Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ YARGILAMASINDA BİLİRKİŞİLİKÖHKY1129710Güz Dönemi3+037
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Seçkin NAZLI
Dersi VerenlerProf.Dr. Talat CANBOLAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİş uyuşmazlıklarının büyük çoğunluğunu teşkil eden işçilik alacaklarının hesaplanmasına ilişkin usul ve esasların incelenmesi amaçlanır. Dersin içeriği, işçilik alacaklarının hesaplanması hususunda, gerek taraf vekili gerekse bilirkişi olarak uygulamada karşılaşılabilecek hesaplamaların, maddi hukuk ve ispat hukuku bilgileri çerçevesinde örnek dosyalar üzerinden yapılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin İçeriği Ve Yönetimi Hakkında Genel Bilgi,Bilirkişiliğe İlişkin Mevzuatın İncelenmesi,Bilirkişinin Hak ve Ödevleri,Teknik Konu- Hukuki Konu Ayrımı,İş Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar,Excel Kullanımı,Ücretin Hesaplanması,Kıdem Tazminatının Hesaplanması,Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanması,İhbar Tazminatının Hesaplanması,Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücretlerinin Hesaplanması,Boşta Geçen Süre Ücreti ve İşe Başlatmama Tazminatının Hesaplanması,Islah ve Zamanaşımı,Örnek Dosya Üzerinden Hesaplama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İş hukukuna ilişkin temel kavramları tanımlar.9A
2. Bilirkişilik mevzuatını, bilirkişiliğe ilişkin usul ve esasları değerlendirir.9A
3. İşçilik alacaklarının türlerini listeler.10, 13, 9A
4. İşçilik alacaklarının hesaplanmasına ilişkin esasları açıklar.13, 16, 9A
5. İşçilik alacaklarını Excel yardımıyla hesaplar.13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin İçeriği Ve Yönetimi Hakkında Genel BilgiDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
2Bilirkişiliğe İlişkin Mevzuatın İncelenmesiDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
3Bilirkişinin Hak ve ÖdevleriDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
4Teknik Konu- Hukuki Konu AyrımıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
5İş Hukukuna İlişkin Temel KavramlarDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
6Excel KullanımıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
7Ücretin HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
8Kıdem Tazminatının HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
9Fazla Çalışma Ücretinin HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
10İhbar Tazminatının HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
11Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücretlerinin HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
12Boşta Geçen Süre Ücreti ve İşe Başlatmama Tazminatının HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
13Islah ve ZamanaşımıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
14Örnek Dosya Üzerinden HesaplamaDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
Kaynak
ÇELİK, Nuri/CANİKLİOĞLU, Nurşen/CANBOLAT, Talat, İş Hukuku Dersleri, 35. Yenilenmiş Bası, İstanbul 2022.
6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 6100 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme224
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14040
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı15050
Genel Sınav ve Hazırlığı16060
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)196
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(196/30)7
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ YARGILAMASINDA BİLİRKİŞİLİKÖHKY1129710Güz Dönemi3+037
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Seçkin NAZLI
Dersi VerenlerProf.Dr. Talat CANBOLAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİş uyuşmazlıklarının büyük çoğunluğunu teşkil eden işçilik alacaklarının hesaplanmasına ilişkin usul ve esasların incelenmesi amaçlanır. Dersin içeriği, işçilik alacaklarının hesaplanması hususunda, gerek taraf vekili gerekse bilirkişi olarak uygulamada karşılaşılabilecek hesaplamaların, maddi hukuk ve ispat hukuku bilgileri çerçevesinde örnek dosyalar üzerinden yapılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin İçeriği Ve Yönetimi Hakkında Genel Bilgi,Bilirkişiliğe İlişkin Mevzuatın İncelenmesi,Bilirkişinin Hak ve Ödevleri,Teknik Konu- Hukuki Konu Ayrımı,İş Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar,Excel Kullanımı,Ücretin Hesaplanması,Kıdem Tazminatının Hesaplanması,Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanması,İhbar Tazminatının Hesaplanması,Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücretlerinin Hesaplanması,Boşta Geçen Süre Ücreti ve İşe Başlatmama Tazminatının Hesaplanması,Islah ve Zamanaşımı,Örnek Dosya Üzerinden Hesaplama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İş hukukuna ilişkin temel kavramları tanımlar.9A
2. Bilirkişilik mevzuatını, bilirkişiliğe ilişkin usul ve esasları değerlendirir.9A
3. İşçilik alacaklarının türlerini listeler.10, 13, 9A
4. İşçilik alacaklarının hesaplanmasına ilişkin esasları açıklar.13, 16, 9A
5. İşçilik alacaklarını Excel yardımıyla hesaplar.13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin İçeriği Ve Yönetimi Hakkında Genel BilgiDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
2Bilirkişiliğe İlişkin Mevzuatın İncelenmesiDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
3Bilirkişinin Hak ve ÖdevleriDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
4Teknik Konu- Hukuki Konu AyrımıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
5İş Hukukuna İlişkin Temel KavramlarDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
6Excel KullanımıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
7Ücretin HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
8Kıdem Tazminatının HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
9Fazla Çalışma Ücretinin HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
10İhbar Tazminatının HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
11Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücretlerinin HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
12Boşta Geçen Süre Ücreti ve İşe Başlatmama Tazminatının HesaplanmasıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
13Islah ve ZamanaşımıDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
14Örnek Dosya Üzerinden HesaplamaDerse ilişkin herhangi bir ön hazırlık bulunmamaktadır.
Kaynak
ÇELİK, Nuri/CANİKLİOĞLU, Nurşen/CANBOLAT, Talat, İş Hukuku Dersleri, 35. Yenilenmiş Bası, İstanbul 2022.
6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 6100 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:30Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:31