Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ENDOKRİN SİSTEM FARMAKOLOJİSİ3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEndokrin sinir sisteminin anatomofizyolojisi, hormonların sınıflandırılması, biyosentezi, etkileri, etki mekanizmaları ile endokrin sistem üzerine etki eden ilaçların klinik farmakolojisini önemini öğretmek
Dersin İçeriğiBu ders; Endokrin sistemin yapısı ,Endokrin sistemin alt birimleri ve hedef organları,Endokrin sistemin reseptörleri ve bunları etkileyen hormonlar,Hipotalamus ve hipofiz hormonları-I,Hipotalamus ve hipofiz hormonları-II,Tiroid hormonları,ARA SINAV,Genitoüriner sistem hormonları,Kalsiyum metabolizmasını etkileyen hormonlar,Çeşitli sistemleri hedef alan hormonlar (GİS Hormonları),Endokrin sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar-I,Endokrin sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar-II,Endokrin sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar-III,FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Endokrin sistemin anatomisini açıklayabilmeli 2. Endokrin sistemin fizyolojisini açıklayabilmeli 3. Hormonları yapılarına ve etki kalıplarına göre sınıflandırabilmeli 4. Hormonların etkilerini ve etki mekanizmalarını açıklayabilmeli 5. Endokrin sistem üzerine etki gösteren ilaçları anlatabilmeli 1, 10, 2, 3A, B, C, D, F
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Endokrin sistemin yapısı Önceden verilen ders notuna hazırlık.
2Endokrin sistemin alt birimleri ve hedef organlarıÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
3Endokrin sistemin reseptörleri ve bunları etkileyen hormonlarÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
4Hipotalamus ve hipofiz hormonları-IÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
5Hipotalamus ve hipofiz hormonları-IIÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
6Tiroid hormonlarıÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
7ARA SINAVÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
8Genitoüriner sistem hormonlarıÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
9Kalsiyum metabolizmasını etkileyen hormonlarÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
10Çeşitli sistemleri hedef alan hormonlar (GİS Hormonları)Önceden verilen ders notuna hazırlık.
11Endokrin sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar-IÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
12Endokrin sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar-IIÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
13Endokrin sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar-IIIÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
14FİNAL SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
Kaynak
B.G. Katzung 2015 (Basic and Clinical Pharmacology) S.O. Kayaalp 2012 (Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji) Goodman & Gilmans The Pharmacological Basis of Therapeutics (12th ed.)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
0
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
0
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
0
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
0
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
0
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu