Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HÜCREİÇİ SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI3+0310
Ders Programı Pazartesi 20:30-21:15 Salı 20:30-21:15 Çarşamba 20:30-21:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSinaptik iletinin ve hücreler arası iletinin özelliklerini öğretmek.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Hücrenin anatomisi, fizyolojisi ile ilgili temel kavramlar,2. Membran yapısı ve dinamikleri, hücreler arası haberleşmede ilk haberciler,3. Membran reseptörlerin yapısal ve fonksiyonel özellikleri ve regülasyonları, reseptör ve (ligand) ilaç etkilerinin sınıflandırılması,4. Reseptör-agonist/ antagonist etkileşmeleri,5. İnvers agonizma ve terapötik etkinlik,6. Reseptör aracılı etkilerin özellikleri,7. GTP-bağlayan reseptörler ve G-proteini ile kenetli reseptörlerle tetiklenen sinyal iletiminin ilkeleri ARA SINAVI,8. Efektör makromoleküller/ enzimler ve sinyal iletimindeki rolleri,9. Adenilat siklaz, guanilat siklazın rol oynadığı sinyal iletimi mekanizmaları ve NO,10. Fosfolipazlar, fosfodiesterazlar ve proteinkinaz sistemleri,11. Sinyal iletiminde ikinci haberciler (cAMP, cGMP, IP3, DAG),12. İyon kanallarının fonksiyonları,13. Hücre içi kalsiyum regülasyonunun sinyal iletimindeki rolü (kalp kası, düz kaslar ve endotel hücrelerindeki katyon kanalları ve davranışları),14. Fizyopatolojik olaylarda sinyal iletimi yollarındaki değişiklikler, sinyal iletimi olaylarının klinik önemi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hücre fonksiyonunu ve ulak sistemlerini etkileyen ilaçları ve (potansiyel) ilaç hedeflerini bilir.1, 14, 2C
2. Fizyopatolojik olaylarda oluşan değişiklikleri özetler.1, 14, 2C
3. İlaç (ligand)-reseptör etkileşmeleri ve sinyal iletimi mekanizmalarını kavrar.1, 14, 2C
4. Hücrenin membran yapısı ve dinamikleri, hücrelerarası haberleşmeyi özetler.1, 14, 2C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Hücrenin anatomisi, fizyolojisi ile ilgili temel kavramlarÖnceden verilen ders notuna hazırlık
22. Membran yapısı ve dinamikleri, hücreler arası haberleşmede ilk habercilerÖnceden verilen ders notuna hazırlık
33. Membran reseptörlerin yapısal ve fonksiyonel özellikleri ve regülasyonları, reseptör ve (ligand) ilaç etkilerinin sınıflandırılmasıÖnceden verilen ders notuna hazırlık
44. Reseptör-agonist/ antagonist etkileşmeleriÖnceden verilen ders notuna hazırlık
55. İnvers agonizma ve terapötik etkinlikÖnceden verilen ders notuna hazırlık
66. Reseptör aracılı etkilerin özellikleriÖnceden verilen ders notuna hazırlık
77. GTP-bağlayan reseptörler ve G-proteini ile kenetli reseptörlerle tetiklenen sinyal iletiminin ilkeleri ARA SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık
88. Efektör makromoleküller/ enzimler ve sinyal iletimindeki rolleriÖnceden verilen ders notuna hazırlık
99. Adenilat siklaz, guanilat siklazın rol oynadığı sinyal iletimi mekanizmaları ve NOÖnceden verilen ders notuna hazırlık
1010. Fosfolipazlar, fosfodiesterazlar ve proteinkinaz sistemleriÖnceden verilen ders notuna hazırlık
1111. Sinyal iletiminde ikinci haberciler (cAMP, cGMP, IP3, DAG)Önceden verilen ders notuna hazırlık
1212. İyon kanallarının fonksiyonlarıÖnceden verilen ders notuna hazırlık
1313. Hücre içi kalsiyum regülasyonunun sinyal iletimindeki rolü (kalp kası, düz kaslar ve endotel hücrelerindeki katyon kanalları ve davranışları)Önceden verilen ders notuna hazırlık
1414. Fizyopatolojik olaylarda sinyal iletimi yollarındaki değişiklikler, sinyal iletimi olaylarının klinik önemiÖnceden verilen ders notuna hazırlık
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
Goodman & Gilman’nın Tedavinin Farmakolojik Temeli - / Laurence L.Brunton - John S.Lazo - Keith L.Parker Nobel Tıp Kitapevleri Yayınları, İstanbul, 2008 Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review: Eighth Edition McGraw-Hill Medical Publishing USA, 2008. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji 12. Baskı - Prof.Dr. Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayınları, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
0
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
0
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
0
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu