Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMAÖHKY1114530Güz Dönemi3+037
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Emrah KULAKLI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Emrah KULAKLI
Dersin YardımcılarıAr. Gör. Rüveyda Çelik
Dersin Amacıİdarenin gerek imar hukuku prensipleri doğrultusunda gerekse idari nitelikteki haksız fiilleri dolayısıyla tek taraflı olarak, bedel ödemeksizin ve malikin rızasını aramaksızın yapmış olduğu işlem veya fiillerinin sebep olduğu kamulaştırmasız el atma niteliğindeki mülkiyet ihlallerinin incelenmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Genel Olarak Kamulaştırmasız El Atma Kavramı ve Ortaya Çıkış Sebepleri, Mülkiyet Hakkı ve Kamu Yararı İlkeleri Işığında Kamulaştırmasız El Atma Olgusu,İmar Planı – İmar Programı ve İmar Kısıtlılığı Olgularının Kamulaştırmasız El Atma İle İlişkisi,Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Olgularının Karşılaştırılması,Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararları Işığında Kamulaştırmasız El Atma: Tanımı – Hukuki Niteliği – Özellikleri, Kamulaştırmasız El Atmanın Şartları,Kamulaştırmasız El Atma Halinde Açılabilecek Davalar, Davaların Nitelikleri ve Taraf Ehliyetleri,Kamulaştırmasız El Atma Davasının Hüküm ve Sonuçları, Kamulaştırma Kanunu m. 4 Kapsamında İdare Tarafından Özel Mülkiyete Tabi Taşınmazlar Üzerinde İdari İrtifak Hakkı Tesis Edilmesinin Şartları ve Usulü - Kamulaştırmasız El Atma İle İlişkisi,Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan Tazminat Davalarında Bedel Tespiti Esasları, Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan Tazminat Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme, İmar Kanunu m. 18 Çerçevesinde Yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemesi Uygulamasının Kamulaştırmasız El Atma Bağlamında Değerlendirilmesi,5999 - 6111 ve 6487 sayılı Değişiklik Kanunu İle Kamulaştırma Kanunu’na Getirilen ve İptal Edilen Hükümlerinin Anayasa Mahkemesi’nin Kamulaştırma Kanunu m. 38 Hükmünün İptaline İlişkin T. 10.04.2003 – E. 2002/112 – K. 2003/33 Sayılı Kararı Bağlamında Değerlendirilmesi, Karar İncelemesi: Anayasa Mahkemesi, T. 13.11.2014- E.2013/95- K.2014/176 sayılı Kararının Kamulaştırma Kanunu geçici m. 6’da Yer Alan Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve Eleştirisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kamulaştırmasız el atma kavramını tanımlar.16, 19, 9A, E
Kamulaştırmasız el atmanın Türk hukukundaki gelişimini tanır.10, 14, 19, 9A, E
Kamulaştırmasız el atmayı benzer hukuki kavramlarla karşılaştırır.10, 9A, E
Kamulaştırmasız el atmanın unsurlarını listeler.16, 9A, E
Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılabilecek davaları analiz eder.10, 16, 9A, E
Kamulaştırmasız el atmanın türlerini sıralar.10, 13, 16, 19, 9A, E
Kamulaştırmasız el atma davasının hüküm ve sonuçlarını analiz eder.13, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Genel Olarak Kamulaştırmasız El Atma Kavramı ve Ortaya Çıkış SebepleriYücel Özdemir, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2018, s. 57-64.
2 Mülkiyet Hakkı ve Kamu Yararı İlkeleri Işığında Kamulaştırmasız El Atma OlgusuYücel Özdemir, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2018, s. 46-52.
3İmar Planı – İmar Programı ve İmar Kısıtlılığı Olgularının Kamulaştırmasız El Atma İle İlişkisiYücel Özdemir, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2018, s. 57-64.
4Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Olgularının KarşılaştırılmasıYücel Özdemir, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2018, s. 78-90.
5Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararları Işığında Kamulaştırmasız El Atma: Tanımı – Hukuki Niteliği – ÖzellikleriKonuya ilişkin Yargıtay kararları okunmalıdır.
6 Kamulaştırmasız El Atmanın ŞartlarıYücel Özdemir, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2018, s. 121-153.
7Kamulaştırmasız El Atma Halinde Açılabilecek Davalar, Davaların Nitelikleri ve Taraf EhliyetleriYücel Özdemir, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2018, s. 153-205.
8Kamulaştırmasız El Atma Davasının Hüküm ve SonuçlarıYücel Özdemir, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2018, s. 153-205.
9 Kamulaştırma Kanunu m. 4 Kapsamında İdare Tarafından Özel Mülkiyete Tabi Taşınmazlar Üzerinde İdari İrtifak Hakkı Tesis Edilmesinin Şartları ve Usulü - Kamulaştırmasız El Atma İle İlişkisiKamulaştırma Kanunu m. 4 okunmalıdır.
10Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan Tazminat Davalarında Bedel Tespiti EsaslarıYücel Özdemir, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2018, s. 197-205.
11 Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan Tazminat Davalarında Görevli ve Yetkili MahkemeYücel Özdemir, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2018, s. 197-205.
12 İmar Kanunu m. 18 Çerçevesinde Yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemesi Uygulamasının Kamulaştırmasız El Atma Bağlamında Değerlendirilmesiİmar Kanunu m. 18 okunmalıdır.
135999 - 6111 ve 6487 sayılı Değişiklik Kanunu İle Kamulaştırma Kanunu’na Getirilen ve İptal Edilen Hükümlerinin Anayasa Mahkemesi’nin Kamulaştırma Kanunu m. 38 Hükmünün İptaline İlişkin T. 10.04.2003 – E. 2002/112 – K. 2003/33 Sayılı Kararı Bağlamında Değerlendirilmesi5999 - 6111 ve 6487 sayılı Değişiklik Kanunu ile Anayasa Mahkemesi'nin "T. 10.04.2003 – E. 2002/112 – K. 2003/33" sayılı kararı okunmalıdır.
14 Karar İncelemesi: Anayasa Mahkemesi, T. 13.11.2014- E.2013/95- K.2014/176 sayılı Kararının Kamulaştırma Kanunu geçici m. 6’da Yer Alan Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve EleştirisiAnayasa Mahkemesi'nin "T. 13.11.2014- E.2013/95- K.2014/176" sayılı kararı okunmalıdır.
Kaynak
Yücel Özdemir, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2018, Yasin Ulusoy, Yargıtay Kararları Işığında Kamulaştırmasız El Atma, Nobel, 2004. İrem Karaca, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2019. Önder Çetintaş, Kamulaştırmasız El Atma, Seçkin, 2020.
Ders notu verilmeyecektir. Konu ile ilgili kitaplar önerilmektedir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme3618
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14342
Okul Dışı Diğer Faaliyetler12020
Proje Sunumu / Seminer12020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)202
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(202/30)7
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMAÖHKY1114530Güz Dönemi3+037
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Emrah KULAKLI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Emrah KULAKLI
Dersin YardımcılarıAr. Gör. Rüveyda Çelik
Dersin Amacıİdarenin gerek imar hukuku prensipleri doğrultusunda gerekse idari nitelikteki haksız fiilleri dolayısıyla tek taraflı olarak, bedel ödemeksizin ve malikin rızasını aramaksızın yapmış olduğu işlem veya fiillerinin sebep olduğu kamulaştırmasız el atma niteliğindeki mülkiyet ihlallerinin incelenmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Genel Olarak Kamulaştırmasız El Atma Kavramı ve Ortaya Çıkış Sebepleri, Mülkiyet Hakkı ve Kamu Yararı İlkeleri Işığında Kamulaştırmasız El Atma Olgusu,İmar Planı – İmar Programı ve İmar Kısıtlılığı Olgularının Kamulaştırmasız El Atma İle İlişkisi,Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Olgularının Karşılaştırılması,Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararları Işığında Kamulaştırmasız El Atma: Tanımı – Hukuki Niteliği – Özellikleri, Kamulaştırmasız El Atmanın Şartları,Kamulaştırmasız El Atma Halinde Açılabilecek Davalar, Davaların Nitelikleri ve Taraf Ehliyetleri,Kamulaştırmasız El Atma Davasının Hüküm ve Sonuçları, Kamulaştırma Kanunu m. 4 Kapsamında İdare Tarafından Özel Mülkiyete Tabi Taşınmazlar Üzerinde İdari İrtifak Hakkı Tesis Edilmesinin Şartları ve Usulü - Kamulaştırmasız El Atma İle İlişkisi,Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan Tazminat Davalarında Bedel Tespiti Esasları, Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan Tazminat Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme, İmar Kanunu m. 18 Çerçevesinde Yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemesi Uygulamasının Kamulaştırmasız El Atma Bağlamında Değerlendirilmesi,5999 - 6111 ve 6487 sayılı Değişiklik Kanunu İle Kamulaştırma Kanunu’na Getirilen ve İptal Edilen Hükümlerinin Anayasa Mahkemesi’nin Kamulaştırma Kanunu m. 38 Hükmünün İptaline İlişkin T. 10.04.2003 – E. 2002/112 – K. 2003/33 Sayılı Kararı Bağlamında Değerlendirilmesi, Karar İncelemesi: Anayasa Mahkemesi, T. 13.11.2014- E.2013/95- K.2014/176 sayılı Kararının Kamulaştırma Kanunu geçici m. 6’da Yer Alan Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve Eleştirisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kamulaştırmasız el atma kavramını tanımlar.16, 19, 9A, E
Kamulaştırmasız el atmanın Türk hukukundaki gelişimini tanır.10, 14, 19, 9A, E
Kamulaştırmasız el atmayı benzer hukuki kavramlarla karşılaştırır.10, 9A, E
Kamulaştırmasız el atmanın unsurlarını listeler.16, 9A, E
Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılabilecek davaları analiz eder.10, 16, 9A, E
Kamulaştırmasız el atmanın türlerini sıralar.10, 13, 16, 19, 9A, E
Kamulaştırmasız el atma davasının hüküm ve sonuçlarını analiz eder.13, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Genel Olarak Kamulaştırmasız El Atma Kavramı ve Ortaya Çıkış SebepleriYücel Özdemir, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2018, s. 57-64.
2 Mülkiyet Hakkı ve Kamu Yararı İlkeleri Işığında Kamulaştırmasız El Atma OlgusuYücel Özdemir, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2018, s. 46-52.
3İmar Planı – İmar Programı ve İmar Kısıtlılığı Olgularının Kamulaştırmasız El Atma İle İlişkisiYücel Özdemir, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2018, s. 57-64.
4Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Olgularının KarşılaştırılmasıYücel Özdemir, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2018, s. 78-90.
5Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararları Işığında Kamulaştırmasız El Atma: Tanımı – Hukuki Niteliği – ÖzellikleriKonuya ilişkin Yargıtay kararları okunmalıdır.
6 Kamulaştırmasız El Atmanın ŞartlarıYücel Özdemir, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2018, s. 121-153.
7Kamulaştırmasız El Atma Halinde Açılabilecek Davalar, Davaların Nitelikleri ve Taraf EhliyetleriYücel Özdemir, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2018, s. 153-205.
8Kamulaştırmasız El Atma Davasının Hüküm ve SonuçlarıYücel Özdemir, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2018, s. 153-205.
9 Kamulaştırma Kanunu m. 4 Kapsamında İdare Tarafından Özel Mülkiyete Tabi Taşınmazlar Üzerinde İdari İrtifak Hakkı Tesis Edilmesinin Şartları ve Usulü - Kamulaştırmasız El Atma İle İlişkisiKamulaştırma Kanunu m. 4 okunmalıdır.
10Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan Tazminat Davalarında Bedel Tespiti EsaslarıYücel Özdemir, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2018, s. 197-205.
11 Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan Tazminat Davalarında Görevli ve Yetkili MahkemeYücel Özdemir, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2018, s. 197-205.
12 İmar Kanunu m. 18 Çerçevesinde Yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemesi Uygulamasının Kamulaştırmasız El Atma Bağlamında Değerlendirilmesiİmar Kanunu m. 18 okunmalıdır.
135999 - 6111 ve 6487 sayılı Değişiklik Kanunu İle Kamulaştırma Kanunu’na Getirilen ve İptal Edilen Hükümlerinin Anayasa Mahkemesi’nin Kamulaştırma Kanunu m. 38 Hükmünün İptaline İlişkin T. 10.04.2003 – E. 2002/112 – K. 2003/33 Sayılı Kararı Bağlamında Değerlendirilmesi5999 - 6111 ve 6487 sayılı Değişiklik Kanunu ile Anayasa Mahkemesi'nin "T. 10.04.2003 – E. 2002/112 – K. 2003/33" sayılı kararı okunmalıdır.
14 Karar İncelemesi: Anayasa Mahkemesi, T. 13.11.2014- E.2013/95- K.2014/176 sayılı Kararının Kamulaştırma Kanunu geçici m. 6’da Yer Alan Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve EleştirisiAnayasa Mahkemesi'nin "T. 13.11.2014- E.2013/95- K.2014/176" sayılı kararı okunmalıdır.
Kaynak
Yücel Özdemir, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2018, Yasin Ulusoy, Yargıtay Kararları Işığında Kamulaştırmasız El Atma, Nobel, 2004. İrem Karaca, Kamulaştırmasız El Atma, Adalet, 2019. Önder Çetintaş, Kamulaştırmasız El Atma, Seçkin, 2020.
Ders notu verilmeyecektir. Konu ile ilgili kitaplar önerilmektedir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:30Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:31