Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ( SEMİNER )ÖHKY1117230Güz Dönemi3+0-7
Ders Programı

Salı 21:30-22:15

Salı 22:30-23:15

Salı 23:30-00:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Muhammet Emin BİNGÖL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Muhammet Emin BİNGÖL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilim ve bilimsel yöntemle ilgili temel kavramların öğrenilmesi, bir araştırmanın nasıl planlanacağı, yürütüleceği, rapor edileceğinin kavranması, bilimsel araştırmalardaki etik kuralların ele alınması, araştırmacı kimliğinin geliştirilmesini teşvik edilmesi ve öğrencilerin kendi alanlarında yazılan tezlerle ilgili deneyim kazanması bu dersin amaçlarıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilim ve bilimsel yöntem,Bilimsel araştırmalarda merak edilenler,Bilimsel araştırmalarda merak edilenler,Bilimsel araştırma,Bilimsel araştırma,Araştırma düzenekleri,Araştırma düzenekleri,Örnekleme teknikleri, Verilerin toplanması,Kağıt-kaleme dayanan veri toplama araçları,Bilimsel çalışmaların yazımı, yayınlanması ve sunulması,bilimsel araştırmalarda etik,Tez yazım kuralları, MS Word belgesinde içindekiler sayfasının, dipnot kullanımının, sayfa numarası ekleme ve kaynakça sayfasının nasıl yapılacağı, İMÜ SBE etik kurulundan nasıl izin alınması gerektiği,İMÜ Kütüphanesi internet sayfasının tanıtımı,başka bir üniversiteden nasıl tez isteneceği, Diğer kütüphanelerden kaynakların nasıl sağlanacağı (Kütüphaneler arası Ödünç Kitap/Fotokopi İstek Forumu), YÖK Ulusal Tez Merkezi ile ULAKBİM’in tanıtımı, “Mendeley” ve “Scopus” programlarının kullanımı, ResearchGate kullanımı, Prezi programının kullanımı, ORCID numarası alma, ARBİS numarası alma ve TÜBİTAK proje başvurusu yapma işlemlerinin tanıtılması, -“Turnitin” programına nasıl ödev yükleneceği,Öğrencilerin kendi alanlarındaki bir yüksek lisans ya da doktora tezinin tanıtımı ile ilgili sunu yapmaları,Öğrencilerin kendi alanlarındaki bir yüksek lisans ya da doktora tezinin tanıtımı ile ilgili sunu yapmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları açıklar.16, 9A, E
1.1.Bilimsel yöntemle ilgili temel kavramları yorumlar.16, 9A, E
1.2.Bilimsel araştırmalardaki nedensellikle ilgili kavramları analiz eder.16, 9A, E
1.3.Bilimsel araştırma yürütülmesi ile ilgili kavramları gösterir.16, 9A, E
2.1.Araştırma düzeneklerinin çeşitlerini ayırt eder.16, 9A, E
2.2.Örnekleme tekniklerini, verilerin toplanması yollarını ve psikolojik ölçme araçlarını tanır.16, 9A, E
2.3.Bilimsel çalışmaların yazımı, sunulması ve sunulması konularını bilir ve bilimsel etiğin önemini anlar.16, 9A, E
3.Araştırmacı kimliğine ilgi duyar.16, 9A, E
3.1.Bir tezin nasıl yazılacağı ile ilgili temel bilgileri uygular.16, 9A, E
3.2.Bilimsel yayınlara nasıl ulaşılacağı, bilim insanlarının nasıl izleneceği ve bilimsel araştırmalarla ilgili yararlı programların nasıl kullanılacağını ayırt eder.16, 9A, E
3.3.Kendi alanında yazılmış tezlerle ilgili fikir elde eder.16, 9A, E
2. Bilimsel araştırma sürecini tanır.16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilim ve bilimsel yöntemÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
2Bilimsel araştırmalarda merak edilenlerÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
3Bilimsel araştırmalarda merak edilenlerÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
4Bilimsel araştırmaÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
5Bilimsel araştırmaÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
6Araştırma düzenekleriÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
7Araştırma düzenekleriÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
8Örnekleme teknikleri, Verilerin toplanmasıÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
9Kağıt-kaleme dayanan veri toplama araçlarıÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
10Bilimsel çalışmaların yazımı, yayınlanması ve sunulması,bilimsel araştırmalarda etikÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
11Tez yazım kuralları, MS Word belgesinde içindekiler sayfasının, dipnot kullanımının, sayfa numarası ekleme ve kaynakça sayfasının nasıl yapılacağı, İMÜ SBE etik kurulundan nasıl izin alınması gerektiğiÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
12İMÜ Kütüphanesi internet sayfasının tanıtımı,başka bir üniversiteden nasıl tez isteneceği, Diğer kütüphanelerden kaynakların nasıl sağlanacağı (Kütüphaneler arası Ödünç Kitap/Fotokopi İstek Forumu), YÖK Ulusal Tez Merkezi ile ULAKBİM’in tanıtımı, “Mendeley” ve “Scopus” programlarının kullanımı, ResearchGate kullanımı, Prezi programının kullanımı, ORCID numarası alma, ARBİS numarası alma ve TÜBİTAK proje başvurusu yapma işlemlerinin tanıtılması, -“Turnitin” programına nasıl ödev yükleneceğiÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
13Öğrencilerin kendi alanlarındaki bir yüksek lisans ya da doktora tezinin tanıtımı ile ilgili sunu yapmalarıÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
14Öğrencilerin kendi alanlarındaki bir yüksek lisans ya da doktora tezinin tanıtımı ile ilgili sunu yapmalarıÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
Kaynak
Son derslerin işlenmesi sırasında ders notları verilecektir.
Ana Kaynak Erkuş, A. (2013). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. (4. baskı) Ankara: Seçkin. Kaynaklar Heppner, P. P., Wampold, Bruce E. D. ve Kivlighan, M. (2013). Psikolojik danışmada araştırma yöntemleri. (Çev. Ed. D. M. Siyez). Ankara: Mentis. Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. (İkinci yazım ve 30. baskı). Ankara: Nobel. Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B. ve Zechmeister, J. S. (2016). Psikolojide araştırma yöntemleri. (Çev. Ed. İ. Göz). Ankara: Nobel. Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2014). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. (3. baskı). Ankara: Anı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme3618
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14342
Okul Dışı Diğer Faaliyetler13030
Proje Sunumu / Seminer12020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11717
Genel Sınav ve Hazırlığı13333
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)202
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(202/30)7
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ( SEMİNER )ÖHKY1117230Güz Dönemi3+0-7
Ders Programı

Salı 21:30-22:15

Salı 22:30-23:15

Salı 23:30-00:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Muhammet Emin BİNGÖL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Muhammet Emin BİNGÖL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilim ve bilimsel yöntemle ilgili temel kavramların öğrenilmesi, bir araştırmanın nasıl planlanacağı, yürütüleceği, rapor edileceğinin kavranması, bilimsel araştırmalardaki etik kuralların ele alınması, araştırmacı kimliğinin geliştirilmesini teşvik edilmesi ve öğrencilerin kendi alanlarında yazılan tezlerle ilgili deneyim kazanması bu dersin amaçlarıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilim ve bilimsel yöntem,Bilimsel araştırmalarda merak edilenler,Bilimsel araştırmalarda merak edilenler,Bilimsel araştırma,Bilimsel araştırma,Araştırma düzenekleri,Araştırma düzenekleri,Örnekleme teknikleri, Verilerin toplanması,Kağıt-kaleme dayanan veri toplama araçları,Bilimsel çalışmaların yazımı, yayınlanması ve sunulması,bilimsel araştırmalarda etik,Tez yazım kuralları, MS Word belgesinde içindekiler sayfasının, dipnot kullanımının, sayfa numarası ekleme ve kaynakça sayfasının nasıl yapılacağı, İMÜ SBE etik kurulundan nasıl izin alınması gerektiği,İMÜ Kütüphanesi internet sayfasının tanıtımı,başka bir üniversiteden nasıl tez isteneceği, Diğer kütüphanelerden kaynakların nasıl sağlanacağı (Kütüphaneler arası Ödünç Kitap/Fotokopi İstek Forumu), YÖK Ulusal Tez Merkezi ile ULAKBİM’in tanıtımı, “Mendeley” ve “Scopus” programlarının kullanımı, ResearchGate kullanımı, Prezi programının kullanımı, ORCID numarası alma, ARBİS numarası alma ve TÜBİTAK proje başvurusu yapma işlemlerinin tanıtılması, -“Turnitin” programına nasıl ödev yükleneceği,Öğrencilerin kendi alanlarındaki bir yüksek lisans ya da doktora tezinin tanıtımı ile ilgili sunu yapmaları,Öğrencilerin kendi alanlarındaki bir yüksek lisans ya da doktora tezinin tanıtımı ile ilgili sunu yapmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları açıklar.16, 9A, E
1.1.Bilimsel yöntemle ilgili temel kavramları yorumlar.16, 9A, E
1.2.Bilimsel araştırmalardaki nedensellikle ilgili kavramları analiz eder.16, 9A, E
1.3.Bilimsel araştırma yürütülmesi ile ilgili kavramları gösterir.16, 9A, E
2.1.Araştırma düzeneklerinin çeşitlerini ayırt eder.16, 9A, E
2.2.Örnekleme tekniklerini, verilerin toplanması yollarını ve psikolojik ölçme araçlarını tanır.16, 9A, E
2.3.Bilimsel çalışmaların yazımı, sunulması ve sunulması konularını bilir ve bilimsel etiğin önemini anlar.16, 9A, E
3.Araştırmacı kimliğine ilgi duyar.16, 9A, E
3.1.Bir tezin nasıl yazılacağı ile ilgili temel bilgileri uygular.16, 9A, E
3.2.Bilimsel yayınlara nasıl ulaşılacağı, bilim insanlarının nasıl izleneceği ve bilimsel araştırmalarla ilgili yararlı programların nasıl kullanılacağını ayırt eder.16, 9A, E
3.3.Kendi alanında yazılmış tezlerle ilgili fikir elde eder.16, 9A, E
2. Bilimsel araştırma sürecini tanır.16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilim ve bilimsel yöntemÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
2Bilimsel araştırmalarda merak edilenlerÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
3Bilimsel araştırmalarda merak edilenlerÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
4Bilimsel araştırmaÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
5Bilimsel araştırmaÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
6Araştırma düzenekleriÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
7Araştırma düzenekleriÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
8Örnekleme teknikleri, Verilerin toplanmasıÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
9Kağıt-kaleme dayanan veri toplama araçlarıÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
10Bilimsel çalışmaların yazımı, yayınlanması ve sunulması,bilimsel araştırmalarda etikÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
11Tez yazım kuralları, MS Word belgesinde içindekiler sayfasının, dipnot kullanımının, sayfa numarası ekleme ve kaynakça sayfasının nasıl yapılacağı, İMÜ SBE etik kurulundan nasıl izin alınması gerektiğiÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
12İMÜ Kütüphanesi internet sayfasının tanıtımı,başka bir üniversiteden nasıl tez isteneceği, Diğer kütüphanelerden kaynakların nasıl sağlanacağı (Kütüphaneler arası Ödünç Kitap/Fotokopi İstek Forumu), YÖK Ulusal Tez Merkezi ile ULAKBİM’in tanıtımı, “Mendeley” ve “Scopus” programlarının kullanımı, ResearchGate kullanımı, Prezi programının kullanımı, ORCID numarası alma, ARBİS numarası alma ve TÜBİTAK proje başvurusu yapma işlemlerinin tanıtılması, -“Turnitin” programına nasıl ödev yükleneceğiÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
13Öğrencilerin kendi alanlarındaki bir yüksek lisans ya da doktora tezinin tanıtımı ile ilgili sunu yapmalarıÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
14Öğrencilerin kendi alanlarındaki bir yüksek lisans ya da doktora tezinin tanıtımı ile ilgili sunu yapmalarıÖn Hazırlık bulunmamaktadır.
Kaynak
Son derslerin işlenmesi sırasında ders notları verilecektir.
Ana Kaynak Erkuş, A. (2013). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. (4. baskı) Ankara: Seçkin. Kaynaklar Heppner, P. P., Wampold, Bruce E. D. ve Kivlighan, M. (2013). Psikolojik danışmada araştırma yöntemleri. (Çev. Ed. D. M. Siyez). Ankara: Mentis. Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. (İkinci yazım ve 30. baskı). Ankara: Nobel. Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B. ve Zechmeister, J. S. (2016). Psikolojide araştırma yöntemleri. (Çev. Ed. İ. Göz). Ankara: Nobel. Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2014). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. (3. baskı). Ankara: Anı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:30Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:31