Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK STAJ - I 0+6 3 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersi Verenler Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında öğrenciler, üniversitenin danışmanlık biriminde iki dönem boyunca iç stajlarını yapmaktadırlar. İç staj dahilinde, gerçek danışanlarla seans yapmakta, farklı süpervizörlerden süpervizyon almakta ve gördükleri çeşitli vakalar ile kendilerini profesyonel hayata hazırlamaktadırlar.
Dersin İçeriği Bu ders; Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma ,Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma ,Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma ,Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma ,Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma ,Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma ,Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma ,Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma ,Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma ,Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma ,Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma ,Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma ,Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma ,Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu ders öğencilerin iki dönem boyunca üniversitenin danışmanlık biriminde yapacakları uygulamaya yönelik stajı içermektedir. 1, 14, 18, 2, 3, 4, 7, 8 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma Öngörüşme seansına hazırlık
2 Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma Bir önceki seans üzerine çalışma
3 Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma Bir önceki seans üzerine çalışma
4 Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma Bir önceki seans üzerine çalışma
5 Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma Bir önceki seans üzerine çalışma
6 Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma Bir önceki seans üzerine çalışma
7 Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma Bir önceki seans üzerine çalışma
8 Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma Bir önceki seans üzerine çalışma
9 Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma Bir önceki seans üzerine çalışma
10 Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma Bir önceki seans üzerine çalışma
11 Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma Bir önceki seans üzerine çalışma
12 Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma Bir önceki seans üzerine çalışma
13 Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma Bir önceki seans üzerine çalışma
14 Gerçek danışanlarla bireysel seans yapma Bir önceki seans üzerine çalışma
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Klinik Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
X
0
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
X
0
Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
X
0
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu