Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İCRA VE İFLAS HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARIÖHKY1229760Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Dersi VerenlerProf.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Dersin YardımcılarıAr. Gör. M. Ceren Erdem- Ar. Gör. Esma Hande Boztosun Bozkurt
Dersin AmacıCebri icra hukukunun genel esasları, cüzi icrada takip yollarının teorik ve uygulamaya yönelik olarak detaylı bir şeklide incelenmesi, külli icra hukukunun genel esasları, külli icra sistemi, külli icrada takip yolları, konkordato hukuku ve borç için yeniden yapılandırma hukukunun teorik ve uygulamaya yönelik olarak detaylı bir şeklide incelenmesi ve iİcra ve iflas hukuku alanındaki güncel kanun değişiklikleri ve Yargıtay karalarının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Cebri İcranın Konusu, Takip Sistemleri ve Takip Türleri,Şikayet Yolu- Özellikleri ve Sonuçları,Genel Haciz Yoluyla Takip (Takip Talebi- Ödeme Emri- İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali),Borçlunun Maddi Hukuk Yönünden Korunması, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları,Hacze İştirak, Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması,Kambiyo Senetlerinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip,Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesi,İlamların İcrası,Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip- İhtiyati Haciz,İflas Kavramı ve Hukuki Niteliği, İflasa Tabi Şahıslar,İflas Yolu İle Takip: Adi Takipte İflasın Açılması ve kambiyo Senetlerine Dayanan İflas Yoluyla Takip, Doğrudan Doğruya İflas Halleri,İflasın Borçlu ve Alacaklı Bakımından Hukuki Sonuçları,İflas Tasfiyesi- İflasın Kaldırılması ve İflasın Kapatılması,Tasarrufun İptali Davası ve Konkordato Hukuku; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İcra hukukunun amaç ve ilkelerini tartışır. 10, 16, 19, 9A, E
2. İcra ve İflas Kanunu'ndaki hükümlere ilişkin verilen yargı kararlarını araştırır.10, 14, 16, 9A, E
3. İcra ve iflas hukukunda yer alan sorunları örnekler.14, 16, 9A, E
4. İcra ve iflas hukukuna ilişkin verilen yargı kararlarını karşılaştırır.10, 19, 9A, E
5. İcra ve iflas hukuku alanında verilen yargı kararlarını inceleyerek konuya ilişkin çıkarım yapar.10, 16, 9A, E
6. İcra ve iflas hukukunun problemli noktalarına ilişkin çözüm önerileri üretir.16, 9A, D
7. Cebri ve külli icra hukukuna ilişkin sorunları örnekler.14, 16, 9A, E
8. İcra ve iflas hukuku ile ilgili doktrin görüşlerini listeler.14, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Cebri İcranın Konusu, Takip Sistemleri ve Takip TürleriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Cebri İcra Hukukuna Giriş- Takip Çeşitleri ve İcra Teşkilatı" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
2Şikayet Yolu- Özellikleri ve SonuçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Şikayet" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
3Genel Haciz Yoluyla Takip (Takip Talebi- Ödeme Emri- İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali)Öğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Genel Haciz Yoluyla Takibin Başlatılması- Takip Talebi- Ödeme Emri- İtirazın Kaldırılması- İtirazın İptali" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
4Borçlunun Maddi Hukuk Yönünden Korunması, Menfi Tespit ve İstirdat DavalarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Menfi Tespit ve İstirdat Davası" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
5Hacze İştirak, Paraya Çevirme ve Paraların PaylaştırılmasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Hacze İştirak, Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
6Kambiyo Senetlerinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla TakipÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Kambiyo Senetlerinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
7Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yoluyla TahliyesiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Kiralanan Taşınmazların İlamsız Tahliyesi" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
8İlamların İcrasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İlamlı İcra" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
9Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip- İhtiyati HacizÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip" ve "İhtiyati Haciz" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
10İflas Kavramı ve Hukuki Niteliği, İflasa Tabi ŞahıslarÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflas Hukukuna Genel Bakış- İflasa Tabi Şahıslar" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
11İflas Yolu İle Takip: Adi Takipte İflasın Açılması ve kambiyo Senetlerine Dayanan İflas Yoluyla Takip, Doğrudan Doğruya İflas HalleriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Genel İflas Yoluyla Takip", "Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yoluyla Takip", "Takipsiz İflas Yolu" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
12İflasın Borçlu ve Alacaklı Bakımından Hukuki SonuçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflasın Hukuki Sonuçları" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
13İflas Tasfiyesi- İflasın Kaldırılması ve İflasın KapatılmasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflas Tasfiyesi- İflasın Kaldırılması- İflasın Kapatılması" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
14Tasarrufun İptali Davası ve Konkordato HukukuÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tasarrufun İptali Davası" ve "Konkordato"bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
Kaynak
Kuru, Baki, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 2. Bası, 2013, Öztek, Selçuk/ Budak, Ali Cem/ Tunç Yücel, Müjgan/ Kale, Serdar/ Yeşilova, Bilgehan, Yeni Konkordato Hukuku, 3. Baskı, 2023, Belgesay, Mustafa Reşit, İcra ve İflas Kanunu Şerhi, İstanbul 1949.
Yargıtay Karar Arama Lexpera Karar Arama Kazancı Karar Arama

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi19090
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13535
Genel Sınav ve Hazırlığı16060
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)227
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(227/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İCRA VE İFLAS HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARIÖHKY1229760Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Dersi VerenlerProf.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Dersin YardımcılarıAr. Gör. M. Ceren Erdem- Ar. Gör. Esma Hande Boztosun Bozkurt
Dersin AmacıCebri icra hukukunun genel esasları, cüzi icrada takip yollarının teorik ve uygulamaya yönelik olarak detaylı bir şeklide incelenmesi, külli icra hukukunun genel esasları, külli icra sistemi, külli icrada takip yolları, konkordato hukuku ve borç için yeniden yapılandırma hukukunun teorik ve uygulamaya yönelik olarak detaylı bir şeklide incelenmesi ve iİcra ve iflas hukuku alanındaki güncel kanun değişiklikleri ve Yargıtay karalarının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Cebri İcranın Konusu, Takip Sistemleri ve Takip Türleri,Şikayet Yolu- Özellikleri ve Sonuçları,Genel Haciz Yoluyla Takip (Takip Talebi- Ödeme Emri- İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali),Borçlunun Maddi Hukuk Yönünden Korunması, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları,Hacze İştirak, Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması,Kambiyo Senetlerinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip,Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesi,İlamların İcrası,Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip- İhtiyati Haciz,İflas Kavramı ve Hukuki Niteliği, İflasa Tabi Şahıslar,İflas Yolu İle Takip: Adi Takipte İflasın Açılması ve kambiyo Senetlerine Dayanan İflas Yoluyla Takip, Doğrudan Doğruya İflas Halleri,İflasın Borçlu ve Alacaklı Bakımından Hukuki Sonuçları,İflas Tasfiyesi- İflasın Kaldırılması ve İflasın Kapatılması,Tasarrufun İptali Davası ve Konkordato Hukuku; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İcra hukukunun amaç ve ilkelerini tartışır. 10, 16, 19, 9A, E
2. İcra ve İflas Kanunu'ndaki hükümlere ilişkin verilen yargı kararlarını araştırır.10, 14, 16, 9A, E
3. İcra ve iflas hukukunda yer alan sorunları örnekler.14, 16, 9A, E
4. İcra ve iflas hukukuna ilişkin verilen yargı kararlarını karşılaştırır.10, 19, 9A, E
5. İcra ve iflas hukuku alanında verilen yargı kararlarını inceleyerek konuya ilişkin çıkarım yapar.10, 16, 9A, E
6. İcra ve iflas hukukunun problemli noktalarına ilişkin çözüm önerileri üretir.16, 9A, D
7. Cebri ve külli icra hukukuna ilişkin sorunları örnekler.14, 16, 9A, E
8. İcra ve iflas hukuku ile ilgili doktrin görüşlerini listeler.14, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Cebri İcranın Konusu, Takip Sistemleri ve Takip TürleriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Cebri İcra Hukukuna Giriş- Takip Çeşitleri ve İcra Teşkilatı" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
2Şikayet Yolu- Özellikleri ve SonuçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Şikayet" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
3Genel Haciz Yoluyla Takip (Takip Talebi- Ödeme Emri- İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali)Öğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Genel Haciz Yoluyla Takibin Başlatılması- Takip Talebi- Ödeme Emri- İtirazın Kaldırılması- İtirazın İptali" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
4Borçlunun Maddi Hukuk Yönünden Korunması, Menfi Tespit ve İstirdat DavalarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Menfi Tespit ve İstirdat Davası" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
5Hacze İştirak, Paraya Çevirme ve Paraların PaylaştırılmasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Hacze İştirak, Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
6Kambiyo Senetlerinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla TakipÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Kambiyo Senetlerinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
7Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yoluyla TahliyesiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Kiralanan Taşınmazların İlamsız Tahliyesi" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
8İlamların İcrasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İlamlı İcra" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
9Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip- İhtiyati HacizÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip" ve "İhtiyati Haciz" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
10İflas Kavramı ve Hukuki Niteliği, İflasa Tabi ŞahıslarÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflas Hukukuna Genel Bakış- İflasa Tabi Şahıslar" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
11İflas Yolu İle Takip: Adi Takipte İflasın Açılması ve kambiyo Senetlerine Dayanan İflas Yoluyla Takip, Doğrudan Doğruya İflas HalleriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Genel İflas Yoluyla Takip", "Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yoluyla Takip", "Takipsiz İflas Yolu" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
12İflasın Borçlu ve Alacaklı Bakımından Hukuki SonuçlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflasın Hukuki Sonuçları" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
13İflas Tasfiyesi- İflasın Kaldırılması ve İflasın KapatılmasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " İflas Tasfiyesi- İflasın Kaldırılması- İflasın Kapatılması" bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
14Tasarrufun İptali Davası ve Konkordato HukukuÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden " Tasarrufun İptali Davası" ve "Konkordato"bölümünü okur. Konuyla ilgili yargı kararlarını araştırır.
Kaynak
Kuru, Baki, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 2. Bası, 2013, Öztek, Selçuk/ Budak, Ali Cem/ Tunç Yücel, Müjgan/ Kale, Serdar/ Yeşilova, Bilgehan, Yeni Konkordato Hukuku, 3. Baskı, 2023, Belgesay, Mustafa Reşit, İcra ve İflas Kanunu Şerhi, İstanbul 1949.
Yargıtay Karar Arama Lexpera Karar Arama Kazancı Karar Arama

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:30Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:31