Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI3+038
Ders Programı Salı 11:00-11:45 Salı 12:00-12:45 Salı 12:45-13:30
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hande GÜNDOĞAN SÜTÜVEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hande GÜNDOĞAN SÜTÜVEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı- Bilişsel-davranışçı görüşme ve değerlendirme süreçleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak - Hipotetik vaka formülasyon uygulamaları aracılığıyla tedavi planı geliştirme becerileri kazanmak - Hipotetik vaka örnekleri ve müdahaleler aracılığıyla uygulama becerileri kazanmak
Dersin İçeriğiBu ders; Bilişsel-Davranışçı Terapi – Teoriye Genel Bakış,Bilişsel-Davranışçı Görüşme ve Değerlendirme Süreçleri,İlk Görüşme Uygulamaları,Sokratik Sorgulama Yöntemi ,Panik ve Yaygın Anksiyete Bozuklukları ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım


,Psikoterapi Teknikleri,Sosyal Fobi ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım,Psikoterapi Teknikleri,Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
,Psikoterapi Teknikleri,Depresyon ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım,Psikoterapi Teknikleri,Yeme Bozuklukları ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım,Psikoterapi Teknikleri,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu ders kapsamında öğrenci, psikoterapi uygulamalarındaki etik ilke ve kuralları uygulayabilme ve tedavi planı oluşturabilme özelliklerini kazanmaktadır.1, 12, 14, 18, 2, 3, 4, 7, 8A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilişsel-Davranışçı Terapi – Teoriye Genel BakışBilişsel Davranışçı Terapi - Bölüm 1 ve 2
2Bilişsel-Davranışçı Görüşme ve Değerlendirme SüreçleriBilişsel Davranışçı Terapi - Bölüm 3 ve 4 * Bilişsel Davranışçı Terapiler - Bölüm 1
3İlk Görüşme Uygulamaları
4Sokratik Sorgulama Yöntemi Bilişsel-Davranışçı Terapiler – Ek A ve B
5Panik ve Yaygın Anksiyete Bozuklukları ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım


Bilişsel-Davranışçı Terapiler – Bölüm 5 Clinical Handbook of Psychological Disorders – Chp 1 Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları – Bölüm 7
6Psikoterapi TeknikleriPanik ve Yaygın Anksiyete Bozuklukları ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
7Sosyal Fobi ve Bilişsel-Davranışçı YaklaşımBilişsel-Davranışçı Terapiler – Bölüm 3 Clinical Handbook of Psychological Disorders – Chp 3
8Psikoterapi TeknikleriSosyal Fobi ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
9Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
Bilişsel-Davranışçı Terapiler – Bölüm 4 Clinical Handbook of Psychological Disorders – Chp 4 Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları – Bölüm 8
10Psikoterapi TeknikleriObsesif-Kompulsif Bozukluk ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
11Depresyon ve Bilişsel-Davranışçı YaklaşımBilişsel-Davranışçı Terapiler – Bölüm 2 Clinical Handbook of Psychological Disorders – Chp 6&7&8 Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları – Bölüm 6
12Psikoterapi TeknikleriDepresyon ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
13Yeme Bozuklukları ve Bilişsel Davranışçı YaklaşımBilişsel-Davranışçı Terapiler – Bölüm 7 Clinical Handbook of Psychological Disorders – Chp 14 Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları – Bölüm 13&14
14Psikoterapi TeknikleriYeme Bozuklukları ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
15Genel Değerlendirme
Kaynak
- Leahy, R. L. (2017). Cognitive Therapy Techniques: A Practitioner’s Guide. New York, NY: Guilford. - Barlow, D. H. (2007). Clinical Handbook of Psychological Disorders: A Step-by-Step Treatment Manual. New York, NY: Guilford. - Savaşır, I., Soygüt, G. & Barışkın, E. (Eds.) (2009). Bilişsel-Davranışçı Terapiler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. - Beck, J. S. (2016). Bilişsel Davranışçı Terapi: Temelleri ve Ötesi. (M. Şahin, Çev. Ed.). Ankara: Nobel. - Oltmanns, T. F., Martin, M. T., Neale, J. M. & Davison, G. C. (2017). Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları. (M. Şahin, Çev. Ed.). Ankara: Nobel.
- Osborne, R. E., Lafuze, J. E. & Perkins, D. V. (2016). Case Analyses for Abnormal Psychology: Learning to Look Beyond the Symptoms. New York, NY: Routledge.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Klinik Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
X
0
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
X
0
Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
X
0
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu