Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOTERAPİ KURAMLARI 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. HANDE GÜNDOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. HANDE GÜNDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders, psikoterapi alanındaki farklı kuramların kişilik ve psikoterapiye dair bakış açıları çerçevesinde karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilmesini ve vaka örnekleri üzerinden uygulamalı tartışmasını içermektedir. - Klinik psikoloji alanındaki güncel ve yaygın psikoterapi kuramları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak - Vaka örnekleri ile uygulamalı olarak farklı kuramların karşılaştırmasını yapabilmek - Bütünleyici ve eklektik yaklaşım hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Bu ders; Psikoterapiye Giriş,Psikoterapistin Temel Özellikleri,Psikanaliz,Adlerci Psikoterapi: Bireysel Psikoloji,Analitik Terapi,Davranış Terapisi ve Bilişsel Terapi,Bilişsel Davranışçı Terapi ,Danışan Merkezli Terapi ,Akılcı Duygusal Davranış Terapisi ,Varoluşçu Psikoterapi,Çok Yaklaşımlı Psikoterapi,Kişilerarası Psikoterapi ,Gestalt Terapisi,Bütünleyici Psikoterapiler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ders, psikoterapi alanındaki farklı kuramların kişilik ve psikoterapiye dair bakış açıları çerçevesinde karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilmesini ve vaka örnekleri üzerinden uygulamalı tartışmasını içermektedir. 1, 14, 18, 3, 4, 8 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Psikoterapiye Giriş Modern Psikoterapiler – Bölüm 1 Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları – Bölüm 1
2 Psikoterapistin Temel Özellikleri Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları – Bölüm 2
3 Psikanaliz Modern Psikoterapiler – Bölüm 2 Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları – Bölüm 2 Modern Psikoterapiler: Vaka İncelemeleri
4 Adlerci Psikoterapi: Bireysel Psikoloji Modern Psikoterapiler – Bölüm 3 Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları – Bölüm 4 Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları – Bölüm 5 Modern Psikoterapiler: Vaka İncelemeleri
5 Analitik Terapi Modern Psikoterapiler – Bölüm 4 Modern Psikoterapiler: Vaka İncelemeleri
6 Davranış Terapisi ve Bilişsel Terapi Modern Psikoterapiler – Bölüm 7 ve 8 Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları – Bölüm 8 ve 10 Modern Psikoterapiler: Vaka İncelemeleri
7 Bilişsel Davranışçı Terapi Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları – Bölüm 10
8 Danışan Merkezli Terapi Modern Psikoterapiler – Bölüm 5 Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları – Bölüm 5 Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları – Bölüm 7 Modern Psikoterapiler: Vaka İncelemeleri
9 Akılcı Duygusal Davranış Terapisi Modern Psikoterapiler – Bölüm 6 Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları – Bölüm 9
10 Varoluşçu Psikoterapi Modern Psikoterapiler – Bölüm 9 Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları – Bölüm 6 Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları – Bölüm 6 Modern Psikoterapiler: Vaka İncelemeleri
11 Çok Yaklaşımlı Psikoterapi Modern Psikoterapiler – Bölüm 11
12 Kişilerarası Psikoterapi Modern Psikoterapiler – Bölüm 15 Modern Psikoterapiler: Vaka İncelemeleri
13 Gestalt Terapisi Modern Psikoterapiler – Bölüm 10 Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları – Bölüm 7 Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları – Bölüm 8 Modern Psikoterapiler: Vaka İncelemeleri
14 Bütünleyici Psikoterapiler Modern Psikoterapiler – Bölüm 14 Modern Psikoterapiler: Vaka İncelemeleri
Kaynaklar
- Corsini, R. J. & Wedding, D. (2012). Modern Psikoterapiler (S. D. Çiftçi, Çev. Ed.). İstanbul: Kaknüs. - Corsini, R. J. & Wedding, D. (2013). Modern Psikoterapiler: Vaka İncelemeleri (M. T. Solmaz, Çev. Ed.). İstanbul: Kaknüs.
- Murdock, N., L. (2012). Psikolojik Danışma ve Terapi Kuramları. Olgu Sunumu Yaklaşımıyla (F. Akkoyun, Ed.). Ankara: Nobel. - Corey, G. (2008). Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları (T. Ergene, Çev.). Ankara: Mentis.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Klinik Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
X
0
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
X
0
Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
X
0
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 14 3 42
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 2 28
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 3 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 3 42
Performans Görevi, Bakım Planı 4 6 24
Toplam İş Yükü (Saat) 241
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu