Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANONİM ŞİRKETTE MENFAAT DENGESİÖHKY1215055Bahar Dönemi3+038
Ders Programı

Salı 16:30-17:15

Salı 17:30-18:15

Salı 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşegül SEZGİN HUYSAL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşegül SEZGİN HUYSAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAnonim şirketlerin temel özellikleri, temel özelliklerine ilişkin TTK düzenlemelerine ilişkin teorik bilgilerin mahkeme kararlarıyla irdelenmesi ile öğrencinin uygulamaya hâkim olmasının sağlanması.
Dersin İçeriğiBu ders; Anonim Şirket Kavramı,Şirket Kavramının Unsurlarının Anonim Şirketlerdeki Karşılığı,Anonim Şirketin Ticaret Şirketi Olmasından Kaynaklanan Özellikler,Anonim Şirkete Hâkim Olan İlkelere Genel Bakış,Anonim Olma İlkesi,Sermayesi Belirli Olması İlkesi,Paylara Bölünmüş Olma İlkesi,Sınırlı Sorumluluk İlkesi,Payların Serbest Devredilebilirliği İlkesi,Pay Sahiplerinden ayrı Kurul-Organ Yönetimi İlkesi,Çoğunluk İlkesi,Malvarlığının Korunması İlkesi,Eşit İşlem İlkesi,Emredici Hükümler İlkesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Şirket kavramının unsurlarının anonim şirketlerle karşılaştırır. 16, 9A, E
1.1. Kişi unsurunu tanımlar. 10, 14, 16, 9A, E
1.2. Sözleşme unsurunu tanımlar. 10, 13, 14, 16, 9A, E
1.3. Ortak Amaç unsurunu tanımlar. 10, 14, 16, 9A, E
1.4. Sermaye unsurunu tanımlar. 10, 14, 16, 9A, E
1.5. Affectio Societatis unsurunu tanımlar. 10, 14, 16, 9A, E
2. Anonim şirketin hukuki niteliğini tanımlar. 10, 13, 16, 4, 9A, E
2.1. Anonim şirketlerin ortaya çıkışını ve gelişimini yorumlar. 10, 14, 16, 18, 9A, E
2.2. Anonim şirketler hukukunun kaynaklarını listeler. 10, 12, 14, 16, 18, 9A, E
2.3. Anonim şirketi tanımlar. 10, 14, 16, 18, 4, 9A, E
3. Anonim şirketlere hakim ilkelere işaret eder. 10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
3.1. Anonim şirkete hakim ilkeleri tanımlar.10, 14, 16, 9A, E
3.2. Anonim şirkete hakim ilkelerin düzenlenme alanlarını örnekler. 14, 16, 18, 4, 9A, E
3.3. Anonim şirkete hakim ilkelerin uygulama alanlarını sıralar. 10, 14, 16, 18, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anonim Şirket KavramıKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 1-211.
2Şirket Kavramının Unsurlarının Anonim Şirketlerdeki KarşılığıKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 219-246.
3Anonim Şirketin Ticaret Şirketi Olmasından Kaynaklanan ÖzelliklerKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 219-246.
4Anonim Şirkete Hâkim Olan İlkelere Genel BakışKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 88-211.
5Anonim Olma İlkesiKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 88-104.
6Sermayesi Belirli Olması İlkesiKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 96-104.
7Paylara Bölünmüş Olma İlkesiKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 97-104.
8Sınırlı Sorumluluk İlkesiKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 104-111.
9Payların Serbest Devredilebilirliği İlkesiKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 111-114.
10Pay Sahiplerinden ayrı Kurul-Organ Yönetimi İlkesiKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 112-120.
11Çoğunluk İlkesiKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 115-120.
12Malvarlığının Korunması İlkesiKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 120-131.
13Eşit İşlem İlkesiKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 131-152.
14Emredici Hükümler İlkesiKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 152-178.
Kaynak
Ders notu verilmeyecektir.
Anonim Şirketler Hukuku Cilt 1, Prof. Dr. İsmail Kırca,Doç. Dr. Feyzan Hayal Şehirali Çelik,Doç. Dr. Çağlar Manavgat, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme5420
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14342
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı133
Ara Sınav ve Hazırlığı10660
Genel Sınav ve Hazırlığı14684
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)251
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(251/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANONİM ŞİRKETTE MENFAAT DENGESİÖHKY1215055Bahar Dönemi3+038
Ders Programı

Salı 16:30-17:15

Salı 17:30-18:15

Salı 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşegül SEZGİN HUYSAL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşegül SEZGİN HUYSAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAnonim şirketlerin temel özellikleri, temel özelliklerine ilişkin TTK düzenlemelerine ilişkin teorik bilgilerin mahkeme kararlarıyla irdelenmesi ile öğrencinin uygulamaya hâkim olmasının sağlanması.
Dersin İçeriğiBu ders; Anonim Şirket Kavramı,Şirket Kavramının Unsurlarının Anonim Şirketlerdeki Karşılığı,Anonim Şirketin Ticaret Şirketi Olmasından Kaynaklanan Özellikler,Anonim Şirkete Hâkim Olan İlkelere Genel Bakış,Anonim Olma İlkesi,Sermayesi Belirli Olması İlkesi,Paylara Bölünmüş Olma İlkesi,Sınırlı Sorumluluk İlkesi,Payların Serbest Devredilebilirliği İlkesi,Pay Sahiplerinden ayrı Kurul-Organ Yönetimi İlkesi,Çoğunluk İlkesi,Malvarlığının Korunması İlkesi,Eşit İşlem İlkesi,Emredici Hükümler İlkesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Şirket kavramının unsurlarının anonim şirketlerle karşılaştırır. 16, 9A, E
1.1. Kişi unsurunu tanımlar. 10, 14, 16, 9A, E
1.2. Sözleşme unsurunu tanımlar. 10, 13, 14, 16, 9A, E
1.3. Ortak Amaç unsurunu tanımlar. 10, 14, 16, 9A, E
1.4. Sermaye unsurunu tanımlar. 10, 14, 16, 9A, E
1.5. Affectio Societatis unsurunu tanımlar. 10, 14, 16, 9A, E
2. Anonim şirketin hukuki niteliğini tanımlar. 10, 13, 16, 4, 9A, E
2.1. Anonim şirketlerin ortaya çıkışını ve gelişimini yorumlar. 10, 14, 16, 18, 9A, E
2.2. Anonim şirketler hukukunun kaynaklarını listeler. 10, 12, 14, 16, 18, 9A, E
2.3. Anonim şirketi tanımlar. 10, 14, 16, 18, 4, 9A, E
3. Anonim şirketlere hakim ilkelere işaret eder. 10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
3.1. Anonim şirkete hakim ilkeleri tanımlar.10, 14, 16, 9A, E
3.2. Anonim şirkete hakim ilkelerin düzenlenme alanlarını örnekler. 14, 16, 18, 4, 9A, E
3.3. Anonim şirkete hakim ilkelerin uygulama alanlarını sıralar. 10, 14, 16, 18, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anonim Şirket KavramıKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 1-211.
2Şirket Kavramının Unsurlarının Anonim Şirketlerdeki KarşılığıKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 219-246.
3Anonim Şirketin Ticaret Şirketi Olmasından Kaynaklanan ÖzelliklerKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 219-246.
4Anonim Şirkete Hâkim Olan İlkelere Genel BakışKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 88-211.
5Anonim Olma İlkesiKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 88-104.
6Sermayesi Belirli Olması İlkesiKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 96-104.
7Paylara Bölünmüş Olma İlkesiKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 97-104.
8Sınırlı Sorumluluk İlkesiKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 104-111.
9Payların Serbest Devredilebilirliği İlkesiKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 111-114.
10Pay Sahiplerinden ayrı Kurul-Organ Yönetimi İlkesiKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 112-120.
11Çoğunluk İlkesiKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 115-120.
12Malvarlığının Korunması İlkesiKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 120-131.
13Eşit İşlem İlkesiKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 131-152.
14Emredici Hükümler İlkesiKırca/Şehirali/Manavgat/Çelik, Anonim Şirket Hukuku C.1, s. 152-178.
Kaynak
Ders notu verilmeyecektir.
Anonim Şirketler Hukuku Cilt 1, Prof. Dr. İsmail Kırca,Doç. Dr. Feyzan Hayal Şehirali Çelik,Doç. Dr. Çağlar Manavgat, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:30Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:31