Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HÜCREİÇİ SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI-Güz Dönemi3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı sinaptik iletinin ve hücreler arası iletinin özelliklerini öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Hücrenin anatomisi, fizyolojisi ile ilgili temel kavramlar.,Membran yapısı ve dinamikleri, hücreler arası haberleşmede ilk haberciler.,Membran reseptörlerin yapısal ve fonksiyonel özellikleri ve regülasyonları, reseptör ve (ligand) ilaç etkilerinin sınıflandırılması.,Reseptör-agonist/ antagonist etkileşmeleri.,İnvers agonizma ve terapötik etkinlik.,Reseptör aracılı etkilerin özellikleri.,GTP-bağlayan reseptörler ve G-proteini ile kenetli reseptörlerle tetiklenen sinyal iletiminin ilkeleri - ARA SINAVI,Efektör makromoleküller/ enzimler ve sinyal iletimindeki rolleri.,Adenilat siklaz, guanilat siklazın rol oynadığı sinyal iletimi mekanizmaları ve NO.,Fosfolipazlar, fosfodiesterazlar ve proteinkinaz sistemleri.,Sinyal iletiminde ikinci haberciler (cAMP, cGMP, IP3, DAG).,İyon kanallarının fonksiyonları.,Hücre içi kalsiyum regülasyonunun sinyal iletimindeki rolü (kalp kası, düz kaslar ve endotel hücrelerindeki katyon kanalları ve davranışları).,Fizyopatolojik olaylarda sinyal iletimi yollarındaki değişiklikler, sinyal iletimi olaylarının klinik önemi - FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Hücre fonksiyonunu ve ulak sistemlerini etkileyen ilaçları ve (potansiyel) ilaç hedeflerini açıklar.14, 16, 9E
Fizyopatolojik olaylarda oluşan değişiklikleri açıklar.14, 16, 9E
İlaç (ligand)-reseptör etkileşmeleri ve sinyal iletimi mekanizmalarını açıklar.14, 16, 9E
Hücrenin membran yapısını ve dinamiklerini, hücrelerarası haberleşmeyi açıklar.14, 16, 9E
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hücrenin anatomisi, fizyolojisi ile ilgili temel kavramlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
2Membran yapısı ve dinamikleri, hücreler arası haberleşmede ilk haberciler.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
3Membran reseptörlerin yapısal ve fonksiyonel özellikleri ve regülasyonları, reseptör ve (ligand) ilaç etkilerinin sınıflandırılması.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
4Reseptör-agonist/ antagonist etkileşmeleri.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
5İnvers agonizma ve terapötik etkinlik.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
6Reseptör aracılı etkilerin özellikleri.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
7GTP-bağlayan reseptörler ve G-proteini ile kenetli reseptörlerle tetiklenen sinyal iletiminin ilkeleri - ARA SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
8Efektör makromoleküller/ enzimler ve sinyal iletimindeki rolleri.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
9Adenilat siklaz, guanilat siklazın rol oynadığı sinyal iletimi mekanizmaları ve NO.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
10Fosfolipazlar, fosfodiesterazlar ve proteinkinaz sistemleri.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
11Sinyal iletiminde ikinci haberciler (cAMP, cGMP, IP3, DAG).Önceden verilen ders notuna hazırlık.
12İyon kanallarının fonksiyonları.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
13Hücre içi kalsiyum regülasyonunun sinyal iletimindeki rolü (kalp kası, düz kaslar ve endotel hücrelerindeki katyon kanalları ve davranışları).Önceden verilen ders notuna hazırlık.
14Fizyopatolojik olaylarda sinyal iletimi yollarındaki değişiklikler, sinyal iletimi olaylarının klinik önemi - FİNAL SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
Goodman & Gilman’nın Tedavinin Farmakolojik Temeli - / Laurence L.Brunton - John S.Lazo - Keith L.Parker Nobel Tıp Kitapevleri Yayınları, İstanbul, 2008 Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review: Eighth Edition McGraw-Hill Medical Publishing USA, 2008. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji 12. Baskı - Prof.Dr. Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayınları, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
4
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
5
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
6
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
7
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
8
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
9
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
10
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
12
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
13
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14342
Okul Dışı Diğer Faaliyetler10220
Proje Sunumu / Seminer31030
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı3412
Ara Sınav ve Hazırlığı15050
Genel Sınav ve Hazırlığı16060
Performans Görevi, Bakım Planı3515
Toplam İş Yükü (Saat)299
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(299/30)10
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HÜCREİÇİ SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI-Güz Dönemi3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı sinaptik iletinin ve hücreler arası iletinin özelliklerini öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Hücrenin anatomisi, fizyolojisi ile ilgili temel kavramlar.,Membran yapısı ve dinamikleri, hücreler arası haberleşmede ilk haberciler.,Membran reseptörlerin yapısal ve fonksiyonel özellikleri ve regülasyonları, reseptör ve (ligand) ilaç etkilerinin sınıflandırılması.,Reseptör-agonist/ antagonist etkileşmeleri.,İnvers agonizma ve terapötik etkinlik.,Reseptör aracılı etkilerin özellikleri.,GTP-bağlayan reseptörler ve G-proteini ile kenetli reseptörlerle tetiklenen sinyal iletiminin ilkeleri - ARA SINAVI,Efektör makromoleküller/ enzimler ve sinyal iletimindeki rolleri.,Adenilat siklaz, guanilat siklazın rol oynadığı sinyal iletimi mekanizmaları ve NO.,Fosfolipazlar, fosfodiesterazlar ve proteinkinaz sistemleri.,Sinyal iletiminde ikinci haberciler (cAMP, cGMP, IP3, DAG).,İyon kanallarının fonksiyonları.,Hücre içi kalsiyum regülasyonunun sinyal iletimindeki rolü (kalp kası, düz kaslar ve endotel hücrelerindeki katyon kanalları ve davranışları).,Fizyopatolojik olaylarda sinyal iletimi yollarındaki değişiklikler, sinyal iletimi olaylarının klinik önemi - FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Hücre fonksiyonunu ve ulak sistemlerini etkileyen ilaçları ve (potansiyel) ilaç hedeflerini açıklar.14, 16, 9E
Fizyopatolojik olaylarda oluşan değişiklikleri açıklar.14, 16, 9E
İlaç (ligand)-reseptör etkileşmeleri ve sinyal iletimi mekanizmalarını açıklar.14, 16, 9E
Hücrenin membran yapısını ve dinamiklerini, hücrelerarası haberleşmeyi açıklar.14, 16, 9E
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hücrenin anatomisi, fizyolojisi ile ilgili temel kavramlar.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
2Membran yapısı ve dinamikleri, hücreler arası haberleşmede ilk haberciler.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
3Membran reseptörlerin yapısal ve fonksiyonel özellikleri ve regülasyonları, reseptör ve (ligand) ilaç etkilerinin sınıflandırılması.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
4Reseptör-agonist/ antagonist etkileşmeleri.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
5İnvers agonizma ve terapötik etkinlik.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
6Reseptör aracılı etkilerin özellikleri.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
7GTP-bağlayan reseptörler ve G-proteini ile kenetli reseptörlerle tetiklenen sinyal iletiminin ilkeleri - ARA SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
8Efektör makromoleküller/ enzimler ve sinyal iletimindeki rolleri.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
9Adenilat siklaz, guanilat siklazın rol oynadığı sinyal iletimi mekanizmaları ve NO.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
10Fosfolipazlar, fosfodiesterazlar ve proteinkinaz sistemleri.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
11Sinyal iletiminde ikinci haberciler (cAMP, cGMP, IP3, DAG).Önceden verilen ders notuna hazırlık.
12İyon kanallarının fonksiyonları.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
13Hücre içi kalsiyum regülasyonunun sinyal iletimindeki rolü (kalp kası, düz kaslar ve endotel hücrelerindeki katyon kanalları ve davranışları).Önceden verilen ders notuna hazırlık.
14Fizyopatolojik olaylarda sinyal iletimi yollarındaki değişiklikler, sinyal iletimi olaylarının klinik önemi - FİNAL SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
Goodman & Gilman’nın Tedavinin Farmakolojik Temeli - / Laurence L.Brunton - John S.Lazo - Keith L.Parker Nobel Tıp Kitapevleri Yayınları, İstanbul, 2008 Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review: Eighth Edition McGraw-Hill Medical Publishing USA, 2008. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji 12. Baskı - Prof.Dr. Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayınları, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
4
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
5
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
6
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
7
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
8
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
9
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
10
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
12
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
13
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:16Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17