Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ YARGILAMASINDA TAZMİNAT HESAPLAMALARI ÖHKY1229780Bahar Dönemi3+037
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Seçkin NAZLI
Dersi VerenlerProf.Dr. Talat CANBOLAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİş Mahkemelerinde görülmekte olan davalarda; Bilirkişilik uygulamaları ile belirlenen kötüniyet tazminatı, ayrımcılık tazminatı, sendikal tazminat, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı, haksız fesih tazminatı, ölüm tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamalarının öğretilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; İş Hukuku'na Giriş, İş Hukukunun Konusu, Gelişimi, Amacı ve Kaynakları,İş Hukukunun Temel Kavramları; İşçi, İşveren, İşveren Vekili, Alt işveren, İşyeri, İşletme Kavramları,İş Sözleşmesinin Fesih Yoluyla Sona Ermesi,İş Sözleşmesinin Feshinin Hukuki Sonuçları,İhbar Tazminatının Hesaplanması,Kıdem Tazminatının Hesaplanması,Haksız Fesih Tazminatı,Ölüm Tazminatının Hesaplanması,Boşta Geçen Süre Ücreti ve İşe Başlatmama Tazminatının Hesaplanması,Kötüniyet Tazminatının Hesaplanması,Ayrımcılık Tazminatının Hesaplanması,Sendikal Tazminatın Hesaplanması,İş Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminatların Hesaplanması,Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İş Hukukunun ortaya çıkışını ve tarihi gelişimini değerlendirir.9A, E
2. İş Hukukunun işçi, işveren, işveren vekili, işyeri ve işletme, asıl işveren-alt işveren (taşeron) gibi temel kavramlarını tanımlar.9A, E
3. İş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin yasal düzenlemeleri, Yargıtay’ın yerleşik kararlarını ve buna ilişkin hukuki sonuçlarını yorumlar.10, 12, 9A, E
4. İş sözleşmesinin feshine bağlı tazminatların tespitini yapar. Hesaplama yollarını öğrenir.12, 9A, E
5. Fesih dışı nedenlere dayalı iş hukukuna özgü diğer tazminatları tespit eder, hesaplama yöntemlerini öğrenir.12, 13, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İş Hukuku'na Giriş, İş Hukukunun Konusu, Gelişimi, Amacı ve KaynaklarıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
2İş Hukukunun Temel Kavramları; İşçi, İşveren, İşveren Vekili, Alt işveren, İşyeri, İşletme KavramlarıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
3İş Sözleşmesinin Fesih Yoluyla Sona ErmesiDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
4İş Sözleşmesinin Feshinin Hukuki SonuçlarıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
5İhbar Tazminatının HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
6Kıdem Tazminatının HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
7Haksız Fesih TazminatıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
8Ölüm Tazminatının HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
9Boşta Geçen Süre Ücreti ve İşe Başlatmama Tazminatının HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
10Kötüniyet Tazminatının HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
11Ayrımcılık Tazminatının HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
12Sendikal Tazminatın HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
13İş Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminatların HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
14Destekten Yoksun Kalma Tazminatının HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
Kaynak
ÇELİK, Nuri/CANİKLİOĞLU, Nurşen/CANBOLAT, Talat, İş Hukuku Dersleri, 35. Yenilenmiş Bası, İstanbul 2022. SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 22. Tıpkı Basım, İstanbul 2022. ASTARLI, Muhittin/ BAYSAL, Ulaş/ MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi, İş Hukuku Ders Kitabı Cilt:1 Bireysel İş Hukuku, 6. Baskı, İstanbul 2022. EYRENCİ, Öner/ TAŞKENT, Savaş/ ULUCAN, Devrim/ BASKAN, Ş. Esra, İş Hukuku, 10. Baskı, İstanbul 2020. EKMEKÇİ, Ömer/ YİĞİT, Esra, Bireysel İş Hukuku Dersleri, 4. Baskı, İstanbul 2022. TUNCAY, A. Can/ SAVAŞ KUTSAL, Burcu, Toplu İş Hukuku, 7. Bası, 2019. ŞAHLANAN, Fevzi, Toplu İş Hukuku, İstanbul 2020. EKMEKÇİ, Ömer, Toplu İş Hukuku Dersleri, 4. Bası, İstanbul 2022. GÜZEL, Ali/ OKUR, A. Rıza/ CANİKLİOĞLU, Nurşen, Sosyal Güvenlik Hukuku, 19. Yenilenmiş Bası, İstanbul 2021.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme13565
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14040
Genel Sınav ve Hazırlığı15050
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)197
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(197/30)7
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ YARGILAMASINDA TAZMİNAT HESAPLAMALARI ÖHKY1229780Bahar Dönemi3+037
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Seçkin NAZLI
Dersi VerenlerProf.Dr. Talat CANBOLAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİş Mahkemelerinde görülmekte olan davalarda; Bilirkişilik uygulamaları ile belirlenen kötüniyet tazminatı, ayrımcılık tazminatı, sendikal tazminat, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı, haksız fesih tazminatı, ölüm tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamalarının öğretilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; İş Hukuku'na Giriş, İş Hukukunun Konusu, Gelişimi, Amacı ve Kaynakları,İş Hukukunun Temel Kavramları; İşçi, İşveren, İşveren Vekili, Alt işveren, İşyeri, İşletme Kavramları,İş Sözleşmesinin Fesih Yoluyla Sona Ermesi,İş Sözleşmesinin Feshinin Hukuki Sonuçları,İhbar Tazminatının Hesaplanması,Kıdem Tazminatının Hesaplanması,Haksız Fesih Tazminatı,Ölüm Tazminatının Hesaplanması,Boşta Geçen Süre Ücreti ve İşe Başlatmama Tazminatının Hesaplanması,Kötüniyet Tazminatının Hesaplanması,Ayrımcılık Tazminatının Hesaplanması,Sendikal Tazminatın Hesaplanması,İş Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminatların Hesaplanması,Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İş Hukukunun ortaya çıkışını ve tarihi gelişimini değerlendirir.9A, E
2. İş Hukukunun işçi, işveren, işveren vekili, işyeri ve işletme, asıl işveren-alt işveren (taşeron) gibi temel kavramlarını tanımlar.9A, E
3. İş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin yasal düzenlemeleri, Yargıtay’ın yerleşik kararlarını ve buna ilişkin hukuki sonuçlarını yorumlar.10, 12, 9A, E
4. İş sözleşmesinin feshine bağlı tazminatların tespitini yapar. Hesaplama yollarını öğrenir.12, 9A, E
5. Fesih dışı nedenlere dayalı iş hukukuna özgü diğer tazminatları tespit eder, hesaplama yöntemlerini öğrenir.12, 13, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İş Hukuku'na Giriş, İş Hukukunun Konusu, Gelişimi, Amacı ve KaynaklarıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
2İş Hukukunun Temel Kavramları; İşçi, İşveren, İşveren Vekili, Alt işveren, İşyeri, İşletme KavramlarıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
3İş Sözleşmesinin Fesih Yoluyla Sona ErmesiDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
4İş Sözleşmesinin Feshinin Hukuki SonuçlarıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
5İhbar Tazminatının HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
6Kıdem Tazminatının HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
7Haksız Fesih TazminatıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
8Ölüm Tazminatının HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
9Boşta Geçen Süre Ücreti ve İşe Başlatmama Tazminatının HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
10Kötüniyet Tazminatının HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
11Ayrımcılık Tazminatının HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
12Sendikal Tazminatın HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
13İş Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminatların HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
14Destekten Yoksun Kalma Tazminatının HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
Kaynak
ÇELİK, Nuri/CANİKLİOĞLU, Nurşen/CANBOLAT, Talat, İş Hukuku Dersleri, 35. Yenilenmiş Bası, İstanbul 2022. SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 22. Tıpkı Basım, İstanbul 2022. ASTARLI, Muhittin/ BAYSAL, Ulaş/ MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi, İş Hukuku Ders Kitabı Cilt:1 Bireysel İş Hukuku, 6. Baskı, İstanbul 2022. EYRENCİ, Öner/ TAŞKENT, Savaş/ ULUCAN, Devrim/ BASKAN, Ş. Esra, İş Hukuku, 10. Baskı, İstanbul 2020. EKMEKÇİ, Ömer/ YİĞİT, Esra, Bireysel İş Hukuku Dersleri, 4. Baskı, İstanbul 2022. TUNCAY, A. Can/ SAVAŞ KUTSAL, Burcu, Toplu İş Hukuku, 7. Bası, 2019. ŞAHLANAN, Fevzi, Toplu İş Hukuku, İstanbul 2020. EKMEKÇİ, Ömer, Toplu İş Hukuku Dersleri, 4. Bası, İstanbul 2022. GÜZEL, Ali/ OKUR, A. Rıza/ CANİKLİOĞLU, Nurşen, Sosyal Güvenlik Hukuku, 19. Yenilenmiş Bası, İstanbul 2021.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:30Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:31