Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OTOKOİDLER-Güz Dönemi3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı otokoid aminleri, peptidleri, eikozanoidleri ve diğer otakoidlerin fizyolojisini ve farmakolojisini öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Program ve Giriş,Histamin,Antihistaminikler,Serotonin,Serotonin agonist ve antagonistleri,Anjiyotensinler,Anjiyotensin antagonistleri,Kininler ve antagonistleri,ARA SINAV,Prostaglandinler, protosiklinler, tromboksonlar,Prostanoid sentezini ve etkisini inhibe eden ilaçlar,Nitrik oksit (NO), endotel-kaynaklı hiperpolarizan faktör (EDHF),Endotelin,EpDRF, PAF, ANP,FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Endotel ve epitel kaynaklı otakoidlerin fizyoloji ve farmakolojisini açıklamak. 10, 13, 16, 9A, D, E, F, H
Eikozanoidlerin fizyoloji ve farmakolojisini açıklamak. 10, 13, 16, 9A, D, E, F, H
Amin ve peptid yapılı otakoidlerin fizyoloji ve farmakolojisini açıklamak.10, 13, 16, 9A, D, E, F, H
Lokal hormon kavramını tanımlamak.10, 13, 16, 9A, D, E, F, H
Otakoidlerin fizyolojisini, patofizyolojisini, reseptörlerini, biyotransformasyonunu ve ilaçların bunlar üzerine etkilerini açıklamak.10, 13, 16, 9A, D, E, F, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Program ve GirişÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
2HistaminÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
3AntihistaminiklerÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
4SerotoninÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
5Serotonin agonist ve antagonistleriÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
6AnjiyotensinlerÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
7Anjiyotensin antagonistleriÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
8Kininler ve antagonistleriÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
9ARA SINAVÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
10Prostaglandinler, protosiklinler, tromboksonlarÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
11Prostanoid sentezini ve etkisini inhibe eden ilaçlarÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
12Nitrik oksit (NO), endotel-kaynaklı hiperpolarizan faktör (EDHF)Önceden verilen ders notuna hazırlık.
13EndotelinÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
14EpDRF, PAF, ANPÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
15FİNAL SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
Kaynak
B.G. Katzung 2015 (Basic and Clinical Pharmacology) S.O. Kayaalp 2012 (Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji) Goodman & Gilmans The Pharmacological Basis of Therapeutics (12. baskı)
Öğretim üyesinin öğrenciler ile paylaşılan ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
4
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
5
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
6
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
7
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
8
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
9
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
X
10
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
12
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
13
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme10220
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi5210
Okul Dışı Diğer Faaliyetler10330
Proje Sunumu / Seminer8216
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı14342
Ara Sınav ve Hazırlığı10550
Genel Sınav ve Hazırlığı14570
Performans Görevi, Bakım Planı326
Toplam İş Yükü (Saat)300
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(300/30)10
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OTOKOİDLER-Güz Dönemi3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı otokoid aminleri, peptidleri, eikozanoidleri ve diğer otakoidlerin fizyolojisini ve farmakolojisini öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Program ve Giriş,Histamin,Antihistaminikler,Serotonin,Serotonin agonist ve antagonistleri,Anjiyotensinler,Anjiyotensin antagonistleri,Kininler ve antagonistleri,ARA SINAV,Prostaglandinler, protosiklinler, tromboksonlar,Prostanoid sentezini ve etkisini inhibe eden ilaçlar,Nitrik oksit (NO), endotel-kaynaklı hiperpolarizan faktör (EDHF),Endotelin,EpDRF, PAF, ANP,FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Endotel ve epitel kaynaklı otakoidlerin fizyoloji ve farmakolojisini açıklamak. 10, 13, 16, 9A, D, E, F, H
Eikozanoidlerin fizyoloji ve farmakolojisini açıklamak. 10, 13, 16, 9A, D, E, F, H
Amin ve peptid yapılı otakoidlerin fizyoloji ve farmakolojisini açıklamak.10, 13, 16, 9A, D, E, F, H
Lokal hormon kavramını tanımlamak.10, 13, 16, 9A, D, E, F, H
Otakoidlerin fizyolojisini, patofizyolojisini, reseptörlerini, biyotransformasyonunu ve ilaçların bunlar üzerine etkilerini açıklamak.10, 13, 16, 9A, D, E, F, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Program ve GirişÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
2HistaminÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
3AntihistaminiklerÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
4SerotoninÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
5Serotonin agonist ve antagonistleriÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
6AnjiyotensinlerÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
7Anjiyotensin antagonistleriÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
8Kininler ve antagonistleriÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
9ARA SINAVÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
10Prostaglandinler, protosiklinler, tromboksonlarÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
11Prostanoid sentezini ve etkisini inhibe eden ilaçlarÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
12Nitrik oksit (NO), endotel-kaynaklı hiperpolarizan faktör (EDHF)Önceden verilen ders notuna hazırlık.
13EndotelinÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
14EpDRF, PAF, ANPÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
15FİNAL SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
Kaynak
B.G. Katzung 2015 (Basic and Clinical Pharmacology) S.O. Kayaalp 2012 (Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji) Goodman & Gilmans The Pharmacological Basis of Therapeutics (12. baskı)
Öğretim üyesinin öğrenciler ile paylaşılan ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
4
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
5
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
6
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
7
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
8
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
9
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
X
10
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
12
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
13
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:16Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17