Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ GÜVENCESİÖHKY1210962Bahar Dönemi3+038
Ders Programı

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Perşembe 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Seçkin NAZLI
Dersi VerenlerProf.Dr. Seçkin NAZLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı4857 sayılı İş Kanunu'nda yapılan değişiklikle Türk İş Hukuku sistemine getirilen İş Güvencesi Kurumu ve bu kurumun getirdiği yenilikleri kavramak.
Dersin İçeriğiBu ders; 4857 sayılı Kanun hakkında Genel Değerlendirme,İş Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Hukuki Niteliği,İş Sözleşmesinin Sona Ermesi,İş Güvencesi Dışındaki Fesih Yolu ile Sona Erme,İş Güvencesi Kavram ve Tanımı,İş Güvencesinden Yararlanma Koşulları,Fesihte Haklı Neden Geçerli Neden Ayrımı,İşçinin Yeterliliğinden Kaynaklanan Fesih,İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Fesih,İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Fesih,İş Güvencesi Kapsamında Fesih Usulü,İşe İade Davası,İşe İadenin Hukuki Sonuçları,İşe İade Edilen İşçinin Hakları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İş güvencesi kavramının temel özelliklerini açıklar.12, 9C, E
2. İş güvencesi kurumunun uygulanışını izah eder.10, 12, 13, 9C, E
3. İş güvencesi konusunda uygulamada çıkabilecek sorunları ve çözüm yollarını analiz eder.10, 13, 9C, E
4. İş güvencesi kurumunun hukuki temelini kavrar.9C, E
5. İş güvencesinin işçiye sağladığı faydaları belirler.12, 13, 9C, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
14857 sayılı Kanun hakkında Genel DeğerlendirmeDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
2İş Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Hukuki NiteliğiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İş Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Hukuki Niteliği" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
3İş Sözleşmesinin Sona ErmesiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İş Sözleşmesinin Sona Ermesi" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
4İş Güvencesi Dışındaki Fesih Yolu ile Sona ErmeÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İş Güvencesi Dışındaki Fesih Yolu ile Sona Erme" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
5İş Güvencesi Kavram ve TanımıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İş Güvencesi Kavram ve Tanımı" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
6İş Güvencesinden Yararlanma KoşullarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İş Güvencesinden Yararlanma Koşulları" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
7Fesihte Haklı Neden Geçerli Neden AyrımıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Fesihte Haklı Neden Geçerli Neden Ayrımı" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
8İşçinin Yeterliliğinden Kaynaklanan FesihÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İşçinin Yeterliliğinden Kaynaklanan Fesih" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
9İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan FesihÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Fesih" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
10İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan FesihÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Fesih" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
11İş Güvencesi Kapsamında Fesih UsulüÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İş Güvencesi Kapsamında Fesih Usulü" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
12İşe İade DavasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İşe İade Davası" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
13İşe İadenin Hukuki SonuçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İşe İadenin Hukuki Sonuçları" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
14İşe İade Edilen İşçinin HaklarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İşe İade Edilen İşçinin Hakları" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
Kaynak
ÇELİK, Nuri/CANİKLİOĞLU, Nurşen/CANBOLAT, Talat, İş Hukuku Dersleri, 34. Yenilenmiş Bası, İstanbul 2021. SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 21. Yenilenmiş Baskı, İstanbul 2021. ASTARLI, Muhittin/ BAYSAL, Ulaş/ MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi, İş Hukuku Ders Kitabı Cilt:1 Bireysel İş Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2021. EYRENCİ, Öner/ TAŞKENT, Savaş/ ULUCAN, Devrim/ BASKAN, Ş. Esra, İş Hukuku, 10. Baskı, İstanbul 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme224
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi15252
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı15252
Genel Sınav ve Hazırlığı17575
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)225
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(225/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ GÜVENCESİÖHKY1210962Bahar Dönemi3+038
Ders Programı

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Perşembe 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Seçkin NAZLI
Dersi VerenlerProf.Dr. Seçkin NAZLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı4857 sayılı İş Kanunu'nda yapılan değişiklikle Türk İş Hukuku sistemine getirilen İş Güvencesi Kurumu ve bu kurumun getirdiği yenilikleri kavramak.
Dersin İçeriğiBu ders; 4857 sayılı Kanun hakkında Genel Değerlendirme,İş Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Hukuki Niteliği,İş Sözleşmesinin Sona Ermesi,İş Güvencesi Dışındaki Fesih Yolu ile Sona Erme,İş Güvencesi Kavram ve Tanımı,İş Güvencesinden Yararlanma Koşulları,Fesihte Haklı Neden Geçerli Neden Ayrımı,İşçinin Yeterliliğinden Kaynaklanan Fesih,İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Fesih,İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Fesih,İş Güvencesi Kapsamında Fesih Usulü,İşe İade Davası,İşe İadenin Hukuki Sonuçları,İşe İade Edilen İşçinin Hakları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İş güvencesi kavramının temel özelliklerini açıklar.12, 9C, E
2. İş güvencesi kurumunun uygulanışını izah eder.10, 12, 13, 9C, E
3. İş güvencesi konusunda uygulamada çıkabilecek sorunları ve çözüm yollarını analiz eder.10, 13, 9C, E
4. İş güvencesi kurumunun hukuki temelini kavrar.9C, E
5. İş güvencesinin işçiye sağladığı faydaları belirler.12, 13, 9C, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
14857 sayılı Kanun hakkında Genel DeğerlendirmeDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
2İş Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Hukuki NiteliğiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İş Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Hukuki Niteliği" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
3İş Sözleşmesinin Sona ErmesiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İş Sözleşmesinin Sona Ermesi" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
4İş Güvencesi Dışındaki Fesih Yolu ile Sona ErmeÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İş Güvencesi Dışındaki Fesih Yolu ile Sona Erme" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
5İş Güvencesi Kavram ve TanımıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İş Güvencesi Kavram ve Tanımı" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
6İş Güvencesinden Yararlanma KoşullarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İş Güvencesinden Yararlanma Koşulları" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
7Fesihte Haklı Neden Geçerli Neden AyrımıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Fesihte Haklı Neden Geçerli Neden Ayrımı" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
8İşçinin Yeterliliğinden Kaynaklanan FesihÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İşçinin Yeterliliğinden Kaynaklanan Fesih" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
9İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan FesihÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Fesih" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
10İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan FesihÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Fesih" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
11İş Güvencesi Kapsamında Fesih UsulüÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İş Güvencesi Kapsamında Fesih Usulü" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
12İşe İade DavasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İşe İade Davası" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
13İşe İadenin Hukuki SonuçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İşe İadenin Hukuki Sonuçları" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
14İşe İade Edilen İşçinin HaklarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "İşe İade Edilen İşçinin Hakları" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
Kaynak
ÇELİK, Nuri/CANİKLİOĞLU, Nurşen/CANBOLAT, Talat, İş Hukuku Dersleri, 34. Yenilenmiş Bası, İstanbul 2021. SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 21. Yenilenmiş Baskı, İstanbul 2021. ASTARLI, Muhittin/ BAYSAL, Ulaş/ MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi, İş Hukuku Ders Kitabı Cilt:1 Bireysel İş Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2021. EYRENCİ, Öner/ TAŞKENT, Savaş/ ULUCAN, Devrim/ BASKAN, Ş. Esra, İş Hukuku, 10. Baskı, İstanbul 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:30Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:31