Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders özellikle sosyal bilimler öğrencilerine mahsus olmak üzere bilimsel araştırma zihniyetini kazandıracak, yapacakları her türlü araştırmada kavramsal, yöntemsel ve yaklaşımsal açılardan bilgili, donanımlı ve becerili olmalarını sağlamak amaçlıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. hafta: Bilim - Toplum Bilimleri: Temel Kavramlar,2. hafta: Araştırma tasarımı,3. hafta: Araştırma süreci,4. hafta: Hipotez ve değişkenler,5. hafta: Örnekleme Yöntemi,6. hafta: Literatür taraması nedir ve nasıl yapılır?,7. hafta: Nicel ve Nitel araştırma yöntemleri nedir?,8. hafta: Rapor veya tez yazımında temel noktalar,9. hafta: Veri Toplama yöntem ve teknikleri,10. hafta: Anket ve Mülakat Teknikleri,11. hafta: İçerik ve Söylem Analizi,12. hafta: Sayısal Analiz: merkezi eğilim ölçümü,13. hafta: Sayısal Analiz: ANOVA ve Regresyon Analizi,14. hafta: Bilimsel araştırmalarda etik; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.1. Bilimsel araştırmada kuram, kavram, değişken ve hipotez nedir ayırt eder. 1, 14
1.2. Araştırma tasarımını, niceliksel ve niteliksel yaklaşımları açıklar. 1, 14, 2
1.3. Bu iki ana yaklaşımın temel vasıflarını ve birbirlerini nasıl tamamladıklarını yorumlar. 1, 14, 17, 2
2.1. Bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve bunların ilişkilerini açıklar. 1, 12, 14, 2
2.2. Literatür taramasına dair önemli noktaları açıklar ve uygulamalı olarak aktarır. 1, 12, 14, 4
2.3. Sayısal ve sözel yöntemlerin farklılıklarını tanımlar ve açıklar. 1, 14, 15, 2, 4
3. Anket ve mülakat tekniklerinde önemli hususları açıklayabilecektir. 1, 12, 14, 4
3.1. Rapor yazımı ile ilgili temel noktaları ve yazım kurallarını açıklar. 1, 14, 4
3.2. Bilimsel araştırmada etik ilkeleri yorumlar. 1, 14, 3
1. Araştırma Yöntem ve Teknikleri ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir. 1, 14 A, B, C
1.4. Araştırma sorusu ve sorunsalı nasıl tasarlanır açıklar. 1, 14, 4
2. İyi bir hipotezde olması gereken özellikleri yorumlayabilecektir. 1, 12, 14, 2
4. Araştırma planı hazırlayabilecektir. 1, 14 A, B
4.1. Araştırmaya dair sıralamayı yapar. 1, 14
4.2. Araştırma önceliklerini belirleyip araştırma için gerekli süreyi hesaplar. 1, 14
5. Araştırma konusunun sınırlılıklarını belirleyebilecektir. 1, 14 A, B
5.1. Teorik konulara ilişkin sınırları belirler. 1, 14
5.2. Ampirik konulara ilişkin sınırları belirler. 1, 14
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. hafta: Bilim - Toplum Bilimleri: Temel Kavramlar
2 2. hafta: Araştırma tasarımı
3 3. hafta: Araştırma süreci
4 4. hafta: Hipotez ve değişkenler
5 5. hafta: Örnekleme Yöntemi
6 6. hafta: Literatür taraması nedir ve nasıl yapılır?
7 7. hafta: Nicel ve Nitel araştırma yöntemleri nedir?
8 8. hafta: Rapor veya tez yazımında temel noktalar
9 9. hafta: Veri Toplama yöntem ve teknikleri
10 10. hafta: Anket ve Mülakat Teknikleri
11 11. hafta: İçerik ve Söylem Analizi
12 12. hafta: Sayısal Analiz: merkezi eğilim ölçümü
13 13. hafta: Sayısal Analiz: ANOVA ve Regresyon Analizi
14 14. hafta: Bilimsel araştırmalarda etik
Kaynaklar
Ders kitabı (ana kaynak) 1-) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Aysel Aziz, Nobel Yayıncılık, Ekim 2015, 10. Baskı 2-) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Remzi Y. Kıncal vd. Nobel Yayıncılık, Ekim 2015 4. Baskı
Yardımcı kaynaklar: 1-) Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği Komitesi. (2002). Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, Ankara: TUBA Yayınları. 2-) Political Science Research Methods, Janet Buttolph Johnson, H.T. Reynolds, with Jason D. Mycoff (7th edition) 3-) Working with Political Science Research Methods: Problems and Exercises. Authors: Janet Buttolph Johnson, H.T. Reynolds (2nd edition). 4-) Investigating the Social World: The Process and Practice of Research, Russell K. Schutt, 2015, 8th Edition, Sage Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1.Bankacılık ve finans alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
0
2.Bankacılık ve finans teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
0
3. Bankacılık ve finans alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi makro ve mikro finansal problemlerin çözümünde kullanır
X
0
4. Bankacılık ve finans alanında bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir
X
0
5. Bankacılık ve finans kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları bankacılık ve finans alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
0
6. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
0
7. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
0
8. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
9.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
X
0
10. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile finans kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
0
11. Bankacılık ve finans kavram ve kurumları ve kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
0
12. Bankacılık ve finans alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
13. Bankacılık ve finans alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
0
14. Mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 9 3 27
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 15 45
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 3 6
Proje Sunumu / Seminer 1 14 14
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 8 16
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 178
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu