Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİKBUSY1113576Güz Dönemi3+039
Ders Programı

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Öznur GÜLEN ERTOSUN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Öznur GÜLEN ERTOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilimsel yaklaşımların temelinde yatan prensiplerin anlaşılması, analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve etik kurallar çerçevesinde bilimsel araştırma yapma bilgi ve yeteneğinin kazanılması.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilimsel Bilgi Standartları,Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
,Temel Bazı Kavramlar: Hipotez, Hipotez Testi, Kuram ve Bilimsel Yasa,Temel Bazı Kavramlar: Tümdengelim, Tümevarım ve Hipotezli Tümdengelim
,Herhangi bir Eserin Bilimsellik Düzeyinin Belirlenmesi
,Bilimsel Araştırma Süreç ve Aşamaları,Bilimsel Araştırmalarda Uygulanması Gereken Etik Kurallar
,Nitel Araştırma Yöntemleri,Nicel Araştırma Yöntemleri,Araştırma Konusunun Seçimi, Sınırlandırılması ve Geçici Plan Hazırlanmas,Veri Toplama ve Analiz Teknikleri
,Etik Kurallara Uygun Alıntı Yapma Biçim ve Teknikleri,Dipnot ve Kaynak Gösterme Teknikleri,Sonuç ve Tartışma
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bilim ve bilimsel bilgiyle ilgili temel bazı kavramları açıklar.9E
2. Bilimsel araştırma sürecini ve türlerini açıklayabilir, herhangi bir eserin bilimsellik düzeyini tespit eder. 9E
3. Nicel ve nitel veri toplama tekniklerinin temel özelliklerini açıklar.9E
4. Bilimsel araştırmalarda uygulanması gereken etik kurallarını sıralar. 9E
5. Etik kurallara uygun araştırma yapmayı ve akademik çalışma haline getirmeyi uygulamalı olarak gösterir.9E
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel Bilgi StandartlarıBu hafta ile ilgili ön hazırlık yoktur.
2Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Verilen tema ile ilgili makale araştırır.
3Temel Bazı Kavramlar: Hipotez, Hipotez Testi, Kuram ve Bilimsel YasaBelirlediği makaleyi okur.
4Temel Bazı Kavramlar: Tümdengelim, Tümevarım ve Hipotezli Tümdengelim
Makale havuzundaki makaleleri inceler.
5Herhangi bir Eserin Bilimsellik Düzeyinin Belirlenmesi
Belirlenen makaleyi okur.
6Bilimsel Araştırma Süreç ve Aşamalarıİlgili sunuma çalışır.
7Bilimsel Araştırmalarda Uygulanması Gereken Etik Kurallar
Araştırma sorusu belirler.
8Nitel Araştırma YöntemleriAraştırma sorusuna uygun yöntemi belirler.
9Nicel Araştırma YöntemleriAraştırma sorusu belirler.
10Araştırma Konusunun Seçimi, Sınırlandırılması ve Geçici Plan HazırlanmasGrup üyeleri belirlenir, araştırma sorusu seçilir.
11Veri Toplama ve Analiz Teknikleri
Taslak bir veri toplama prosedürü oluşturulur.
12Etik Kurallara Uygun Alıntı Yapma Biçim ve TeknikleriAraştırma prosedürünün etik gerekliliklerini listeler.
13Dipnot ve Kaynak Gösterme TeknikleriLiteratür taslağı çalışır.
14Sonuç ve Tartışma
Taslak bir çalışma raporunun hazırlar.
Kaynak
Seyidoğlu, Halil (2016). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı. Geliştirilmiş 11. Baskı, İstanbul: Güzem. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara: Seçkin. Coşkun, R. Altunışık, R. ve Yıldırım, E. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Güncellenmiş 9. Baskı, Ankara: Seçkin. Erdem, A. R. (2012). Bilim İnsanı Yetiştirmede Etik Eğitimi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2(1): 25-32, DOI: 10.5961/jhes.2012.030. Arda. B. (2001). Bilimsel Bilgi Üretiminde Yayın Etiği.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
1
İşletme Yönetimi alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve bu bilgiyi işletmelerin üst düzey yönetsel problemlerin çözümünde kullanma.
X
1
İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme.
X
1
İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
1
İşletmecilik alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile yönetim kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarma.
X
1
İşletme Yönetimi alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgileri edinme, işleme ve değerlendirme süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirme.
X
2
Üst Düzey Yönetici olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretme.
X
2
İşletmecilik kavram ve kurumları, yerleşik yönetim uygulaması ve kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirme ve değiştirmek üzere girişimde bulunma.
X
2
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme ve bunları davranışa dönüştürme.
X
2
İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirme ve sorumluluk alarak çözüm üretme
X
2
İşletme Yönetimine dair dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütme ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretme
X
2
İşletmecilik alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında İşletme Yönetimi ile ilgili temel kaynaklar, güncel trendler ve yaklaşımlar hakkında bilgilere sahip olma.
X
3
İşletmecilik kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları İşletmecilik alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözme.
X
3
İşletme Yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanma.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati342126
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı41040
Genel Sınav ve Hazırlığı91090
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)256
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(256/30)9
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİKBUSY1113576Güz Dönemi3+039
Ders Programı

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Öznur GÜLEN ERTOSUN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Öznur GÜLEN ERTOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilimsel yaklaşımların temelinde yatan prensiplerin anlaşılması, analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve etik kurallar çerçevesinde bilimsel araştırma yapma bilgi ve yeteneğinin kazanılması.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilimsel Bilgi Standartları,Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
,Temel Bazı Kavramlar: Hipotez, Hipotez Testi, Kuram ve Bilimsel Yasa,Temel Bazı Kavramlar: Tümdengelim, Tümevarım ve Hipotezli Tümdengelim
,Herhangi bir Eserin Bilimsellik Düzeyinin Belirlenmesi
,Bilimsel Araştırma Süreç ve Aşamaları,Bilimsel Araştırmalarda Uygulanması Gereken Etik Kurallar
,Nitel Araştırma Yöntemleri,Nicel Araştırma Yöntemleri,Araştırma Konusunun Seçimi, Sınırlandırılması ve Geçici Plan Hazırlanmas,Veri Toplama ve Analiz Teknikleri
,Etik Kurallara Uygun Alıntı Yapma Biçim ve Teknikleri,Dipnot ve Kaynak Gösterme Teknikleri,Sonuç ve Tartışma
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bilim ve bilimsel bilgiyle ilgili temel bazı kavramları açıklar.9E
2. Bilimsel araştırma sürecini ve türlerini açıklayabilir, herhangi bir eserin bilimsellik düzeyini tespit eder. 9E
3. Nicel ve nitel veri toplama tekniklerinin temel özelliklerini açıklar.9E
4. Bilimsel araştırmalarda uygulanması gereken etik kurallarını sıralar. 9E
5. Etik kurallara uygun araştırma yapmayı ve akademik çalışma haline getirmeyi uygulamalı olarak gösterir.9E
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel Bilgi StandartlarıBu hafta ile ilgili ön hazırlık yoktur.
2Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Verilen tema ile ilgili makale araştırır.
3Temel Bazı Kavramlar: Hipotez, Hipotez Testi, Kuram ve Bilimsel YasaBelirlediği makaleyi okur.
4Temel Bazı Kavramlar: Tümdengelim, Tümevarım ve Hipotezli Tümdengelim
Makale havuzundaki makaleleri inceler.
5Herhangi bir Eserin Bilimsellik Düzeyinin Belirlenmesi
Belirlenen makaleyi okur.
6Bilimsel Araştırma Süreç ve Aşamalarıİlgili sunuma çalışır.
7Bilimsel Araştırmalarda Uygulanması Gereken Etik Kurallar
Araştırma sorusu belirler.
8Nitel Araştırma YöntemleriAraştırma sorusuna uygun yöntemi belirler.
9Nicel Araştırma YöntemleriAraştırma sorusu belirler.
10Araştırma Konusunun Seçimi, Sınırlandırılması ve Geçici Plan HazırlanmasGrup üyeleri belirlenir, araştırma sorusu seçilir.
11Veri Toplama ve Analiz Teknikleri
Taslak bir veri toplama prosedürü oluşturulur.
12Etik Kurallara Uygun Alıntı Yapma Biçim ve TeknikleriAraştırma prosedürünün etik gerekliliklerini listeler.
13Dipnot ve Kaynak Gösterme TeknikleriLiteratür taslağı çalışır.
14Sonuç ve Tartışma
Taslak bir çalışma raporunun hazırlar.
Kaynak
Seyidoğlu, Halil (2016). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı. Geliştirilmiş 11. Baskı, İstanbul: Güzem. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara: Seçkin. Coşkun, R. Altunışık, R. ve Yıldırım, E. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Güncellenmiş 9. Baskı, Ankara: Seçkin. Erdem, A. R. (2012). Bilim İnsanı Yetiştirmede Etik Eğitimi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2(1): 25-32, DOI: 10.5961/jhes.2012.030. Arda. B. (2001). Bilimsel Bilgi Üretiminde Yayın Etiği.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
1
İşletme Yönetimi alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve bu bilgiyi işletmelerin üst düzey yönetsel problemlerin çözümünde kullanma.
X
1
İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme.
X
1
İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
1
İşletmecilik alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile yönetim kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarma.
X
1
İşletme Yönetimi alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgileri edinme, işleme ve değerlendirme süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirme.
X
2
Üst Düzey Yönetici olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretme.
X
2
İşletmecilik kavram ve kurumları, yerleşik yönetim uygulaması ve kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirme ve değiştirmek üzere girişimde bulunma.
X
2
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme ve bunları davranışa dönüştürme.
X
2
İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirme ve sorumluluk alarak çözüm üretme
X
2
İşletme Yönetimine dair dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütme ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretme
X
2
İşletmecilik alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında İşletme Yönetimi ile ilgili temel kaynaklar, güncel trendler ve yaklaşımlar hakkında bilgilere sahip olma.
X
3
İşletmecilik kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları İşletmecilik alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözme.
X
3
İşletme Yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanma.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:02Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:04