Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SEMİNER 3+0 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. HANDE GÜNDOĞAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders bünyesinde, klinik psikolojinin psikolojinin diğer alt alanları ile ilişkisini temel alan seminerler gerçekleştirilmektedir. Böylelikle, öğrenciler klinik psikoloji alanının diğer alt alanlar ile entegrasyonu konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar. Ayrıca, öğrenciler klinik psikoloji alanındaki güncel çalışmaların takip edildiği literatür araştırması yapmakta ve bu çalışmaların tartışılmasıyla öğrencilerin tez konu önerisi oluşturma aşamasında kendilerine zemin oluşturması planlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Genel Bakış,Klinik Psikolojide Güncel Araştırmalar,Bir önceki haftanın konusu ile ilgili kaynak okuma ve tartışma,Klinik Psikoloji ve Bilişsel Psikoloji,Bir önceki haftanın konusu ile ilgili kaynak okuma ve tartışma,Klinik Psikoloji ve Kognitif Nörobilim,Bir önceki haftanın konusu ile ilgili kaynak okuma ve tartışma,Klinik Psikoloji ve Yönetim Psikolojisi,Bir önceki haftanın konusu ile ilgili kaynak okuma ve tartışma,Klinik Psikoloji ve Endüstri Örgüt Psikolojisi,Bir önceki haftanın konusu ile ilgili kaynak okuma ve tartışma,Klinik Psikoloji ve Bilişsel Psikoloji (İnsan Belleği),Bir önceki haftanın konusu ile ilgili kaynak okuma ve tartışma,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu ders, klinik psikoloji ve psikolojinin diğer alt dalları arasında entagrasyonu sağlayacak araştırma yapma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesini hedefler. 1, 11, 14, 2, 3, 4 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genel Bakış
2 Klinik Psikolojide Güncel Araştırmalar
3 Bir önceki haftanın konusu ile ilgili kaynak okuma ve tartışma
4 Klinik Psikoloji ve Bilişsel Psikoloji
5 Bir önceki haftanın konusu ile ilgili kaynak okuma ve tartışma
6 Klinik Psikoloji ve Kognitif Nörobilim
7 Bir önceki haftanın konusu ile ilgili kaynak okuma ve tartışma
8 Klinik Psikoloji ve Yönetim Psikolojisi
9 Bir önceki haftanın konusu ile ilgili kaynak okuma ve tartışma
10 Klinik Psikoloji ve Endüstri Örgüt Psikolojisi
11 Bir önceki haftanın konusu ile ilgili kaynak okuma ve tartışma
12 Klinik Psikoloji ve Bilişsel Psikoloji (İnsan Belleği)
13 Bir önceki haftanın konusu ile ilgili kaynak okuma ve tartışma
14 Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Haftalık olarak ilgili seminerle ilişkili makaleler verilecek ve diğer kaynaklar önerilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Klinik Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
X
0
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
X
0
Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
X
0
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 1 14 14
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 16 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 30
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu