Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ II 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. KAASIM FATİH YAVUZ
Dersi Verenler Doç.Dr. KAASIM FATİH YAVUZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin (ACT) temel kuramsal ve bilimsel altyapısına dair kapsamlı bir teorik bilgi edinmeleri yanında öğrendiklerini klinik uygulamada yansıtabilecekleri beceriler kazandırmayı da amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Yaratıcı Umutsuzluk-1,Yaratıcı Umutsuzluk-2,Gönüllülük,Davranışın İşlevsel Analizi ve ACT,ACT Terapisti ve Terapistin Duruşu,ACT ve Psikopatoloji,Kural Güdümlü Davranışlar vs Değerler,Yaşantısal Kaçınma vs Kabul,Bilişsel Birleşme vs Ayrışma,Geçmiş ve Geleceğin Baskınlığı vs Ânla Esnek Temas,Zayıf Benlik Algısı vs Bağlamsal Benlik,Kaçma, Kaçınma vs Değer Odaklı Davranışlar, Ölçüm araçları, Terapi Formları, Terapi Hedefi Belirleme,Metafor, Kendini Eleştirme vs Kendine şefkat; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler bu ders sonunda; 1-Kabul ve Kararlılık Terapisinin (ACT) genel kuramsal çerçevesini kavrayabilecek 2-Davranış ve Vaka formulasyonu yapabilecek 3-Temel ACT müdahale becerilerini kazanacaklardır. 18, 21, 7 C
Öğretim Yöntemleri: 18: Vaka Çalışması, 21: Video, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yaratıcı Umutsuzluk-1 Harris R. (2016). ACT’i Kolay Öğrenmek. (ACT made Simple), (HT Karatepe & KF Yavuz, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 5-6
2 Yaratıcı Umutsuzluk-2 Harris R. (2016). ACT’i Kolay Öğrenmek. (ACT made Simple), (HT Karatepe & KF Yavuz, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 5-6
3 Gönüllülük Harris R. (2016). ACT’i Kolay Öğrenmek. (ACT made Simple), (HT Karatepe & KF Yavuz, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 5-6
4 Davranışın İşlevsel Analizi ve ACT Ramnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 4-6
5 ACT Terapisti ve Terapistin Duruşu Harris R. (2016). ACT’i Kolay Öğrenmek. (ACT made Simple), (HT Karatepe & KF Yavuz, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 14-15
6 ACT ve Psikopatoloji Harris R. (2016). ACT’i Kolay Öğrenmek. (ACT made Simple), (HT Karatepe & KF Yavuz, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 1-4
7 Kural Güdümlü Davranışlar vs Değerler Harris R. (2016). ACT’i Kolay Öğrenmek. (ACT made Simple), (HT Karatepe & KF Yavuz, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 11
8 Yaşantısal Kaçınma vs Kabul Harris R. (2016). ACT’i Kolay Öğrenmek. (ACT made Simple), (HT Karatepe & KF Yavuz, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 8
9 Bilişsel Birleşme vs Ayrışma Harris R. (2016). ACT’i Kolay Öğrenmek. (ACT made Simple), (HT Karatepe & KF Yavuz, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 7
10 Geçmiş ve Geleceğin Baskınlığı vs Ânla Esnek Temas Harris R. (2016). ACT’i Kolay Öğrenmek. (ACT made Simple), (HT Karatepe & KF Yavuz, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 9
11 Zayıf Benlik Algısı vs Bağlamsal Benlik Harris R. (2016). ACT’i Kolay Öğrenmek. (ACT made Simple), (HT Karatepe & KF Yavuz, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 10
12 Kaçma, Kaçınma vs Değer Odaklı Davranışlar, Ölçüm araçları, Terapi Formları, Terapi Hedefi Belirleme Harris R. (2016). ACT’i Kolay Öğrenmek. (ACT made Simple), (HT Karatepe & KF Yavuz, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 12
13 Metafor, Kendini Eleştirme vs Kendine şefkat Ramnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 10
Kaynaklar
Ramnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Harris R. (2016). ACT’i Kolay Öğrenmek. (ACT made Simple), (HT Karatepe & KF Yavuz, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Türkçapar H (2018). Bilişsel Davranışçı Terapi, Temel İlkeler ve Uygulama. Epsilon Yayınları.
Strosahl K., Robinson P.A., Gustavsson T. (2017) Radikal Değişimler İçin Kısa Müdahaleler. (Brief Interventions for Radical Change), (KF Yavuz & M Terzioğlu, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Klinik Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
X
0
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
X
0
Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
X
0
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 3 6
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 103
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu