülkiyetinin Kurulması,Kat Maliklerinin Hakları ve Yükümlülükleri,Kat Mülkiyetinde Yönetim,Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi,Toplu Yapılar,Devremülk Hakkı,Kat Mülkiyeti ve Kentsel Dönüşüm; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kat mülkiyetinin temel kavramlarını, tarihsel gelişimini ve karşılaştırmalı hukuktaki kat mülkiyeti düzenlemelerini hatırlar.10, 13, 16, 9A, E
1.1. Kat mülkiyetinin temel kavramlarını açıklar.10, 13, 16, 9A, E
1.2. Kat mülkiyetinin tarihsel gelişimini açıklar.10, 13, 16, 9A, E
1.3. Karşılaştırmalı hukuktaki kat mülkiyeti düzenlemelerini karşılaştırır.10, 13, 16, 9A, E
2. Kat mülkiyeti alanındaki yargı kararlarını değerlendirir.10, 13, 16, 9A, E
2.1. Kat mülkiyeti alanında uygulamadaki sorunları tespit eder.10, 13, 16, 9A, E
2.2. Kat mülkiyetine ilişkin yargı kararlarını eleştirir.10, 13, 16, 9A, E
3. Kat mülkiyetinin kurulmasını, hükümlerini ve sona ermesini analiz eder.10, 13, 16, 9A, E
3.1. Kat mülkiyetinin kurulmasının şartlarını açıklar.10, 13, 16, 9A, E
3.2. Kat mülkiyetinin hükümlerini yorumlar.10, 13, 16, 9A, E
3.3. Kat mülkiyetinin sona erme koşullarını ve sona ermenin sonuçlarını açıklar.10, 13, 16, 9A, E
4. Kat mülkiyeti bakımından özellik arz eden durumları değerlendirir.10, 13, 16, 9A, E
4.1. Kat mülkiyetinin kentsel dönüşüm ile ilgisini açıklar.10, 13, 16, 9A, E
4.2. Kat mülkiyetine tabi bir taşınmazdaki bağımsız bölümlerden sürekli olarak yararlananların hukuki statüsünü analiz eder.10, 13, 16, 9A, E
4.3. Kat mülkiyetinden kaynaklanan borç ilişkilerini değerlendirir.10, 13, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kat Mülkiyeti Kavramı ve Kat Mülkiyetinin Hukuki NiteliğiÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
2Kat Mülkiyetinin Temel KavramlarıÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır
3Türk Hukukunda Kat Mülkiyetinin Tarihsel GelişimiÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır
4Karşılaştırmalı Hukukta Kat MülkiyetiÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
5Kat İrtifakı Kavramı ve Kat İrtifakının Hukuki NiteliğiÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
6Kat İrtifakının Kurulması ve HükümleriÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
7Kat İrtifakının Sona ErmesiÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
8Kat Mülkiyetinin KurulmasıÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
9Kat Maliklerinin Hakları ve YükümlülükleriÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
10Kat Mülkiyetinde YönetimÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
11Kat Mülkiyetinin Sona ErmesiÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
12Toplu YapılarÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
13Devremülk HakkıÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
14Kat Mülkiyeti ve Kentsel DönüşümÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
Kaynak
1. Akçaal, Mehmet, Eşya Hukuku, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2022. 2. Aksan Nar, Şerife, Kat Mülkiyetinde Ortak Yerlerin Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015. 3. Aksu, Alper, Kat Mülkiyetinin Devri Zorunluluğu, Adalet Yayınevi, Ankara 2013. 4. Alkım Bekar, Pınar, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Toplu Yapılar, Yetkin Yayınları, Ankara 2022. 5. Arcak, Ali, Kat Mülkiyeti Kanunu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 1998. 6. Arpacı, Abdülkadir, Türk Hukukuna Göre Kat Mülkiyetinde Yönetim, İstanbul 1984. 7. Arpacı, Abdülkadir Müşterek Mülkiyette Yararlanma ve Yönetim, İstanbul 1990. 8. Arpacı, Abdülkadir, Apartman Yaşamının Sorunları, Kat Malikleri ve Apartman Yöneticilerini El Kitabı, Temel Yayınevi, İstanbul 1994. 9. Arslan, İlknur / Kırmızı, Mustafa, Kat Mülkiyeti Kanunu Şerhi, Bilge Yayınevi, Ankara 2012. 10. Ayar, Ahmet, Kat Mülkiyetinden Doğan Borç İlişkileri, Filiz Kitabevi, İstanbul 2022. 11. Aybay, Aydın / Sanal, Nezihi, Açıklamalı-İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu, İstanbul 1985. 12. Aybay, Aydın / Hatemi, Hüseyin, Eşya Hukuku, 4. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014. 13. Cihan; Ali Hulki, Anagayrimenkulde Kat Mülkiyetinin ve Kat irtifakının Sona Ermesi, Seçkin Yayıncılık; Ankara 2020. 14. Çakır, Feridun, Kat Mülkiyeti ve Toplu Yapılar, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2021. 15. Daylık, Kemal, “Kat Mülkiyeti Hukukunda Yönetim Planı, Apartmanlar- Siteler - İş Merkezleri - Uydu kentler - Devre mülkler İçin” Legal Yayıncılık, İstanbul 2007. 16. Delikaya, Ömer, Kat Mülkiyeti Hukukunda Hakimin Müdahalesi, Adalet Yayınevi, Ankara 2022. 17. Ebül’ula Mardin, Kat Mülkiyeti, İstanbul 1948. 18. Eren, Fikret, Mülkiyet Hukuku, 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2016. 19. Erman, Hasan, Eşya Hukuku Dersleri, Der Yayınlan, İstanbul 2018. 20. Ertaş, Şeref, Kat Mülkiyeti Kanunu Şerhi, Bilge Yayınevi, 2. Bası, Ankara 2015 21. Ertaş, Şeref, Eşya Hukuku, Barış Yayınlan, İzmir 2021. 22. Esener, Turhan / Güven, Kudret, Eşya Hukuku, Yetkin Yayınları, 2019. 23. Genç Arıdemir, Arzu, Kat Mülkiyeti I, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2023. 24. Germeç, Mahir Ersin, Kat Mülkiyeti Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019. 25. Germeç, Mahir Ersin / Tanrıverdi, Ezgi, Yargıtay Kararları Işığında Kat Mülkiyeti Davaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2022. 26. Gökalp, Şerafettin, Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat Yöneticinin El Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017. 27. Gürsoy, Kemal T. / Eren, Fikret / Cansel, Erol, Türk Eşya Hukuku, 2. Baskı, 1984. 28. Hatemi, Hüseyin/Serozan, Rona/Arpacı, Abdülkadir, Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 1991. 29. Hatemi, Hüseyin, Eşya Hukuku, On İki levha Yayıncılık, İstanbul 2020. 30. İnal, Emrehan, Kentsel Dönüşüm Hukukunda Riskli Yapı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017. 31. Karabasan, M. Reşit, Kat Mülkiyeti Hukuku, Arıkan Yayıncılık, 2008. 32. Kaşıkçı, Günseli, Toplu Yapıların Denetimi, Legal, İstanbul 2014. 33. Kılıçoğlu, Ahmet, Eşya Hukuku, Turhan Yayınları, Ankara 2021. 34. Kurak, Necat, Kat Mülkiyeti Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2023. 35. Odyakmaz, Nevzat, Uygulamada Kat Mülkiyetinden Doğan Anlaşmazlıklar ve Çözüm Yolları, Sebil Matbaacılık, 1975. 36. Oğuzman, M Kemal, Kat Mülkiyeti Meselesi ve Hal Çaresi, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1958. 37. Oğuzman, M. Kemal / Seliçi, Özer / Oktay Özdemir, Şaibe, Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2022. 38. Öktem Çevik, Seda, Toplu Yapılarda Yönetim, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2010. 39. Özmen, Ethem Saba / Şengül, Mehmet, Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları İle Sınırlı Ayni Haklar ve Şerhler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018. 40. Özmen, Ethem Saba / Vardar Hamamcıoğlu, Gülşah, Kat İrtifakı, On İki Levha Yayıncılık, 2. Bası, İstanbul 2015. 41. Özmen, Ethem Saba / Kır, Hafize, Kat Mülkiyeti Kanunu Değişiklikleri Şerhi ve Eleştirisi (5711/5912 Sayılı Kanunlar), İstanbul 2010. 42. Özsunay, Ergun, “6306 Sayılı Kanun ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin Düşünceler”, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2015. 43. Pulak, Tahsin Murat, Kat Mülkiyeti Kanunu, 9. Basla, Adalet Yayınevi, Ankara 2019. 44. Reisoğlu, Safa, Uygulamada Kat Mülkiyeti, 4. Baskı, Ankara 1976. 45. Reisoğlu, Safa, Kat Mülkiyeti ve Yeni İsviçre ve Türk Kanun Tasardan, Sevinç Matbaası, Ankara 1963. 46. Sanrı Arslan, Peren, Arsa Payı Düzeltme Davası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018. 47. Saruhan, Haluk, Kat Mülkiyetine Getirilen Yenilikler, Adalet Yaymevi, Ankara 2018. 48. Serozan, Rona, Eşya Hukuku I, Filiz Kitabevi, İstanbul 2014. 49. Sirmen, A. Lale, Eşya Hukuku, 6. Baskı, Yetkin Hukuk Yayınlan, Ankara 2022. 50. Şengül, Mehmet, Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011. 51. Tekinay, S. S., Kat Mülkiyeti, Filiz Kitabevi, İstanbul 1991. 52. Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Tekinay Eşya Hukuku, C.1,5. Bası, İstanbul 1989. 53. Topuz, Murat, Türk Özel Hukukunda Taşınmaz Mülkiyeti, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2020. 54. Uslu, Abdüssamet, Kat irtifakı, Adalet Yayınevi, Ankara 2019. 55. Üner Er, Berna Canan, Kat Mülkiyetinde Yönetim, Adalet Yayınevi, Ankara 2022. 56. Ürem, Müge, Kat Mülkiyetinde Genel Giderlere ve Avansa Katılma Borcundan Sorumlular, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2022. 57. Yalçın, Ayhan, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 14.11.2007 Tarih ve 5711 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliklerle Atıflı - İçtihadı - İndeksli, Geçit Kitabevi, İstanbul 2008. 58. Yıldırım, Abdülkerim, Kat Mülkiyetinde Yönetim, Adalet Yayınevi, Ankara 2022.
1. Aliesch, Peter, Graubünden nach Einführung des Stockwerkeigentums, these Zürich 1976. 2. Ansermet Jacques / Wharry Simon, Guide de la propriété par étages, Lausanne 2012. 3. Armbruster, Christian, Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrechte (Wohnungseigentumsgesetz) Kommentar, Heruasgeber: Johannes Baermann, 14. Auflage, C. H. Beck 2018. 4. Baader-Schüle Kezia, Praktische Probleme der Nutzniessung an Stockwerkeigentums-Anteilen, Zürich 2006. 5. Baader-Schüle, Kezia, Praktische Probleme der Nutzniesung an Stockwerkeigentums-Anteilen, Schulthess, Zürich, 2006. 6. Birrer, Mathias, Erwerb von Stockwerkeigentum, 7. Auflage, Zürich 2016. 7. Bloch, Patrick, Le fonds de rénovation dans la propriété par étages, thése Tolochenaz 1988. 8. Donauer, Daniel, Der Verwalter im schweizerischen Stockwerkeigentumrecht, Schulthess, Zürich-Basel-Genf 2018. 9. Frei, Hansjörg, Zum Aussenverhältnis der Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer, Zürich 1970. 10. Friedrich, Hans Peter, Das Stockwerkeigentum, Reglement für die Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer, Stämpfli AG, Bern 1972. 11. Giger, Hans, Problemzone Stockwerkeigentum, Berne 2014. 12. Giger, Hans, Problemzone Stockwerkeigentum, Einfluss der Eigentums- und Nutzungsrechte von Dachterrassen auf die haftpflichtrechtliche Verantwortlichkeit, Stämpfli, Bern 2014. 13. Giovanola, Pierre, Les obligations réciproques des propriétaires d’étages et leurs sacntions, Lausanne 1986. 14. Goette, Urs Niklaus, Die Teilong von nichtlandwirtschaftlichen Liegenschaften im Erbgang, mit besonderer Berücksichtigung der Schaffung von Stockwerkeigentum, Zürich 1977. 15. Haas, Nicola, Der Sonderrechtsgegenstand im System des Stockwerkeigentumsrecht unter besonderer Berücksichtigung der Umbauproblematik, Schulthess, Zürich Basel Genf, 2015. 16. Habs, Martin, La propriété par étages sur des maisons familiales en habitat de groupe, Lausanne 1989. 17. Hauger, Maria, Schweizerisches Stockwerkeigentum und deutsches Wohnungseigentum im Rechtsvergleich, Frankfurt am Main/Berne/Las Vegas 1977. 18. Kohler, Daniela, Nachbarrecht im Innenverhältnis der Stockwerkeigentümer, Lucerne 2016. 19. Laurent, Jean-François, Les gages grevant la propriété par étages, Lausanne 1980. 20. Magnenant, Henri, La propriété par étages, Lausanne 1965. 21. Martin, Sophie, L’assemblée générale de la communauté des propriétaires d’étages: organisation, prise de décisions et constestations judiciaires, Lausanne 2019. 22. Meier- Hayoz, Arthur / Rey Heinz, Bemer Kommentar, Das Sachenrecht, 1.Abteilung: Das Eigentum, 5. Teilband: Grundeigentum, IV.Das Stockwerkeigentum, Art.712a-712t ZGB, Stämpfli, Bern 1988. 23. Mermoud, Christine, Le temps partagé dans la jouissance de la propriété par étages, Zürich 2008. 24. Michaud, Patrice, L’organisation de la communauté des propriétaires par étages, Vevey 1975. 25. Montchal, Max, La propriété par étages, Lausanne 1964. 26. Müller, Christoph, Zur Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer, Bern 1973. 27. Müller, Kurt, Der Verwalter von Liegenschaften mit Stockwerkeigentum, Bern 1975. 28. Müller, Kurt, Der Verwalter von Liegenschaften mit Stockwerkeigentum, Staempfli & Cie AG, Bern 1971. 29. Oliver, Martin, Das Stimmrecht im Wohnungseigentums- und Stockwerkeigentumsrecht, Göttingen 2018. 30. Peter-Rüetschi, Tina, Das schweizerisches Stockwerkeigentum, Schulthess, Zürich 1964. 31. Piccinin, Valentin, La propriété par étages en procés, Fribourg 2015. 32. Rey, Heinz / Maetzke, Lukas, Schweizerisches Stockwerkeigentum, 3. Auflage, Schulthess, 2009. 33. Schmid, Fritz, Die Begründung von Stockwerkeigentum, Schulthess, Zürich 1972. 34. Schmid, Jörg / Hürlimann-Kaup, Bettina, Sachenrecht, 5. Auflage, Zürich 2017. 35. Weber, Rolf H., Die Stockwerkeigentümergemeinschaft, Zürich 1979. 36. Wermelinger, Amedeo, Das Stockwerkeigentum, Kommentar der Artikel 712a bis 712t des schweizerischen Zivilgesetzbuches, SVIT – Schweizer Schriften zur Immobilienwirtschaft, 2. Auflage, Schulthess, Zürich-Basel-Genf 2014 37. Wermelinger, Amedeo, Zürcher Kommentar, Das Sachenrecht, Das Stockwerkeigentum, Art.712a-712t ZGB, B.IV/ 1c, 2. Auflage, Schulthess, Zürich 2019. 38. Wermelinger, Amedeo, La propriété par étages, 4émé édition, Rothenburg 2021. 39. Wirz, Pascal, Schranken der Sonderrechtsausübung im Stockwerkeigentum, Schulthess, Zürich 2008. 40. Zgraggen, Cornelio, Konstenverteilung und haftung für Beiträge im Stockwerkeigentum, Lucerne 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi260120
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer248
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)230
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(230/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KAT MÜLKİYETİÖHKY1215056Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Davut ARMAĞAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Davut ARMAĞAN
Dersin YardımcılarıDersin yardımcısı bulunmamaktadır.
Dersin AmacıBu derste, kat mülkiyetinin hukuki statüsünün, kat mülkiyetinin kurulması, işleyişi ve sona ermesinin yanı sıra kat mülkiyetine ilişkin yargı kararlarının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kat Mülkiyeti Kavramı ve Kat Mülkiyetinin Hukuki Niteliği,Kat Mülkiyetinin Temel Kavramları,Türk Hukukunda Kat Mülkiyetinin Tarihsel Gelişimi,Karşılaştırmalı Hukukta Kat Mülkiyeti,Kat İrtifakı Kavramı ve Kat İrtifakının Hukuki Niteliği,Kat İrtifakının Kurulması ve Hükümleri,Kat İrtifakının Sona Ermesi,Kat Mülkiyetinin Kurulması,Kat Maliklerinin Hakları ve Yükümlülükleri,Kat Mülkiyetinde Yönetim,Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi,Toplu Yapılar,Devremülk Hakkı,Kat Mülkiyeti ve Kentsel Dönüşüm; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kat mülkiyetinin temel kavramlarını, tarihsel gelişimini ve karşılaştırmalı hukuktaki kat mülkiyeti düzenlemelerini hatırlar.10, 13, 16, 9A, E
1.1. Kat mülkiyetinin temel kavramlarını açıklar.10, 13, 16, 9A, E
1.2. Kat mülkiyetinin tarihsel gelişimini açıklar.10, 13, 16, 9A, E
1.3. Karşılaştırmalı hukuktaki kat mülkiyeti düzenlemelerini karşılaştırır.10, 13, 16, 9A, E
2. Kat mülkiyeti alanındaki yargı kararlarını değerlendirir.10, 13, 16, 9A, E
2.1. Kat mülkiyeti alanında uygulamadaki sorunları tespit eder.10, 13, 16, 9A, E
2.2. Kat mülkiyetine ilişkin yargı kararlarını eleştirir.10, 13, 16, 9A, E
3. Kat mülkiyetinin kurulmasını, hükümlerini ve sona ermesini analiz eder.10, 13, 16, 9A, E
3.1. Kat mülkiyetinin kurulmasının şartlarını açıklar.10, 13, 16, 9A, E
3.2. Kat mülkiyetinin hükümlerini yorumlar.10, 13, 16, 9A, E
3.3. Kat mülkiyetinin sona erme koşullarını ve sona ermenin sonuçlarını açıklar.10, 13, 16, 9A, E
4. Kat mülkiyeti bakımından özellik arz eden durumları değerlendirir.10, 13, 16, 9A, E
4.1. Kat mülkiyetinin kentsel dönüşüm ile ilgisini açıklar.10, 13, 16, 9A, E
4.2. Kat mülkiyetine tabi bir taşınmazdaki bağımsız bölümlerden sürekli olarak yararlananların hukuki statüsünü analiz eder.10, 13, 16, 9A, E
4.3. Kat mülkiyetinden kaynaklanan borç ilişkilerini değerlendirir.10, 13, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kat Mülkiyeti Kavramı ve Kat Mülkiyetinin Hukuki NiteliğiÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
2Kat Mülkiyetinin Temel KavramlarıÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır
3Türk Hukukunda Kat Mülkiyetinin Tarihsel GelişimiÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır
4Karşılaştırmalı Hukukta Kat MülkiyetiÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
5Kat İrtifakı Kavramı ve Kat İrtifakının Hukuki NiteliğiÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
6Kat İrtifakının Kurulması ve HükümleriÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
7Kat İrtifakının Sona ErmesiÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
8Kat Mülkiyetinin KurulmasıÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
9Kat Maliklerinin Hakları ve YükümlülükleriÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
10Kat Mülkiyetinde YönetimÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
11Kat Mülkiyetinin Sona ErmesiÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
12Toplu YapılarÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
13Devremülk HakkıÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
14Kat Mülkiyeti ve Kentsel DönüşümÖğrenci konu ile ilgili kaynakları okumalıdır.
Kaynak
1. Akçaal, Mehmet, Eşya Hukuku, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2022. 2. Aksan Nar, Şerife, Kat Mülkiyetinde Ortak Yerlerin Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015. 3. Aksu, Alper, Kat Mülkiyetinin Devri Zorunluluğu, Adalet Yayınevi, Ankara 2013. 4. Alkım Bekar, Pınar, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Toplu Yapılar, Yetkin Yayınları, Ankara 2022. 5. Arcak, Ali, Kat Mülkiyeti Kanunu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 1998. 6. Arpacı, Abdülkadir, Türk Hukukuna Göre Kat Mülkiyetinde Yönetim, İstanbul 1984. 7. Arpacı, Abdülkadir Müşterek Mülkiyette Yararlanma ve Yönetim, İstanbul 1990. 8. Arpacı, Abdülkadir, Apartman Yaşamının Sorunları, Kat Malikleri ve Apartman Yöneticilerini El Kitabı, Temel Yayınevi, İstanbul 1994. 9. Arslan, İlknur / Kırmızı, Mustafa, Kat Mülkiyeti Kanunu Şerhi, Bilge Yayınevi, Ankara 2012. 10. Ayar, Ahmet, Kat Mülkiyetinden Doğan Borç İlişkileri, Filiz Kitabevi, İstanbul 2022. 11. Aybay, Aydın / Sanal, Nezihi, Açıklamalı-İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu, İstanbul 1985. 12. Aybay, Aydın / Hatemi, Hüseyin, Eşya Hukuku, 4. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014. 13. Cihan; Ali Hulki, Anagayrimenkulde Kat Mülkiyetinin ve Kat irtifakının Sona Ermesi, Seçkin Yayıncılık; Ankara 2020. 14. Çakır, Feridun, Kat Mülkiyeti ve Toplu Yapılar, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2021. 15. Daylık, Kemal, “Kat Mülkiyeti Hukukunda Yönetim Planı, Apartmanlar- Siteler - İş Merkezleri - Uydu kentler - Devre mülkler İçin” Legal Yayıncılık, İstanbul 2007. 16. Delikaya, Ömer, Kat Mülkiyeti Hukukunda Hakimin Müdahalesi, Adalet Yayınevi, Ankara 2022. 17. Ebül’ula Mardin, Kat Mülkiyeti, İstanbul 1948. 18. Eren, Fikret, Mülkiyet Hukuku, 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2016. 19. Erman, Hasan, Eşya Hukuku Dersleri, Der Yayınlan, İstanbul 2018. 20. Ertaş, Şeref, Kat Mülkiyeti Kanunu Şerhi, Bilge Yayınevi, 2. Bası, Ankara 2015 21. Ertaş, Şeref, Eşya Hukuku, Barış Yayınlan, İzmir 2021. 22. Esener, Turhan / Güven, Kudret, Eşya Hukuku, Yetkin Yayınları, 2019. 23. Genç Arıdemir, Arzu, Kat Mülkiyeti I, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2023. 24. Germeç, Mahir Ersin, Kat Mülkiyeti Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019. 25. Germeç, Mahir Ersin / Tanrıverdi, Ezgi, Yargıtay Kararları Işığında Kat Mülkiyeti Davaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2022. 26. Gökalp, Şerafettin, Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat Yöneticinin El Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017. 27. Gürsoy, Kemal T. / Eren, Fikret / Cansel, Erol, Türk Eşya Hukuku, 2. Baskı, 1984. 28. Hatemi, Hüseyin/Serozan, Rona/Arpacı, Abdülkadir, Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 1991. 29. Hatemi, Hüseyin, Eşya Hukuku, On İki levha Yayıncılık, İstanbul 2020. 30. İnal, Emrehan, Kentsel Dönüşüm Hukukunda Riskli Yapı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017. 31. Karabasan, M. Reşit, Kat Mülkiyeti Hukuku, Arıkan Yayıncılık, 2008. 32. Kaşıkçı, Günseli, Toplu Yapıların Denetimi, Legal, İstanbul 2014. 33. Kılıçoğlu, Ahmet, Eşya Hukuku, Turhan Yayınları, Ankara 2021. 34. Kurak, Necat, Kat Mülkiyeti Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2023. 35. Odyakmaz, Nevzat, Uygulamada Kat Mülkiyetinden Doğan Anlaşmazlıklar ve Çözüm Yolları, Sebil Matbaacılık, 1975. 36. Oğuzman, M Kemal, Kat Mülkiyeti Meselesi ve Hal Çaresi, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1958. 37. Oğuzman, M. Kemal / Seliçi, Özer / Oktay Özdemir, Şaibe, Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2022. 38. Öktem Çevik, Seda, Toplu Yapılarda Yönetim, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2010. 39. Özmen, Ethem Saba / Şengül, Mehmet, Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları İle Sınırlı Ayni Haklar ve Şerhler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018. 40. Özmen, Ethem Saba / Vardar Hamamcıoğlu, Gülşah, Kat İrtifakı, On İki Levha Yayıncılık, 2. Bası, İstanbul 2015. 41. Özmen, Ethem Saba / Kır, Hafize, Kat Mülkiyeti Kanunu Değişiklikleri Şerhi ve Eleştirisi (5711/5912 Sayılı Kanunlar), İstanbul 2010. 42. Özsunay, Ergun, “6306 Sayılı Kanun ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin Düşünceler”, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2015. 43. Pulak, Tahsin Murat, Kat Mülkiyeti Kanunu, 9. Basla, Adalet Yayınevi, Ankara 2019. 44. Reisoğlu, Safa, Uygulamada Kat Mülkiyeti, 4. Baskı, Ankara 1976. 45. Reisoğlu, Safa, Kat Mülkiyeti ve Yeni İsviçre ve Türk Kanun Tasardan, Sevinç Matbaası, Ankara 1963. 46. Sanrı Arslan, Peren, Arsa Payı Düzeltme Davası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018. 47. Saruhan, Haluk, Kat Mülkiyetine Getirilen Yenilikler, Adalet Yaymevi, Ankara 2018. 48. Serozan, Rona, Eşya Hukuku I, Filiz Kitabevi, İstanbul 2014. 49. Sirmen, A. Lale, Eşya Hukuku, 6. Baskı, Yetkin Hukuk Yayınlan, Ankara 2022. 50. Şengül, Mehmet, Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011. 51. Tekinay, S. S., Kat Mülkiyeti, Filiz Kitabevi, İstanbul 1991. 52. Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Tekinay Eşya Hukuku, C.1,5. Bası, İstanbul 1989. 53. Topuz, Murat, Türk Özel Hukukunda Taşınmaz Mülkiyeti, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2020. 54. Uslu, Abdüssamet, Kat irtifakı, Adalet Yayınevi, Ankara 2019. 55. Üner Er, Berna Canan, Kat Mülkiyetinde Yönetim, Adalet Yayınevi, Ankara 2022. 56. Ürem, Müge, Kat Mülkiyetinde Genel Giderlere ve Avansa Katılma Borcundan Sorumlular, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2022. 57. Yalçın, Ayhan, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 14.11.2007 Tarih ve 5711 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliklerle Atıflı - İçtihadı - İndeksli, Geçit Kitabevi, İstanbul 2008. 58. Yıldırım, Abdülkerim, Kat Mülkiyetinde Yönetim, Adalet Yayınevi, Ankara 2022.
1. Aliesch, Peter, Graubünden nach Einführung des Stockwerkeigentums, these Zürich 1976. 2. Ansermet Jacques / Wharry Simon, Guide de la propriété par étages, Lausanne 2012. 3. Armbruster, Christian, Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrechte (Wohnungseigentumsgesetz) Kommentar, Heruasgeber: Johannes Baermann, 14. Auflage, C. H. Beck 2018. 4. Baader-Schüle Kezia, Praktische Probleme der Nutzniessung an Stockwerkeigentums-Anteilen, Zürich 2006. 5. Baader-Schüle, Kezia, Praktische Probleme der Nutzniesung an Stockwerkeigentums-Anteilen, Schulthess, Zürich, 2006. 6. Birrer, Mathias, Erwerb von Stockwerkeigentum, 7. Auflage, Zürich 2016. 7. Bloch, Patrick, Le fonds de rénovation dans la propriété par étages, thése Tolochenaz 1988. 8. Donauer, Daniel, Der Verwalter im schweizerischen Stockwerkeigentumrecht, Schulthess, Zürich-Basel-Genf 2018. 9. Frei, Hansjörg, Zum Aussenverhältnis der Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer, Zürich 1970. 10. Friedrich, Hans Peter, Das Stockwerkeigentum, Reglement für die Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer, Stämpfli AG, Bern 1972. 11. Giger, Hans, Problemzone Stockwerkeigentum, Berne 2014. 12. Giger, Hans, Problemzone Stockwerkeigentum, Einfluss der Eigentums- und Nutzungsrechte von Dachterrassen auf die haftpflichtrechtliche Verantwortlichkeit, Stämpfli, Bern 2014. 13. Giovanola, Pierre, Les obligations réciproques des propriétaires d’étages et leurs sacntions, Lausanne 1986. 14. Goette, Urs Niklaus, Die Teilong von nichtlandwirtschaftlichen Liegenschaften im Erbgang, mit besonderer Berücksichtigung der Schaffung von Stockwerkeigentum, Zürich 1977. 15. Haas, Nicola, Der Sonderrechtsgegenstand im System des Stockwerkeigentumsrecht unter besonderer Berücksichtigung der Umbauproblematik, Schulthess, Zürich Basel Genf, 2015. 16. Habs, Martin, La propriété par étages sur des maisons familiales en habitat de groupe, Lausanne 1989. 17. Hauger, Maria, Schweizerisches Stockwerkeigentum und deutsches Wohnungseigentum im Rechtsvergleich, Frankfurt am Main/Berne/Las Vegas 1977. 18. Kohler, Daniela, Nachbarrecht im Innenverhältnis der Stockwerkeigentümer, Lucerne 2016. 19. Laurent, Jean-François, Les gages grevant la propriété par étages, Lausanne 1980. 20. Magnenant, Henri, La propriété par étages, Lausanne 1965. 21. Martin, Sophie, L’assemblée générale de la communauté des propriétaires d’étages: organisation, prise de décisions et constestations judiciaires, Lausanne 2019. 22. Meier- Hayoz, Arthur / Rey Heinz, Bemer Kommentar, Das Sachenrecht, 1.Abteilung: Das Eigentum, 5. Teilband: Grundeigentum, IV.Das Stockwerkeigentum, Art.712a-712t ZGB, Stämpfli, Bern 1988. 23. Mermoud, Christine, Le temps partagé dans la jouissance de la propriété par étages, Zürich 2008. 24. Michaud, Patrice, L’organisation de la communauté des propriétaires par étages, Vevey 1975. 25. Montchal, Max, La propriété par étages, Lausanne 1964. 26. Müller, Christoph, Zur Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer, Bern 1973. 27. Müller, Kurt, Der Verwalter von Liegenschaften mit Stockwerkeigentum, Bern 1975. 28. Müller, Kurt, Der Verwalter von Liegenschaften mit Stockwerkeigentum, Staempfli & Cie AG, Bern 1971. 29. Oliver, Martin, Das Stimmrecht im Wohnungseigentums- und Stockwerkeigentumsrecht, Göttingen 2018. 30. Peter-Rüetschi, Tina, Das schweizerisches Stockwerkeigentum, Schulthess, Zürich 1964. 31. Piccinin, Valentin, La propriété par étages en procés, Fribourg 2015. 32. Rey, Heinz / Maetzke, Lukas, Schweizerisches Stockwerkeigentum, 3. Auflage, Schulthess, 2009. 33. Schmid, Fritz, Die Begründung von Stockwerkeigentum, Schulthess, Zürich 1972. 34. Schmid, Jörg / Hürlimann-Kaup, Bettina, Sachenrecht, 5. Auflage, Zürich 2017. 35. Weber, Rolf H., Die Stockwerkeigentümergemeinschaft, Zürich 1979. 36. Wermelinger, Amedeo, Das Stockwerkeigentum, Kommentar der Artikel 712a bis 712t des schweizerischen Zivilgesetzbuches, SVIT – Schweizer Schriften zur Immobilienwirtschaft, 2. Auflage, Schulthess, Zürich-Basel-Genf 2014 37. Wermelinger, Amedeo, Zürcher Kommentar, Das Sachenrecht, Das Stockwerkeigentum, Art.712a-712t ZGB, B.IV/ 1c, 2. Auflage, Schulthess, Zürich 2019. 38. Wermelinger, Amedeo, La propriété par étages, 4émé édition, Rothenburg 2021. 39. Wirz, Pascal, Schranken der Sonderrechtsausübung im Stockwerkeigentum, Schulthess, Zürich 2008. 40. Zgraggen, Cornelio, Konstenverteilung und haftung für Beiträge im Stockwerkeigentum, Lucerne 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:30Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:31