Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK PSİKOLOJİDE GÜNCEL KONULAR 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gizem CESUR SOYSAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gizem CESUR SOYSAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile klinik psikoloji alanındaki araştırma ve uygulamaların güncel olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; danışan-terapist tercihleri,kuramlarüstü model,klinik psikolojide duygu düzenleme (psikopatoloji),klinik psikolojide duygu düzenleme (psikoterapi),psikoterapide teknoloji,kendine yardım,pozitif psikoloji, öz-şefkat ve bilinçli farkındalık,çağdaş psikodinamik terapi,psikodinamik terapi etkililik,psikodinamik terapi vaka formulasyonu,psikodinamik terapi vaka formulasyonu değerlendirme,psikodinamik terapi vaka formulasyonu defanslar,psikodinamik terapi vaka formulasyonu duygudurum,psikodinamik terapi vaka formulasyonu ilişki paternleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Derste klinik psikoloji ve psikoterapi alanındaki son gelişmeler takip edilecektir. C
Eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşım ile klinik psikoloji alanında en güncel konular üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır. C
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 danışan-terapist tercihleri
2 kuramlarüstü model
3 klinik psikolojide duygu düzenleme (psikopatoloji)
4 klinik psikolojide duygu düzenleme (psikoterapi)
5 psikoterapide teknoloji
6 kendine yardım
7 pozitif psikoloji, öz-şefkat ve bilinçli farkındalık
8 çağdaş psikodinamik terapi
9 psikodinamik terapi etkililik
10 psikodinamik terapi vaka formulasyonu
11 psikodinamik terapi vaka formulasyonu değerlendirme
12 psikodinamik terapi vaka formulasyonu defanslar
13 psikodinamik terapi vaka formulasyonu duygudurum
14 psikodinamik terapi vaka formulasyonu ilişki paternleri
Kaynaklar
Psikoterapide Güncel Konular Editör: Orçun Yorulmaz Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık
makaleler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Klinik Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
X
0
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
0
Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
X
0
Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
X
0
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 4 56
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 143
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu