Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Nağme GÖR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hande GÜNDOĞAN SÜTÜVEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDers, bilişsel davranışçı terapi kapsamında kişilik, davranış ve tedaviye dair değerlendirmeyi ve vaka örnekleri üzerinden uygulamalı tartışmayı içermektedir. Bu kapsamda, dersin temel amaçları (1) bilişsel davranışçı görüşme ve değerlendirme süreçleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, (2) hipotetik vaka formülasyon uygulamaları aracılığıyla tedavi planı geliştirme becerileri kazanmak ve (3) hipotetik vaka örnekleri ve müdahaleler aracılığıyla uygulama becerileri kazanmak amaçlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilişsel Davranışçı Terapi – Teoriye Genel Bakış,Bilişsel Davranışçı Görüşme ve Değerlendirme Süreçleri,İlk Görüşme Uygulamaları,Sokratik Sorgulama Yöntemi ,Panik ve Yaygın Anksiyete Bozuklukları ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım


,Psikoterapi Teknikleri,Sosyal Fobi ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım,Psikoterapi Teknikleri,Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
,Psikoterapi Teknikleri,Depresyon ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım,Psikoterapi Teknikleri,Yeme Bozuklukları ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım,Psikoterapi Teknikleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bilişsel davranıçı terapi çerçevesinde vaka çalışmaları üzerinden tedavi planı düzenler.10, 13, 15, 16, 6, 9E
Bilişsel davranışçı görüşme ve değerlendirme süreçleri hakkında detaylı bilgi sunar.10, 13, 16, 9E, H
Bilişsel davranışçı terapinin farklı tanılara özgü teknik kullanımlarını karşılaştırır.10, 13, 15, 16, 5, 6, 9E
Hipotetik vaka örnekleri aracılığıyla uygulama becerileri pratik eder.10, 13, 14, 15, 16, 6, 9E, H
Kurama özgü teknikleri hipotetik müdahale aracılığı ile uygular.13, 15, 5, 6E, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilişsel Davranışçı Terapi – Teoriye Genel BakışBilişsel Davranışçı Terapi - Bölüm 1 ve 2
2Bilişsel Davranışçı Görüşme ve Değerlendirme SüreçleriBilişsel Davranışçı Terapi - Bölüm 3 ve 4 * Bilişsel Davranışçı Terapiler - Bölüm 1
3İlk Görüşme UygulamalarıBilişsel Davranışçı Terapi - Bölüm 3 ve 4 * Bilişsel Davranışçı Terapiler - Bölüm 1
4Sokratik Sorgulama Yöntemi Bilişsel-Davranışçı Terapiler – Ek A ve B
5Panik ve Yaygın Anksiyete Bozuklukları ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım


Bilişsel-Davranışçı Terapiler – Bölüm 5 Clinical Handbook of Psychological Disorders – Chp 1 Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları – Bölüm 7
6Psikoterapi TeknikleriPanik ve Yaygın Anksiyete Bozuklukları ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
7Sosyal Fobi ve Bilişsel Davranışçı YaklaşımBilişsel-Davranışçı Terapiler – Bölüm 3 Clinical Handbook of Psychological Disorders – Chp 3
8Psikoterapi TeknikleriSosyal Fobi ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
9Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
Bilişsel-Davranışçı Terapiler – Bölüm 4 Clinical Handbook of Psychological Disorders – Chp 4 Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları – Bölüm 8
10Psikoterapi TeknikleriObsesif-Kompulsif Bozukluk ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
11Depresyon ve Bilişsel Davranışçı YaklaşımBilişsel-Davranışçı Terapiler – Bölüm 2 Clinical Handbook of Psychological Disorders – Chp 6&7&8 Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları – Bölüm 6
12Psikoterapi TeknikleriDepresyon ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
13Yeme Bozuklukları ve Bilişsel Davranışçı YaklaşımBilişsel-Davranışçı Terapiler – Bölüm 7 Clinical Handbook of Psychological Disorders – Chp 14 Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları – Bölüm 13&14
14Psikoterapi TeknikleriYeme Bozuklukları ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
Kaynak
- Leahy, R. L. (2017). Cognitive Therapy Techniques: A Practitioner’s Guide. Guilford. - Barlow, D. H. (2007). Clinical Handbook of Psychological Disorders: A Step-by-Step Treatment Manual. Guilford. - Savaşır, I., Soygüt, G. ve Barışkın, E. (Eds.) (2009). Bilişsel-Davranışçı Terapiler. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. - Beck, J. S. (2016). Bilişsel Davranışçı Terapi: Temelleri ve Ötesi. (M. Şahin, Çev. Ed.). Nobel. - Oltmanns, T. F., Martin, M. T., Neale, J. M., & Davison, G. C. (2017). Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları. (M. Şahin, Çev. Ed.). Nobel.
- Osborne, R. E., Lafuze, J. E., & Perkins, D. V. (2016). Case Analyses for Abnormal Psychology: Learning to Look Beyond the Symptoms. Routledge.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Klinik Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
2
Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
X
3
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
X
4
Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
X
5
Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
X
6
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati15345
Rehberli Problem Çözme6318
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi16060
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14040
Genel Sınav ve Hazırlığı18080
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)243
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(243/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Nağme GÖR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hande GÜNDOĞAN SÜTÜVEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDers, bilişsel davranışçı terapi kapsamında kişilik, davranış ve tedaviye dair değerlendirmeyi ve vaka örnekleri üzerinden uygulamalı tartışmayı içermektedir. Bu kapsamda, dersin temel amaçları (1) bilişsel davranışçı görüşme ve değerlendirme süreçleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, (2) hipotetik vaka formülasyon uygulamaları aracılığıyla tedavi planı geliştirme becerileri kazanmak ve (3) hipotetik vaka örnekleri ve müdahaleler aracılığıyla uygulama becerileri kazanmak amaçlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilişsel Davranışçı Terapi – Teoriye Genel Bakış,Bilişsel Davranışçı Görüşme ve Değerlendirme Süreçleri,İlk Görüşme Uygulamaları,Sokratik Sorgulama Yöntemi ,Panik ve Yaygın Anksiyete Bozuklukları ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım


,Psikoterapi Teknikleri,Sosyal Fobi ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım,Psikoterapi Teknikleri,Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
,Psikoterapi Teknikleri,Depresyon ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım,Psikoterapi Teknikleri,Yeme Bozuklukları ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım,Psikoterapi Teknikleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bilişsel davranıçı terapi çerçevesinde vaka çalışmaları üzerinden tedavi planı düzenler.10, 13, 15, 16, 6, 9E
Bilişsel davranışçı görüşme ve değerlendirme süreçleri hakkında detaylı bilgi sunar.10, 13, 16, 9E, H
Bilişsel davranışçı terapinin farklı tanılara özgü teknik kullanımlarını karşılaştırır.10, 13, 15, 16, 5, 6, 9E
Hipotetik vaka örnekleri aracılığıyla uygulama becerileri pratik eder.10, 13, 14, 15, 16, 6, 9E, H
Kurama özgü teknikleri hipotetik müdahale aracılığı ile uygular.13, 15, 5, 6E, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilişsel Davranışçı Terapi – Teoriye Genel BakışBilişsel Davranışçı Terapi - Bölüm 1 ve 2
2Bilişsel Davranışçı Görüşme ve Değerlendirme SüreçleriBilişsel Davranışçı Terapi - Bölüm 3 ve 4 * Bilişsel Davranışçı Terapiler - Bölüm 1
3İlk Görüşme UygulamalarıBilişsel Davranışçı Terapi - Bölüm 3 ve 4 * Bilişsel Davranışçı Terapiler - Bölüm 1
4Sokratik Sorgulama Yöntemi Bilişsel-Davranışçı Terapiler – Ek A ve B
5Panik ve Yaygın Anksiyete Bozuklukları ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım


Bilişsel-Davranışçı Terapiler – Bölüm 5 Clinical Handbook of Psychological Disorders – Chp 1 Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları – Bölüm 7
6Psikoterapi TeknikleriPanik ve Yaygın Anksiyete Bozuklukları ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
7Sosyal Fobi ve Bilişsel Davranışçı YaklaşımBilişsel-Davranışçı Terapiler – Bölüm 3 Clinical Handbook of Psychological Disorders – Chp 3
8Psikoterapi TeknikleriSosyal Fobi ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
9Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
Bilişsel-Davranışçı Terapiler – Bölüm 4 Clinical Handbook of Psychological Disorders – Chp 4 Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları – Bölüm 8
10Psikoterapi TeknikleriObsesif-Kompulsif Bozukluk ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
11Depresyon ve Bilişsel Davranışçı YaklaşımBilişsel-Davranışçı Terapiler – Bölüm 2 Clinical Handbook of Psychological Disorders – Chp 6&7&8 Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları – Bölüm 6
12Psikoterapi TeknikleriDepresyon ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
13Yeme Bozuklukları ve Bilişsel Davranışçı YaklaşımBilişsel-Davranışçı Terapiler – Bölüm 7 Clinical Handbook of Psychological Disorders – Chp 14 Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları – Bölüm 13&14
14Psikoterapi TeknikleriYeme Bozuklukları ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
Kaynak
- Leahy, R. L. (2017). Cognitive Therapy Techniques: A Practitioner’s Guide. Guilford. - Barlow, D. H. (2007). Clinical Handbook of Psychological Disorders: A Step-by-Step Treatment Manual. Guilford. - Savaşır, I., Soygüt, G. ve Barışkın, E. (Eds.) (2009). Bilişsel-Davranışçı Terapiler. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. - Beck, J. S. (2016). Bilişsel Davranışçı Terapi: Temelleri ve Ötesi. (M. Şahin, Çev. Ed.). Nobel. - Oltmanns, T. F., Martin, M. T., Neale, J. M., & Davison, G. C. (2017). Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları. (M. Şahin, Çev. Ed.). Nobel.
- Osborne, R. E., Lafuze, J. E., & Perkins, D. V. (2016). Case Analyses for Abnormal Psychology: Learning to Look Beyond the Symptoms. Routledge.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Klinik Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
2
Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
X
3
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
X
4
Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
X
5
Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
X
6
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 14:06Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 14:07