Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLERİ PSİKOPATOLOJİ-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Hayrettin KARA
Dersi VerenlerProf.Dr. Hayrettin KARA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Psikoloji mental yaşamın fenomen ve koşullarının bilimidir. W.James’in bu psikoloji tanımını izleyerek Psikopatolojiyi “mental yaşamın patolojikleşmiş-normal dışılaşmış fenomonenleri üzerine çalışan disiplin” olarak tanımlayabiliriz. Psikiyatri ve klinik psikolojide psikopatalojik fenomenleri araştırmaya ve anlamaya yönelik temel iki yaklaşım vardır; Betimleyici (descriptive) yaklaşım ve Açıklayıcı (explanatory) yaklaşım(lar). Psikopatoloji disiplini esas olarak betimleyici bir yaklaşım üzerine inşa edilir. Zira psikopatlojik fenomenlerin (öznel deneyim/yaşantıların) betimleyici/deskriptif zemini yeterince açıklıkla ortaya konmadan bu fenomenleri açıklama çabaları büyük ölçüde spekülatif olacaktır. Betimleyici psikopatoloji büyük ölçüde Fenomenolojik düşünce geleneğinden beslenir. Fenomenoloji fenomene ilişkin ön varsayım ve ön kabulleri askıya alarak (epoche) fenomenin kendisini ne ise o olarak açığa vurmasına izin vermeyi ve açığa vurulanı betimlemeyi hedefler. Bu derste psikopatoloji spektrumunda yer alan farklı fenomenlerin fenomenolojik bir yaklaşımla nasıl ele alınıp nasıl betimleneceğinin eğitimi verilecektir. Bu ele alma ve betimleme hem kesitsel düzeyde hem de süreç düzeyinde yapılacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Psişe, pathos, logic,normal,anormal kavramlarının tartışılması,Psikopatoloji dsiplinindeki iki temel yaklaşım olan açıklaycı (explanatory) ve betimleyici (descriptive) psikopatolojinin karşılaştırılarak açımlanması,Betimleyici (descriptive) psikopatolojinin fenomenolojik düşünce geleneği üzerinden genel değerlendirilmesi,a)Psikoz kavramının psikopatoloji tarihindeki seyrinin ele alınması
b)Psikoz kavramının fenomenolojik perspektiften tartışılması
,a)DSV-V sınıflandırma sistemi esas alınarak Şizofrenik Bozukluğun klinik özelliklerinin ele alınması
b)DSM-V sınıflandırma sistemi esas alınarak Şizofreni-Spektrum Bozukluklarının ele alınması
,Emosyon, mood, affect, temperament kavramlarının fenomenolojik bir tutumla tartışılması,DSM-V esas alınarak Bipolar Bozukluğun klinik özelliklerinin ele alınması,DSM-V esas alınarak Depresyon ve İlişkili Bozukların klinik özelliklerinin ele alınması,Kaygının fenomenolojik olarak betimleyici (descriptive) yaklaşımla ve açıklayıcı (explanatory) yaklaşımla ele alınması,DSM-V esas alınarak Kaygı ve Kaygı ile İlişkili Bozukların ele alınması,a)Disosiasyon kavramının fenomenolojik betimleyici (descriptive) ve açıklayıcı (explanatory) yaklaşımla ele alınması
b)DSM-V esas alınarak Disosiatif Bozuklukların klinik özelliklerinin ele alınması
,Kişilik Bozukluklarına kategorik ve boylamsal yaklaşımlar,Kişiliğin (ve Kişilik Bozukluklarının) Diğer Psikopatolojik fenomenlerle etkileşimi,Eğitim sürecinin genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1- Psikopatolojik fenomenlerin betimleyici, fenomenolojik bir yaklaşımla nasıl kavranılacağının öğrenir. 2- Betimlenen psikopatolojik fenomenlerin sınıflandırma ilkelerinin öğrenir. 3- Sınıflandırılan psikopatolojik fenomenlerin temel klinik özelliklerinin öğrenir. 4- Bu üç temel kazanım yanında dersi alan öğrencilerin ayrıca terapötik ilişkinin fenomenolojik temelleri hakkında bir farkındalık kazanması da beklenir.Dersin birincil amacı olmamakla beraber bu farkındalık klinisyen eğitiminde son derece önemlidir. Zira terapötik ilişkinin temel taşıyıcısı olan empati ancak fenomenolojik bir yaklaşım ve tutumla gerçekleştirilebilir. Fenomenolojinin yukarıda belirtilen esası üzerine yeterince düşünülürse fenomenoljinin empatiyi tesis eden işlevi de anlaşılmış olur. 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 4, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Psişe, pathos, logic,normal,anormal kavramlarının tartışılmasıKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
2Psikopatoloji dsiplinindeki iki temel yaklaşım olan açıklaycı (explanatory) ve betimleyici (descriptive) psikopatolojinin karşılaştırılarak açımlanmasıKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
3Betimleyici (descriptive) psikopatolojinin fenomenolojik düşünce geleneği üzerinden genel değerlendirilmesiKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
4a)Psikoz kavramının psikopatoloji tarihindeki seyrinin ele alınması
b)Psikoz kavramının fenomenolojik perspektiften tartışılması
Kaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
5a)DSV-V sınıflandırma sistemi esas alınarak Şizofrenik Bozukluğun klinik özelliklerinin ele alınması
b)DSM-V sınıflandırma sistemi esas alınarak Şizofreni-Spektrum Bozukluklarının ele alınması
Kaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
6Emosyon, mood, affect, temperament kavramlarının fenomenolojik bir tutumla tartışılmasıKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
7DSM-V esas alınarak Bipolar Bozukluğun klinik özelliklerinin ele alınmasıKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
8DSM-V esas alınarak Depresyon ve İlişkili Bozukların klinik özelliklerinin ele alınmasıKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
9Kaygının fenomenolojik olarak betimleyici (descriptive) yaklaşımla ve açıklayıcı (explanatory) yaklaşımla ele alınmasıKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
10DSM-V esas alınarak Kaygı ve Kaygı ile İlişkili Bozukların ele alınmasıKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
11a)Disosiasyon kavramının fenomenolojik betimleyici (descriptive) ve açıklayıcı (explanatory) yaklaşımla ele alınması
b)DSM-V esas alınarak Disosiatif Bozuklukların klinik özelliklerinin ele alınması
Kaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
12Kişilik Bozukluklarına kategorik ve boylamsal yaklaşımlarKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
13Kişiliğin (ve Kişilik Bozukluklarının) Diğer Psikopatolojik fenomenlerle etkileşimiKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
14Eğitim sürecinin genel değerlendirmeKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
Kaynak
Kaplan &a Sadock. (2016). Psikiyatri. Davranış Bilimleri / Psikiyatri. Güneş Tıp Kitabevleri : Ankara. DSM V – TR. (2014). Amerikan Psikiyatri Birliği. Hekimler Yayın Birliği: Ankara. Oyebode, F. (2018). Sims’ Symptoms in the Mind. Elsevier : United States. James, William. (1950). The Principles of Psychology. Dover Publications. Husserl,E. (2010). Fenomenoloji Üzerine Beş Ders. Bilgesu Yayıncılık: Ankara. Heiddeger, M.(2019). Varlık ve Zaman. Alfa : İstanbul. Ponty, M. (2017). Algının Fenomenolojisi. İthaki: İstanbul. Richaards, G. (2010). Psikolojiyi Yerli Yerine Oturtmak. Say : İstanbul. Wallace, E. (2008). Dinamik Psikiyatri Kuramı ve Uygulaması. Okuyan-us :2008. Corsini ,R.J. & Wedding, D. (2012). Modern Psikoterapiler. Kaknüs: İstanbul. Putnam, F.W. (1989), Pierre Janet and Modern Views of Dissociation, Journal of Traaumatic Stress,4(2), 413-429.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Klinik Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
2
Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
X
3
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
X
4
Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
X
5
Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
X
6
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14342
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer14342
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı14228
Ara Sınav ve Hazırlığı7321
Genel Sınav ve Hazırlığı14342
Performans Görevi, Bakım Planı4624
Toplam İş Yükü (Saat)241
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(241/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLERİ PSİKOPATOLOJİ-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Hayrettin KARA
Dersi VerenlerProf.Dr. Hayrettin KARA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Psikoloji mental yaşamın fenomen ve koşullarının bilimidir. W.James’in bu psikoloji tanımını izleyerek Psikopatolojiyi “mental yaşamın patolojikleşmiş-normal dışılaşmış fenomonenleri üzerine çalışan disiplin” olarak tanımlayabiliriz. Psikiyatri ve klinik psikolojide psikopatalojik fenomenleri araştırmaya ve anlamaya yönelik temel iki yaklaşım vardır; Betimleyici (descriptive) yaklaşım ve Açıklayıcı (explanatory) yaklaşım(lar). Psikopatoloji disiplini esas olarak betimleyici bir yaklaşım üzerine inşa edilir. Zira psikopatlojik fenomenlerin (öznel deneyim/yaşantıların) betimleyici/deskriptif zemini yeterince açıklıkla ortaya konmadan bu fenomenleri açıklama çabaları büyük ölçüde spekülatif olacaktır. Betimleyici psikopatoloji büyük ölçüde Fenomenolojik düşünce geleneğinden beslenir. Fenomenoloji fenomene ilişkin ön varsayım ve ön kabulleri askıya alarak (epoche) fenomenin kendisini ne ise o olarak açığa vurmasına izin vermeyi ve açığa vurulanı betimlemeyi hedefler. Bu derste psikopatoloji spektrumunda yer alan farklı fenomenlerin fenomenolojik bir yaklaşımla nasıl ele alınıp nasıl betimleneceğinin eğitimi verilecektir. Bu ele alma ve betimleme hem kesitsel düzeyde hem de süreç düzeyinde yapılacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Psişe, pathos, logic,normal,anormal kavramlarının tartışılması,Psikopatoloji dsiplinindeki iki temel yaklaşım olan açıklaycı (explanatory) ve betimleyici (descriptive) psikopatolojinin karşılaştırılarak açımlanması,Betimleyici (descriptive) psikopatolojinin fenomenolojik düşünce geleneği üzerinden genel değerlendirilmesi,a)Psikoz kavramının psikopatoloji tarihindeki seyrinin ele alınması
b)Psikoz kavramının fenomenolojik perspektiften tartışılması
,a)DSV-V sınıflandırma sistemi esas alınarak Şizofrenik Bozukluğun klinik özelliklerinin ele alınması
b)DSM-V sınıflandırma sistemi esas alınarak Şizofreni-Spektrum Bozukluklarının ele alınması
,Emosyon, mood, affect, temperament kavramlarının fenomenolojik bir tutumla tartışılması,DSM-V esas alınarak Bipolar Bozukluğun klinik özelliklerinin ele alınması,DSM-V esas alınarak Depresyon ve İlişkili Bozukların klinik özelliklerinin ele alınması,Kaygının fenomenolojik olarak betimleyici (descriptive) yaklaşımla ve açıklayıcı (explanatory) yaklaşımla ele alınması,DSM-V esas alınarak Kaygı ve Kaygı ile İlişkili Bozukların ele alınması,a)Disosiasyon kavramının fenomenolojik betimleyici (descriptive) ve açıklayıcı (explanatory) yaklaşımla ele alınması
b)DSM-V esas alınarak Disosiatif Bozuklukların klinik özelliklerinin ele alınması
,Kişilik Bozukluklarına kategorik ve boylamsal yaklaşımlar,Kişiliğin (ve Kişilik Bozukluklarının) Diğer Psikopatolojik fenomenlerle etkileşimi,Eğitim sürecinin genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1- Psikopatolojik fenomenlerin betimleyici, fenomenolojik bir yaklaşımla nasıl kavranılacağının öğrenir. 2- Betimlenen psikopatolojik fenomenlerin sınıflandırma ilkelerinin öğrenir. 3- Sınıflandırılan psikopatolojik fenomenlerin temel klinik özelliklerinin öğrenir. 4- Bu üç temel kazanım yanında dersi alan öğrencilerin ayrıca terapötik ilişkinin fenomenolojik temelleri hakkında bir farkındalık kazanması da beklenir.Dersin birincil amacı olmamakla beraber bu farkındalık klinisyen eğitiminde son derece önemlidir. Zira terapötik ilişkinin temel taşıyıcısı olan empati ancak fenomenolojik bir yaklaşım ve tutumla gerçekleştirilebilir. Fenomenolojinin yukarıda belirtilen esası üzerine yeterince düşünülürse fenomenoljinin empatiyi tesis eden işlevi de anlaşılmış olur. 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 4, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Psişe, pathos, logic,normal,anormal kavramlarının tartışılmasıKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
2Psikopatoloji dsiplinindeki iki temel yaklaşım olan açıklaycı (explanatory) ve betimleyici (descriptive) psikopatolojinin karşılaştırılarak açımlanmasıKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
3Betimleyici (descriptive) psikopatolojinin fenomenolojik düşünce geleneği üzerinden genel değerlendirilmesiKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
4a)Psikoz kavramının psikopatoloji tarihindeki seyrinin ele alınması
b)Psikoz kavramının fenomenolojik perspektiften tartışılması
Kaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
5a)DSV-V sınıflandırma sistemi esas alınarak Şizofrenik Bozukluğun klinik özelliklerinin ele alınması
b)DSM-V sınıflandırma sistemi esas alınarak Şizofreni-Spektrum Bozukluklarının ele alınması
Kaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
6Emosyon, mood, affect, temperament kavramlarının fenomenolojik bir tutumla tartışılmasıKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
7DSM-V esas alınarak Bipolar Bozukluğun klinik özelliklerinin ele alınmasıKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
8DSM-V esas alınarak Depresyon ve İlişkili Bozukların klinik özelliklerinin ele alınmasıKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
9Kaygının fenomenolojik olarak betimleyici (descriptive) yaklaşımla ve açıklayıcı (explanatory) yaklaşımla ele alınmasıKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
10DSM-V esas alınarak Kaygı ve Kaygı ile İlişkili Bozukların ele alınmasıKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
11a)Disosiasyon kavramının fenomenolojik betimleyici (descriptive) ve açıklayıcı (explanatory) yaklaşımla ele alınması
b)DSM-V esas alınarak Disosiatif Bozuklukların klinik özelliklerinin ele alınması
Kaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
12Kişilik Bozukluklarına kategorik ve boylamsal yaklaşımlarKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
13Kişiliğin (ve Kişilik Bozukluklarının) Diğer Psikopatolojik fenomenlerle etkileşimiKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
14Eğitim sürecinin genel değerlendirmeKaynaklardan belirtilen sayfaların okunması
Kaynak
Kaplan &a Sadock. (2016). Psikiyatri. Davranış Bilimleri / Psikiyatri. Güneş Tıp Kitabevleri : Ankara. DSM V – TR. (2014). Amerikan Psikiyatri Birliği. Hekimler Yayın Birliği: Ankara. Oyebode, F. (2018). Sims’ Symptoms in the Mind. Elsevier : United States. James, William. (1950). The Principles of Psychology. Dover Publications. Husserl,E. (2010). Fenomenoloji Üzerine Beş Ders. Bilgesu Yayıncılık: Ankara. Heiddeger, M.(2019). Varlık ve Zaman. Alfa : İstanbul. Ponty, M. (2017). Algının Fenomenolojisi. İthaki: İstanbul. Richaards, G. (2010). Psikolojiyi Yerli Yerine Oturtmak. Say : İstanbul. Wallace, E. (2008). Dinamik Psikiyatri Kuramı ve Uygulaması. Okuyan-us :2008. Corsini ,R.J. & Wedding, D. (2012). Modern Psikoterapiler. Kaknüs: İstanbul. Putnam, F.W. (1989), Pierre Janet and Modern Views of Dissociation, Journal of Traaumatic Stress,4(2), 413-429.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Klinik Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
2
Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
X
3
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
X
4
Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
X
5
Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
X
6
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 14:06Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 14:07