Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ3+0310
Ders Programı Pazartesi 21:30-22:15 Pazartesi 22:30-23:15 Pazartesi 23:30-00:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin sonunda öğrenciler; 1) Santral sinir sisteminin işlevsel anatomisini anlatabilir 2) Santral sinir sistemi üzerine etkili ilaçları sınıflandırabilir 3) Santral sinir sistemi üzerine etkili ilaçların etkilerini, etki mekanizmalarını, olumsuz tesirlerini, kotrendikasyonlarını ve klinikte kullanımlarını ayrıntılı olarak anlatabilir
Dersin İçeriğiBu ders; Santral sinir sistemi (SSS) farmakolojisinin temelleri,SSS nöromediyatörleri, sinaps ve sinaptik aşırım,Genel anestezinin farmakolojisi ve lokal anestezikler,Nöromusküler bloke edici ilaçlar ve klinik farmakolojisi,Santral etkili kas gevşeticiler,Hipnosedatif ilaçlar ve klinik farmakolojisi,ARA SINAV,Nöroleptik ilaçlar ve klinik farmakolojisi,Opioid analjezikler ve klinik farmakolojisi,Nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar,İlaç kötüye kullanımı ve madde bağımlılığı,SSS stimülanları,Antiepileptikler,FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrencinin santral sinir sisteminin işlevsel anatomo fizyolojisini öğrenmesini, ilaçların santral sinir sistemi ile etkileşmelerinin mekanizmalarını kavramasını ve bunu ilaç etkileri ile bütünleştirebilmesini hedefleyen kuramsal seçimlik ders1, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4A, B, C, D, F
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Santral sinir sistemi (SSS) farmakolojisinin temelleriÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
2SSS nöromediyatörleri, sinaps ve sinaptik aşırımÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
3Genel anestezinin farmakolojisi ve lokal anesteziklerÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
4Nöromusküler bloke edici ilaçlar ve klinik farmakolojisiÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
5Santral etkili kas gevşeticilerÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
6Hipnosedatif ilaçlar ve klinik farmakolojisiÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
7ARA SINAVÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
8Nöroleptik ilaçlar ve klinik farmakolojisiÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
9Opioid analjezikler ve klinik farmakolojisiÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
10Nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
11İlaç kötüye kullanımı ve madde bağımlılığıÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
12SSS stimülanlarıÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
13AntiepileptiklerÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
14FİNAL SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
Kaynak
1. Goodman and Gilman?s The Pharmacological Basis of Therapeutics, Brunton LL, Hilal-Dandan R, Knollmann BC (Ed.ler), 13th edition, McGraw Hill, 2018, USA, ISBN 978-1-25-958473-2. 2. Basic and Clinical Pharmacology, Katzung BG, (Ed.), 14th ediition, McGraw Hill, 2018, USA, ISBN 978-1-259-64115-2. 3. Rang and Dale's Pharmacology, Ritter JM, Flower R, Henderson G, Loke YK, MacEwan D, Rang HP (Ed.ler), 9th edition, Elsevier, 2020, UK, ISBN 978-0-7020-7448-6. 4. Receptor-Ligand Interactions: A Practical Approach, Hulme E.C. (Ed.), Oxford University Press, NY, USA, 1992. 5. Netter's Illustrated Pharmacology, R.B. Baffa, Rawls S.M., Beyzarov E.P. (Ed.ler), Icon Learning Systems, A.B.D., 2005. 6. Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp (ed.), 13. baskı, Pelikan Yay. Ltd. Şti., Ankara, Türkiye, 2012 (ISBN: 978-605-5270-10-0). 7. Goodman ve Gilman's Farmakoloji ve Tedavi El Kitabı, Hilal-Dandan R., Brunton L.L. (Ed.ler), Erdem Ş.R. (Çev. Ed.), 2. Baskı, McGraw Hill, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, Türkiye, 2017, ISBN978-0-07-179288-2 8. Molecular Neuropharmalology- A Foundation for Clinical Neurosciences. ^th edition. Hyman, Holtzman, Malenka. Copyright © 2015 by McGraw-Hill Education. ISBN: 978-0-07-182770-6, MHID: 0-07-182770-6 9. Stahl’s Essential Psychopharmacology Neuroscientific Basis and Practical Application. Fourth Edition. Stephen M. Stahl. Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK. ISBN 978-1-107-02598-1 (Hardback) – ISBN 978-1-107-68646-5 (Paperback)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
0
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
X
0
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
0
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu