Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YARGITAY KARAR. ÇERV. TİC. UYUŞ. DAVA ŞARTI ARABUL.ÖHKY1213469Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Harun ERYİĞİT
Dersi VerenlerDoç.Dr. Harun ERYİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı7155 sayılı kanun ile arabuluculuk ticari davalar bakımından bir dava şartı olarak düzenlenmiştir. Bu durum, ticari davaların yaşanan tartışmaların arabuluculuk sürecine sirayet etmesine sebep olmuştur. Bu dersin amacı söz konusu tartışmaların dava şartı olan arabuluculuk kurumu çerçevesinde ele alınması ve çözüm üretilmesidir. Soruna gerçek anlamda bir çözüm üretilebilmesi ancak arabuluculuk kurumunun yapısına uygun kriterlerin tespiti ile mümkündür
Dersin İçeriğiBu ders; Ticari İşletme/ Ticari İş /Tacir,Uyuşmazlık ve Dava Kavramı ,Ticari Dava,Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ,Arabuluculuk Kurumu ve Temel Esasları ,Dava Şartı Olan Arabulucuk Kurumunun Temel Özellilkleri ve Sonuçları,Kambiyo Senetlerinden Doğan Uyuşmazlıklar ,Adi Ortaklığın Feshi ve Tasfiyesine İlişkin Uyuşmazlıklar ,Nispi Ticari Davalara İlişkin Uyuşmazlıklar,Sermaye Taahhütlerine İlişkin Uyuşmazlıklar,Pay Sahipleri Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar,Kar Payına İlişkin Uyuşmazlıklar,Rekabet Yasağı Anlaşmasından Doğan Uyuşmazlıklar,Ticari İşletmenin Devrinden Doğan Uyuşmazlıklar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ticari işletme hukukunun temel ilke ve kavramları tespit eder. 10, 16, 9A, E
Ticari dava kavramına ilişkin hükümleri tespit eder10, 16, 9A, E
Dava şartı arabuluculuk çerçevesinde ortaya çıkan problemleri tespit eder.13, 16, 4, 9A, E
Ticari dava şartı arabuluculuk kapsamında ortaya çıkan sorunları tespit eder. 13, 16, 4, 9A, E
Ticari dava şartı arabuluculuk kapsamında ortaya çıkan sorunlara çözüm üretir. 10, 13, 16, 4, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ticari İşletme/ Ticari İş /TacirÖn hazırlık gerekmemektedir.
2Uyuşmazlık ve Dava Kavramı Ön hazırlık gerekmemektedir.
3Ticari DavaÖn hazırlık gerekmemektedir.
4Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Ön hazırlık gerekmemektedir.
5Arabuluculuk Kurumu ve Temel Esasları Ön hazırlık gerekmemektedir.
6Dava Şartı Olan Arabulucuk Kurumunun Temel Özellilkleri ve SonuçlarıÖn hazırlık gerekmemektedir.
7Kambiyo Senetlerinden Doğan Uyuşmazlıklar Ön hazırlık gerekmemektedir.
8Adi Ortaklığın Feshi ve Tasfiyesine İlişkin Uyuşmazlıklar Ön hazırlık gerekmemektedir.
9Nispi Ticari Davalara İlişkin UyuşmazlıklarÖn hazırlık gerekmemektedir.
10Sermaye Taahhütlerine İlişkin UyuşmazlıklarÖn hazırlık gerekmemektedir.
11Pay Sahipleri Sözleşmesinden Doğan UyuşmazlıklarÖn hazırlık gerekmemektedir.
12Kar Payına İlişkin UyuşmazlıklarÖn hazırlık gerekmemektedir.
13Rekabet Yasağı Anlaşmasından Doğan UyuşmazlıklarÖn hazırlık gerekmemektedir.
14Ticari İşletmenin Devrinden Doğan UyuşmazlıklarÖn hazırlık gerekmemektedir.
Kaynak
* Hukuki ve Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun Belirli Yönlerine İlişkin 21 Mayıs 2008 Tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi * TEMEL ARABULUCULUK EĞİTİMİ Katılımcı Kitabı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi19090
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı13030
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı19090
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)252
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(252/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YARGITAY KARAR. ÇERV. TİC. UYUŞ. DAVA ŞARTI ARABUL.ÖHKY1213469Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Harun ERYİĞİT
Dersi VerenlerDoç.Dr. Harun ERYİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı7155 sayılı kanun ile arabuluculuk ticari davalar bakımından bir dava şartı olarak düzenlenmiştir. Bu durum, ticari davaların yaşanan tartışmaların arabuluculuk sürecine sirayet etmesine sebep olmuştur. Bu dersin amacı söz konusu tartışmaların dava şartı olan arabuluculuk kurumu çerçevesinde ele alınması ve çözüm üretilmesidir. Soruna gerçek anlamda bir çözüm üretilebilmesi ancak arabuluculuk kurumunun yapısına uygun kriterlerin tespiti ile mümkündür
Dersin İçeriğiBu ders; Ticari İşletme/ Ticari İş /Tacir,Uyuşmazlık ve Dava Kavramı ,Ticari Dava,Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ,Arabuluculuk Kurumu ve Temel Esasları ,Dava Şartı Olan Arabulucuk Kurumunun Temel Özellilkleri ve Sonuçları,Kambiyo Senetlerinden Doğan Uyuşmazlıklar ,Adi Ortaklığın Feshi ve Tasfiyesine İlişkin Uyuşmazlıklar ,Nispi Ticari Davalara İlişkin Uyuşmazlıklar,Sermaye Taahhütlerine İlişkin Uyuşmazlıklar,Pay Sahipleri Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar,Kar Payına İlişkin Uyuşmazlıklar,Rekabet Yasağı Anlaşmasından Doğan Uyuşmazlıklar,Ticari İşletmenin Devrinden Doğan Uyuşmazlıklar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ticari işletme hukukunun temel ilke ve kavramları tespit eder. 10, 16, 9A, E
Ticari dava kavramına ilişkin hükümleri tespit eder10, 16, 9A, E
Dava şartı arabuluculuk çerçevesinde ortaya çıkan problemleri tespit eder.13, 16, 4, 9A, E
Ticari dava şartı arabuluculuk kapsamında ortaya çıkan sorunları tespit eder. 13, 16, 4, 9A, E
Ticari dava şartı arabuluculuk kapsamında ortaya çıkan sorunlara çözüm üretir. 10, 13, 16, 4, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ticari İşletme/ Ticari İş /TacirÖn hazırlık gerekmemektedir.
2Uyuşmazlık ve Dava Kavramı Ön hazırlık gerekmemektedir.
3Ticari DavaÖn hazırlık gerekmemektedir.
4Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Ön hazırlık gerekmemektedir.
5Arabuluculuk Kurumu ve Temel Esasları Ön hazırlık gerekmemektedir.
6Dava Şartı Olan Arabulucuk Kurumunun Temel Özellilkleri ve SonuçlarıÖn hazırlık gerekmemektedir.
7Kambiyo Senetlerinden Doğan Uyuşmazlıklar Ön hazırlık gerekmemektedir.
8Adi Ortaklığın Feshi ve Tasfiyesine İlişkin Uyuşmazlıklar Ön hazırlık gerekmemektedir.
9Nispi Ticari Davalara İlişkin UyuşmazlıklarÖn hazırlık gerekmemektedir.
10Sermaye Taahhütlerine İlişkin UyuşmazlıklarÖn hazırlık gerekmemektedir.
11Pay Sahipleri Sözleşmesinden Doğan UyuşmazlıklarÖn hazırlık gerekmemektedir.
12Kar Payına İlişkin UyuşmazlıklarÖn hazırlık gerekmemektedir.
13Rekabet Yasağı Anlaşmasından Doğan UyuşmazlıklarÖn hazırlık gerekmemektedir.
14Ticari İşletmenin Devrinden Doğan UyuşmazlıklarÖn hazırlık gerekmemektedir.
Kaynak
* Hukuki ve Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun Belirli Yönlerine İlişkin 21 Mayıs 2008 Tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi * TEMEL ARABULUCULUK EĞİTİMİ Katılımcı Kitabı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:30Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:31