Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ÇERÇE. TAHKİMÖHKY1116870Güz Dönemi3+037
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Dersi VerenlerProf.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Dersin YardımcılarıAr. Gör. M. Ceren Erdem- Ar. Gör. Esma Hande Boztosun Bozkurt
Dersin AmacıBu derste, tahkim kavramı ve hukuki niteliği, tahkim yargılamasının özellikleri ve bu yargılamaya hakim olan ilkeler, tahkim yargılaması sonucunda verilen kararların niteliği çerçevesinde tahkim yargılamasının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tahkim Kavramı ve Anlamı,Tahkimin Hukuki Niteliği ve Konusu,Hakem Sözleşmesi,Tahkim Sözleşmesi,Tahkim Sözleşmesinin Etkisi,Tahkim Yargılamasında Hakemlerin Seçimi,Tahkim Yargılamasına Hakim Olan İlkeler,Tahkim Yargılamasında Dava Açılması,Tahkimde Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri,Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi,Hakem Kararları,Hakem Kararlarına Karşı Kanunyolları,Tahkim Yargılamasında Mahkemenin Yardımı ve Denetimi,Tahkimde Yargılama Giderleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tahkim sözleşmesini tanımlar. 16, 9A, E
2. Tahkimin yolunun diğer uyuşmazlık çözüm yöntemlerine göre avantaj ve dezavantajlarını açıklar.10, 19, 9A, E
3. Tahkim yargılamasında takip edilecek usulü karşılaştırmalı olarak analiz eder.14, 19, 9A, E
4. HMK'da düzenlenen tahkime hakim olan temel ilkeleri sıralar.16, 9A, E
5. Tahkim yargılamasına hakim olan sorunları tartışır.10, 19A, E
6. Tahkim yoluna ilişkin güncel yargı kararlarını araştırır.14, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tahkim Kavramı ve AnlamıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Tahkim Kavramı " bölümünü okur.
2Tahkimin Hukuki Niteliği ve KonusuÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Tahkimin Hukuki Niteliği ve Konusu" bölümünü okur.
3Hakem SözleşmesiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Hakem Sözleşmesi" bölümünü okur.
4Tahkim SözleşmesiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "TahkimSözleşmesi" bölümünü okur.
5Tahkim Sözleşmesinin EtkisiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Tahkim Sözleşmesinin Etkisi" bölümünü okur.
6Tahkim Yargılamasında Hakemlerin SeçimiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Tahkim Yargılamasında Hakemlerin Seçimi" bölümünü okur.
7Tahkim Yargılamasına Hakim Olan İlkelerÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Tahkim Yargılamasında Hakim Olan İlkeler" bölümünü okur.
8Tahkim Yargılamasında Dava AçılmasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Tahkim Yargılamasında Dava Açılması" bölümünü okur.
9Tahkimde Geçici Hukuki Koruma TedbirleriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Tahkimde Geçici Hukuki Korumaları" bölümünü okur.
10Tahkim Yargılamasının Sona ErmesiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi" bölümünü okur.
11Hakem KararlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Hakem Kararları" bölümünü okur.
12Hakem Kararlarına Karşı KanunyollarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları" bölümünü okur.
13Tahkim Yargılamasında Mahkemenin Yardımı ve DenetimiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Tahkim Yargılamasında Mahkemenin Yardımı" bölümünü okur.
14Tahkimde Yargılama GiderleriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Tahkimde Yargılama Giderleri" bölümünü okur.
Kaynak
Müjgan TUNÇ YÜCEL, Tahkimde İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti, 2013.. Baki Kuru, Medeni Usul Hukuku El Kitabı(2 Cilt), 2. Baskı, 2021. Pekcanıtez Usul, Medeni Usul Hukuku (3 Cilt), 2017.
Nuray Ekşi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Tahkim, 2013. Fatih Aydemir, Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi, 2017.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi15050
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13535
Genel Sınav ve Hazırlığı17070
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)197
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(197/30)7
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ÇERÇE. TAHKİMÖHKY1116870Güz Dönemi3+037
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Dersi VerenlerProf.Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Dersin YardımcılarıAr. Gör. M. Ceren Erdem- Ar. Gör. Esma Hande Boztosun Bozkurt
Dersin AmacıBu derste, tahkim kavramı ve hukuki niteliği, tahkim yargılamasının özellikleri ve bu yargılamaya hakim olan ilkeler, tahkim yargılaması sonucunda verilen kararların niteliği çerçevesinde tahkim yargılamasının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tahkim Kavramı ve Anlamı,Tahkimin Hukuki Niteliği ve Konusu,Hakem Sözleşmesi,Tahkim Sözleşmesi,Tahkim Sözleşmesinin Etkisi,Tahkim Yargılamasında Hakemlerin Seçimi,Tahkim Yargılamasına Hakim Olan İlkeler,Tahkim Yargılamasında Dava Açılması,Tahkimde Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri,Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi,Hakem Kararları,Hakem Kararlarına Karşı Kanunyolları,Tahkim Yargılamasında Mahkemenin Yardımı ve Denetimi,Tahkimde Yargılama Giderleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tahkim sözleşmesini tanımlar. 16, 9A, E
2. Tahkimin yolunun diğer uyuşmazlık çözüm yöntemlerine göre avantaj ve dezavantajlarını açıklar.10, 19, 9A, E
3. Tahkim yargılamasında takip edilecek usulü karşılaştırmalı olarak analiz eder.14, 19, 9A, E
4. HMK'da düzenlenen tahkime hakim olan temel ilkeleri sıralar.16, 9A, E
5. Tahkim yargılamasına hakim olan sorunları tartışır.10, 19A, E
6. Tahkim yoluna ilişkin güncel yargı kararlarını araştırır.14, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tahkim Kavramı ve AnlamıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Tahkim Kavramı " bölümünü okur.
2Tahkimin Hukuki Niteliği ve KonusuÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Tahkimin Hukuki Niteliği ve Konusu" bölümünü okur.
3Hakem SözleşmesiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Hakem Sözleşmesi" bölümünü okur.
4Tahkim SözleşmesiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "TahkimSözleşmesi" bölümünü okur.
5Tahkim Sözleşmesinin EtkisiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Tahkim Sözleşmesinin Etkisi" bölümünü okur.
6Tahkim Yargılamasında Hakemlerin SeçimiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Tahkim Yargılamasında Hakemlerin Seçimi" bölümünü okur.
7Tahkim Yargılamasına Hakim Olan İlkelerÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Tahkim Yargılamasında Hakim Olan İlkeler" bölümünü okur.
8Tahkim Yargılamasında Dava AçılmasıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Tahkim Yargılamasında Dava Açılması" bölümünü okur.
9Tahkimde Geçici Hukuki Koruma TedbirleriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Tahkimde Geçici Hukuki Korumaları" bölümünü okur.
10Tahkim Yargılamasının Sona ErmesiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi" bölümünü okur.
11Hakem KararlarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Hakem Kararları" bölümünü okur.
12Hakem Kararlarına Karşı KanunyollarıÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları" bölümünü okur.
13Tahkim Yargılamasında Mahkemenin Yardımı ve DenetimiÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Tahkim Yargılamasında Mahkemenin Yardımı" bölümünü okur.
14Tahkimde Yargılama GiderleriÖğrenci kaynaklar kısmında yer alan eserlerden "Tahkimde Yargılama Giderleri" bölümünü okur.
Kaynak
Müjgan TUNÇ YÜCEL, Tahkimde İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti, 2013.. Baki Kuru, Medeni Usul Hukuku El Kitabı(2 Cilt), 2. Baskı, 2021. Pekcanıtez Usul, Medeni Usul Hukuku (3 Cilt), 2017.
Nuray Ekşi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Tahkim, 2013. Fatih Aydemir, Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi, 2017.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:30Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:31