Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Kaasım Fatih YAVUZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Kaasım Fatih YAVUZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilerin Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin (ACT) temel kuramsal ve bilimsel altyapısına dair kapsamlı bir teorik bilgi edinmeleri yanında öğrendiklerini klinik uygulamada yansıtabilecekleri beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Tarihine Kısa Bir Bakış ,Psikoterapilerin Bilimselliği, Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Genel Çerçevesi,
Davranışçılık, İşlevsel Bağlamsalcılık,Misafir Öğretim Görevlisi: Dr. İbrahim Gündoğmuş

Davranışın İşlevsel Analizi ve Psikofarmakolojik Tedavinin Birlikte Kullanımı,Davranışın İşlevsel Analizi Uygulamaları, Öğrenme İlkeleri -1,Davranışın İşlevsel Analizi Uygulamaları, Öğrenme İlkeleri -2 (İlişkisel Çerçeve
Kuramı),ACT Terapisti ve Terapistin Duruşu, ACT ve Psikopatoloji,Kural Güdümlü Davranışlar vs Değerler,Yaşantısal Kaçınma vs Kabul,Bilişsel Birleşme vs Ayrışma,Geçmiş ve Geleceğin Baskınlığı vs Ânla Esnek Temas,Zayıf Benlik Algısı vs Bağlamsal Benlik,Zayıf Benlik Algısı vs Bağlamsal Benlik,Kaçma, Kaçınma vs Değer Odaklı Davranışlar, Ölçüm araçları, Terapi Formları,
Terapi Hedefi Belirleme,Metafor, Kendini Eleştirme vs Kendine şefkat; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İşlevsel Bağlamsalcı felsefeyi klinik uygulamada kullanır.10, 16, 9A, E, F, G
Psikolojik katılık modeli ile vaka kavramsallaştırması yapar.10, 11, 15, 16, 6A, D, E, F, G
Psikolojik esneklik modelinin öğelerine dair müdahaleleri uygular.10, 11, 15, 16, 3, 37, 6, 8, 9A, D, E, G, H
Terapiste dair davranış repertuarını genişletir.16, 6E, H
Kabul ve Kararlık Terapisini klinik alanda uygular.10, 11, 15, 16, 37, 6, 8H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Tarihine Kısa Bir Bakış Ramnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Giriş Bölümü
2Psikoterapilerin Bilimselliği, Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Genel Çerçevesi,
Davranışçılık, İşlevsel Bağlamsalcılık
Türkçapar H (2018). Bilişsel Davranışçı Terapi, Temel İlkeler ve Uygulama. Epsilon Yayınları. Bölüm 1-Kuramsal ArkaplanRamnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Giriş
3Misafir Öğretim Görevlisi: Dr. İbrahim Gündoğmuş

Davranışın İşlevsel Analizi ve Psikofarmakolojik Tedavinin Birlikte Kullanımı
Ramnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 1-3
4Davranışın İşlevsel Analizi Uygulamaları, Öğrenme İlkeleri -1Ramnerö J., Torneke N. (2017). The ABCs of Human Behavior, Istanbul: Litera Press. Chapters 4-6
5Davranışın İşlevsel Analizi Uygulamaları, Öğrenme İlkeleri -2 (İlişkisel Çerçeve
Kuramı)
Ramnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 7
6ACT Terapisti ve Terapistin Duruşu, ACT ve PsikopatolojiHarris R. (2016). ACT made Simple. Istanbul: Litera Press. Chapters 1-4
7Kural Güdümlü Davranışlar vs DeğerlerHarris R. (2016). ACT Made Simple. Istanbul: Litera Press. Chapter 11
8Yaşantısal Kaçınma vs KabulHarris R. (2016). ACT Made Simple. Istanbul: Litera Press. Chapter 8
9Bilişsel Birleşme vs AyrışmaHarris R. (2016). ACT Made Simple. Istanbul: Litera Press. Chapter 7
10Geçmiş ve Geleceğin Baskınlığı vs Ânla Esnek TemasHarris R. (2016). ACT Made Simple. Istanbul: Litera Press. Chapter 9
11Zayıf Benlik Algısı vs Bağlamsal BenlikHarris R. (2016). ACT Made Simple. Istanbul: Litera Press. Chapter 10
12Zayıf Benlik Algısı vs Bağlamsal BenlikHarris R. (2016). ACT’i Kolay Öğrenmek. (ACT made Simple), (HT Karatepe & KF Yavuz, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 10
13Kaçma, Kaçınma vs Değer Odaklı Davranışlar, Ölçüm araçları, Terapi Formları,
Terapi Hedefi Belirleme
Harris R. (2016). ACT Made Simple. Istanbul: Litera Press. Chapter 12
14Metafor, Kendini Eleştirme vs Kendine şefkatRamnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 10
Kaynak
Ramnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Harris R. (2016). ACT’i Kolay Öğrenmek. (ACT made Simple), (HT Karatepe & KF Yavuz, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Strosahl K., Robinson P.A., Gustavsson T. (2017) Radikal Değişimler İçin Kısa Müdahaleler. (Brief Interventions for Radical Change), (KF Yavuz & M Terzioğlu, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
1. K. Fatih Yavuz, F. Bahadır Alptekin. Davranışın İşlevsel Analizi ve Klinikte Kullanımı. JCBPR 2017; 6(2)88−94 2. K. F. Yavuz. Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT): Genel Bir Bakış. Turkiye Klinikleri J Psychiatry Special Topics 2015;8(2):21-7.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Klinik Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
2
Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
X
3
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
X
4
Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
X
5
Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
X
6
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Ders Saati000
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme4416
Rehberli Problem Çözme14114
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi6212
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14114
Okul Dışı Diğer Faaliyetler8216
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler2612
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer4416
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı2816
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı166
Performans Görevi, Bakım Planı21224
Toplam İş Yükü (Saat)248
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(248/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Kaasım Fatih YAVUZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Kaasım Fatih YAVUZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilerin Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin (ACT) temel kuramsal ve bilimsel altyapısına dair kapsamlı bir teorik bilgi edinmeleri yanında öğrendiklerini klinik uygulamada yansıtabilecekleri beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Tarihine Kısa Bir Bakış ,Psikoterapilerin Bilimselliği, Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Genel Çerçevesi,
Davranışçılık, İşlevsel Bağlamsalcılık,Misafir Öğretim Görevlisi: Dr. İbrahim Gündoğmuş

Davranışın İşlevsel Analizi ve Psikofarmakolojik Tedavinin Birlikte Kullanımı,Davranışın İşlevsel Analizi Uygulamaları, Öğrenme İlkeleri -1,Davranışın İşlevsel Analizi Uygulamaları, Öğrenme İlkeleri -2 (İlişkisel Çerçeve
Kuramı),ACT Terapisti ve Terapistin Duruşu, ACT ve Psikopatoloji,Kural Güdümlü Davranışlar vs Değerler,Yaşantısal Kaçınma vs Kabul,Bilişsel Birleşme vs Ayrışma,Geçmiş ve Geleceğin Baskınlığı vs Ânla Esnek Temas,Zayıf Benlik Algısı vs Bağlamsal Benlik,Zayıf Benlik Algısı vs Bağlamsal Benlik,Kaçma, Kaçınma vs Değer Odaklı Davranışlar, Ölçüm araçları, Terapi Formları,
Terapi Hedefi Belirleme,Metafor, Kendini Eleştirme vs Kendine şefkat; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İşlevsel Bağlamsalcı felsefeyi klinik uygulamada kullanır.10, 16, 9A, E, F, G
Psikolojik katılık modeli ile vaka kavramsallaştırması yapar.10, 11, 15, 16, 6A, D, E, F, G
Psikolojik esneklik modelinin öğelerine dair müdahaleleri uygular.10, 11, 15, 16, 3, 37, 6, 8, 9A, D, E, G, H
Terapiste dair davranış repertuarını genişletir.16, 6E, H
Kabul ve Kararlık Terapisini klinik alanda uygular.10, 11, 15, 16, 37, 6, 8H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Tarihine Kısa Bir Bakış Ramnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Giriş Bölümü
2Psikoterapilerin Bilimselliği, Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Genel Çerçevesi,
Davranışçılık, İşlevsel Bağlamsalcılık
Türkçapar H (2018). Bilişsel Davranışçı Terapi, Temel İlkeler ve Uygulama. Epsilon Yayınları. Bölüm 1-Kuramsal ArkaplanRamnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Giriş
3Misafir Öğretim Görevlisi: Dr. İbrahim Gündoğmuş

Davranışın İşlevsel Analizi ve Psikofarmakolojik Tedavinin Birlikte Kullanımı
Ramnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 1-3
4Davranışın İşlevsel Analizi Uygulamaları, Öğrenme İlkeleri -1Ramnerö J., Torneke N. (2017). The ABCs of Human Behavior, Istanbul: Litera Press. Chapters 4-6
5Davranışın İşlevsel Analizi Uygulamaları, Öğrenme İlkeleri -2 (İlişkisel Çerçeve
Kuramı)
Ramnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 7
6ACT Terapisti ve Terapistin Duruşu, ACT ve PsikopatolojiHarris R. (2016). ACT made Simple. Istanbul: Litera Press. Chapters 1-4
7Kural Güdümlü Davranışlar vs DeğerlerHarris R. (2016). ACT Made Simple. Istanbul: Litera Press. Chapter 11
8Yaşantısal Kaçınma vs KabulHarris R. (2016). ACT Made Simple. Istanbul: Litera Press. Chapter 8
9Bilişsel Birleşme vs AyrışmaHarris R. (2016). ACT Made Simple. Istanbul: Litera Press. Chapter 7
10Geçmiş ve Geleceğin Baskınlığı vs Ânla Esnek TemasHarris R. (2016). ACT Made Simple. Istanbul: Litera Press. Chapter 9
11Zayıf Benlik Algısı vs Bağlamsal BenlikHarris R. (2016). ACT Made Simple. Istanbul: Litera Press. Chapter 10
12Zayıf Benlik Algısı vs Bağlamsal BenlikHarris R. (2016). ACT’i Kolay Öğrenmek. (ACT made Simple), (HT Karatepe & KF Yavuz, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 10
13Kaçma, Kaçınma vs Değer Odaklı Davranışlar, Ölçüm araçları, Terapi Formları,
Terapi Hedefi Belirleme
Harris R. (2016). ACT Made Simple. Istanbul: Litera Press. Chapter 12
14Metafor, Kendini Eleştirme vs Kendine şefkatRamnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 10
Kaynak
Ramnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Harris R. (2016). ACT’i Kolay Öğrenmek. (ACT made Simple), (HT Karatepe & KF Yavuz, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Strosahl K., Robinson P.A., Gustavsson T. (2017) Radikal Değişimler İçin Kısa Müdahaleler. (Brief Interventions for Radical Change), (KF Yavuz & M Terzioğlu, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
1. K. Fatih Yavuz, F. Bahadır Alptekin. Davranışın İşlevsel Analizi ve Klinikte Kullanımı. JCBPR 2017; 6(2)88−94 2. K. F. Yavuz. Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT): Genel Bir Bakış. Turkiye Klinikleri J Psychiatry Special Topics 2015;8(2):21-7.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Klinik Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
2
Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
X
3
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
X
4
Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
X
5
Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
X
6
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 14:06Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 14:07